Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNE I CICHE
POJAZDY

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Warszawa

(Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Wawer, Wesoła)

Informacje ogólne

Firma Lekaro prowadzi kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i niemieszkalnej (firmy i instytucje) w m.st. Warszawie w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła.

Dołożymy wszelkich starań by świadczone usługi były realizowane na najwyższym poziomie.

Zasady odbioru

Wywozy realizowane są w godzinach 6:00-22:00.

Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

 • Zabudowa jednorodzinna

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

 • Zabudowa wielorodzinna, firmy, instytucje

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów kluczy.

Pojemniki i worki

Lekaro dostarcza worki na odpady segregowane (segregowane suche, szkło) oraz pojemniki na odpady zmieszane. Worki na odpady zielone Mieszkaniec jest zobowiązany zakupić we własnym zakresie.

System zbiórki

Lekaro w ramach nowego systemu będzie odbierało następujące odpady:

 • zmieszane odpady komunalne ( w pojemnikach dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady segregowane (w workach czerwonych – segregowane suche (papier, metal, plastik) i zielonych- szkło, dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady zielone (trawa, liście) (w workach własnych Mieszkańca)
 • odpady wielkogabarytowe (w postaci „wystawki” sprzed posesji)
 • choinki (w postaci „wystawki” sprzed posesji)

Zasady sortowania odpadów znajdują się tutaj

 

Harmonogram wywozu odpadów

Wywozy będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 6:00-22:00.

Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj.

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest w ramach nowego systemu odbioru odpadów nieodpłatnie, z częstotliwością 1 x miesiąc.

 

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się:

 • Meble np. stoły, szafki, krzesła, kanapy
 • Sprzęty domowe np. dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, duże zabawki, szyby, lustra,
 • Drobne odpady remontowe
 • Choinki

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się:

 • Odpadów i materiałów budowlanych, remontowych, sanitarnych,
 • Desek drewnianych, paneli, ram okiennych, drzwi, płotów
 • Wanien, umywalek, muszli toaletowych, spłucek,
 • Grzejników, płytek, rolet
 • Części samochodowych, motorowerów, kosiarek
 • Opadów ogrodowych

 

 • Zabudowa jednorodzinna

Odpady będą odbierane sprzed posesji po każdorazowym, uprzednim zgłoszeniu adresu nieruchomości do firmy Lekaro z podaniem dokładnego adresu nieruchomości (dzielnica, ulica, numer domu), rodzaju odpadów (opis i ilość m3), telefonu kontaktowego i rodzaju zabudowy, podczas najbliższego terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych przypisanego danej nieruchomości w indywidualnym harmonogramie wywozów (tutaj)

Odpady w dniu wywozu muszą być wystawione przed godz. 6:00 rano przed posesję.

 • Zabudowa wielorodzinna, firmy, instytucje

Odpady będą odbierane sprzed posesji po każdorazowym, uprzednim zgłoszeniu adresu nieruchomości do firmy Lekaro z podaniem dokładnego adresu nieruchomości (dzielnica, ulica, numer domu), rodzaju odpadów (opis i ilość m3), telefonu kontaktowego i rodzaju zabudowy, podczas najbliższego terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych przypisanego danej nieruchomości w indywidualnym harmonogramie wywozów (tutaj)

Odpady w dniu wywozu muszą być udostępnione od godz. 6:00.

W zabudowie wielorodzinnej istnieje również możliwość podstawienia kontenera na odpady wielkogabarytowe o poj. 7 m3 na okres 7 dni .

 

Odbiór odpadów zielonych

Zbiórka odpadów zielonych (trawy, liscie) jest realizowana od 01. Kwietnia do 30. Listopada.

Za odpady zielone uważa się trawę, liście, drobne gałęzie.

 

 • Zabudowa jednorodzinna (Wawer, Rembertów, Wesoła) 

Odbiór odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej w dzielnicach Wawer, Rembertów, Wesoła odbywa się  „spod bramy”, bez potrzeby wcześniejszego zgłoszenia. Odpady muszą być jedynie wystawione we własnych workach przed ogrodzenie posesji w wyznaczonym dniu wywozów do godz. 6.00 rano. Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone. Odpady wystawione luzem, nie w workach, nie będą odbierane.

Odpady zielone z zabudowy jednorodzinnej odbierane są z częstotliwością co 2 tygodnie (od Kwietnia do Pażdziernika) lub co 4 tygodnie (w Listopadzie). Dokładne dni wywozu znajdują się w indywidualnych harmonogramach w wyszukiwarce harmonogramów tutaj.

 • Zabudowa wielorodzinna

W przypadku większej ilości odpadów zielonych istnieje możliwość zamówienia kontenera o poj. 5 lub 7 m3. Kontener podstawiany jest na zgłoszenie pisemne na adres warszawa@lekaro.pl. Kontener podstawiany jest na okres 4 dni. W zamówieniu należy podać adres podstawienia, telefon kontaktowy oraz termin podstawienia i zabrania.

W przypadku mniejszej ilości odpadów zielonych odbiór odpadów obydwa się w workach z częstotliwością 1 x tydzień (od Kwietnia do Października) lub co 2 tygodnie (w Listopadzie) z danej nieruchomości. Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone. Worki musza zostać zeskładowane na terenie posesji w pobliżu altanki/pomieszczenia śmietnikowego z dogodnym, utwardzonym dojazdem. Potrzebę odebrania odpadów zielonych w workach prosimy zgłaszać do firmy Lekaro. Odpady niezgłoszone nie zostaną odebrane.

Wywóz odpadów zielonych w workach z zabudowy wielorodzinnej (wszystkie dzielnice) i zabudowy jednorodzinnej na terenie Pragi Północ i Pragi Południe odbywa sie na zgłoszenie w terminach przedstawionych w indywidualnych harmonogramach w wyszukiwarce harmonogramów tutajProsimy o zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadow zielonych luzem co najmniej 24h przed wyznaczonym terminem odbioru.

Usługi dodatkowe

LEKARO oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie m.st. Warszawy znajdują się przy ul. Zawodzie 16
i Płytowa 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wizytę na czysta.um.warszawa.pl

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt 22 112 02 84 lub warszawa@lekaro.pl

 

Często zadawane pytania

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!