LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Kołbiel

Informacje ogólne

Zasady odbioru

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 7.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Wywozy realizowane są w godzinach 7:00-20:00.

Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

Pojemniki i worki

Lekaro dostarcza worki na odpady segregowane (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, popiół), odpady bio i odpady zmieszane. Pojemniki na odpady mieszkaniec jest zobowiązany zakupić we własnym zakresie.

Lekaro prowadzi sprzedaż pojemników na odpady. Oferta znajduje się tutaj

System zbiórki

Lekaro w ramach nowego systemu będzie odbierało następujące odpady:

 • zmieszane odpady komunalne ( w czarnych workach dostarczonych przez Lekaro lub pojemnikach własnych Mieszkańca)
 • odpady segregowane (w workach niebieskich (papier), żółtych (metale i tworzywa sztuczne) i zielonych (szkło)), dostarczonych przez Lekaro)
 • popiół (w workach szarych dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady bio (w workach brązowych dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady wielkogabarytowe, opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) (w postaci „wystawki” sprzed posesji)

Zasady sortowania odpadów znajdują się tutaj

Harmonogram wywozu odpadów

Wywozy będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 7:00-20:00.

Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj.

Usługi dodatkowe

LEKARO oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)

PSZOK obsługiwany przez Urząd Gminy w Kołbieli znajduje się w Kołbieli przy ul. Stefczyka 1 na targowisku. Celem skorzystania z PSZOK niezbędne jest okazanie dokumenty zapłaty za odpady na terenie Gminy Kołbiel.

Punkty czynny jest w godzinach 9:00-12:00 w nw. dniach:

ROK 2022

Styczeń15.01, 31.01Lipiec16.07, 25.07
Luty19.02, 28.02Sierpień20.08, 29.08
Marzec19.03, 28.03Wrzesień17.09, 26.09
Kwiecień09.04, 25.04Październik15.10, 31.10
Maj21.05, 30.05Listopad19.11, 28.11
Czerwiec11.06, 27.06Grudzień03.12, 12.12

PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 • odpady wielkogabarytowe, meble
 • zużyte opony
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane, gruz (do 100 kg od mieszkańca na rok)
 • szkło
 • papier
 • leki
 • chemikalia

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt  22 185 52 51 lub  kolbiel@lekaro.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!