Zielony Transport

MPSZOK

Działania, które podejmujemy na przestrzeni ostatnich lat nie są przypadkowe. Strategia LEKARO kładzie duży nacisk na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, dlatego od początku swojej działalności inwestujemy w nowe technologie, które mają realny wpływ na ochronę środowiska, minimalizację odpadów poddawanych składowaniu i maksymalizację recyklingu.

W tym roku zostaliśmy laureatem Pucharów Recyklingu w kategorii „Zielony Transport”. W konkursie brane są pod uwagę najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów oraz starania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów w Polsce. Puchary recyklingu są przyznawane pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak to wygląda od wewnątrz?

Zgodnie z polityką transportową jaką prowadzimy, stale modernizujemy flotę swoich pojazdów na niskoemisyjne, zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG. Emisja spalin z takich pojazdów jest o ponad ok. 100 razy mniejsza w porównaniu do tradycyjnego diesel-a. Wykorzystywane śmieciarki są ekologiczne i nie zanieczyszczają powietrza tak jak stare auta. Ciche ciężarówki przeznaczone do odbioru odpadów gwarantują, że żadne płyny czy zapachy nie wydostają się z pojemników podczas opróżniania, a jednocześnie są przyjazne dla pracowników, gwarantując im komfort w codziennej pracy. Co więcej sama emisja spalin jest o wiele niższa co ogranicza smog i polepsza jakość powietrza.

Zainwestowaliśmy w 3 pojazdy obsługujące tzw. MPSZOK, czyli Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy. Są to specjalne pojazdy przystosowane do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych takich jak, np. zużyty elektro-sprzęt, ale także kłopotliwych odpadów, np. farb, detergentów czy baterii. Dzięki swojej mobilności są bardziej dostępne i osiągalne dla mieszkańców. Jest to sposób na to, aby być jeszcze bliżej danej społeczności i móc odciążyć ją nawet w takich aspektach. Bezpłatnie odbierane od klientów odpady są sortowane i przekazywane do recyklingu celem pozyskania z nich jak największej ilości surowców wtórnych. Taki system działa w m.st Warszawie, gdzie oprócz dwóch stacjonarnych PSZOK-ów, w każdej dzielnicy wyznaczono MPSZOK, który w sprecyzowanych dniach i godzinach przyjmuje określone odpady nieodpłatnie od mieszkańców, tak by ograniczyć potrzebę dojazdu do stacjonarnego punktu.

Ponadto posiadamy 7 pojazdów bezpylnych tzw. śmieciarek, które zasilane są na wspomniany wcześniej sprężony gaz ziemny CNG. Jego nadrzędną zaletą jest praktycznie zerowa emisja cząstek stałych przy spalaniu, co minimalizuje zanieczyszczenie powietrza. Pojazdy te spełniają również surowe normy emisji hałasu, obowiązujące w wielu europejskich miastach, dzięki czemu nawet w godzinach porannych, podczas odbioru odpadów mieszkańcy nie są budzeni uciążliwym hukiem.