LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zagospodarowanie odpadów

Lekaro jest zarządcą nowoczesnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o statusie RIPOK. Kierujemy również pracą kompostowni odpadów zielonych, która zajmuje się wysokojakościowym przetwarzaniem odpadów i produkcją kompostu Power Kompost.

Przetwarzamy:

  • zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01),
  • odpady zielone (trawy i liście) (kod 20 02 01),
  • odpady budowlane, poremontowe i gruz (odpady z grupy 17),
  • odpady segregowane (odpady z grupy 20 i 15),
  • pozostałości z sortowania (kod 19 12 12),
  • oraz inne odpady.

W przypadku zainteresowania dostawami odpadów do zagospodarowania, jak również w celu uzyskania oferty cenowej prosimy o kontakt:
22 185 52 51, lekaro@lekaro.pl, formularz kontaktowy.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!