LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Warszawa (Praga-Północ, Praga-Południe)

INFORMACJE OGÓLNE

Lekaro prowadzi kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i niemieszkalnej (firmy i instytucje) w m.st. Warszawie w dzielnicach Wawer, Rembertów, Wesoła, Praga-Północ i Praga-Południe.

NOWY SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

1 stycznia 2019 r. w m.st. Warszawie obowiązuje nowy system selektywnej zbiórki. Zgodnie z nowymi zasadami odpady z Państwa nieruchomości są odbierane w podziale na 5 frakcji tj.:

 • PAPIER
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 • SZKŁO
 • BIO
 • ODPADY ZMIESZANE

Dodatkowo odbierać będziemy, jak dotychczas:

 • Odpady wielkogabarytowe
 • Odpady zielone (trawa, liście)

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami segregacji (link)

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW DOMÓW JEDNORODZINNYCH

W związku z nowymi standardami selektywnej zbiórki odpadów do każdej nieruchomości jednorodzinnej dostarczamy worki na nastęujące rodzaje odpadów:

 • worek niebieski na PAPIER
 • worek żółty na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 • worek zielony na SZKŁO
 • worek brązowy na BIO

Prosimy o wykorzystanie ich do zbierania odpadów segregowanych. Podczas każdego odbioru worków z odpadami otrzymają Państwo kolejne, puste worki do wykorzystania.

Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami segregacji (link)

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW i ZARZĄDCÓW DOMÓW WIELORODZINNYCH

Nieruchomości wielorodzinne są wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki zgodnie ze specyfikacją:

 • pojemnik z niebieską naklejką na PAPIER
 • pojemnik z żółtą naklejką na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 • pojemnik z zieloną naklejką na SZKŁO
 • pojemnik z brązową naklejką na BIO

Prosimy o poinformowanie mieszkańców o nowych zasadach segregacji (link)

HARMONOGRAM WYWOZU

Dokładne, aktualne harmonogramy wywozu odpadów z terenu Państwa nieruchomości są dostępne tutaj oraz na infolinii Lekaro 22 112 02 84 lub za pośrednictwem systemu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Prosimy o sprawdzenie dni odbioru poszczególnych frakcji odpadów na 2019 r.

ZASADY ODBIORU

Wywozy realizowane są w godzinach 6:00-22:00.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

ZABUDOWA WIELORODZINNA

W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka, drzwi) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów kluczy.

FIRMY, INSTYTUCJE

W celu odbioru odpadów,  pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka, drzwi) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów kluczy.

ODBIÓR GABARYTÓW

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w formie „wystawki”, przed ogrodzeniem, we wskazanym w harmonogramie terminie wywozu. Ewentualne zapotrzebowanie na odbiór gabarytów prosimy zgłaszać telefonicznie telefonicznie (22 112 02 84), pisemnie (warszawa@lekaro.pl) lub za pośrednictwem systemu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 co najmniej 24h przed wyznaczonym w harmonogramie terminem.

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

Zbiórka odpadów zielonych (trawy, liscie, drobnych gałęzi) jest realizowana przez cały rok.

Za odpady zielone uważa się trawę, liście, drobne gałęzie.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Odpady zielone odbierane są z nieruchomości jednorodzinnych w workach, w dniach określonych w harmonogramie.

Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone.

Worki musza zostać zeskładowane przed posesją, przy bramie, lub w otwartej altance w osi ogrodzenia.

W przypadku braku wyznaczenia dni wywozu odpadów zielonych w harmonogramie prosimy o telefon. Odpady zostaną odebrane w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

ZABUDOWA WIELORODZINNA, FIRMY I INSTYTUCJE

W przypadku mniejszej ilości odpadów zielonych odbiór odpadów obydwa się w workach, w dniach określonych w harmonogramie lub w przypadku braku harmonogramu w ciągu 7 dni od zgłoszenia z danej nieruchomości.

Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone.

Worki musza zostać zeskładowane na terenie posesji w pobliżu altanki/pomieszczenia śmietnikowego z dogodnym, utwardzonym dojazdem dla pojazdu ciężarowego. Odpady niezgłoszone nie zostaną odebrane.

W przypadku większej ilości odpadów zielonych istnieje możliwość zamówienia kontenera o poj. 5 lub 7 m3. Kontener na odpady podstawiany jest na zgłoszenie, na okres max 4 dni kalendarzowych. W zamówieniu należy podać adres podstawienia, telefon kontaktowy oraz termin podstawienia i zabrania.

DODATKOWE USŁUGI

Lekaro oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.

W przypadku zainteresowania powyższymi usługami prosimy o kontakt.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia strony www.lekaro.pl oraz www.czysta.um.warszawa.pl lub do kontaktu telefonicznego z infolinią Lekaro 22 112 02 84 lub za pośrednictwem systemu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

m.st. Warszawa

tel. 19115

www.czysta.um.warszawa.pl

Lekaro

tel. 22 112 02 84

warszawa@lekaro.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!