LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Halinów

Informacje ogólne

Zasady odbioru

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 7.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Wywozy realizowane są w godzinach 7:00-22:00.

Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

Pojemniki i worki

Lekaro dostarcza worki na odpady segregowane (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), odpady zmieszane i odpady BIO. Pojemniki na odpady mieszkaniec jest zobowiązany zakupić we własnym zakresie.

Lekaro prowadzi sprzedaż pojemników na odpady. Oferta znajduje się tutaj

System zbiórki

Lekaro w ramach nowego systemu będzie odbierało następujące odpady:

 • zmieszane odpady komunalne ( w pojemnikach własnych Mieszkańca)
 • odpady segregowane (w workach niebieskich (papier), żółtych (metale i tworzywa sztuczne) i zielonych (szkło)), dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady bio (w workach brązowych dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady wielkogabarytowe, opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) (w postaci „wystawki” sprzed posesji)

Zasady sortowania odpadów znajdują się tutaj

Harmonogram wywozu odpadów

Wywozy będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 7:00-22:00.

Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj.

Usługi dodatkowe

LEKARO oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)

PSZOK obsługiwany przez Urząd Miejski w Halinowie znajduje się w Długiej Kościelnej przy gminnej oczyszczalni ścieków (Polna 1). Celem skorzystania z PSZOK niezbędne jest okazanie dokumenty zapłaty za odpady na terenie Gminy Halinów.

Punkty jest czynny (za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy)

 • w piątki od 11:00 do 18:00
 • w soboty od 10:00 do 15:00

PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 • odpady wielkogabarytowe, meble
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie
 • leki
 • odpady budowlane, gruz
 • igły, strzykawki,
 • popiół
 • chemikalia,
 • lampy, świetlówki

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt  22 185 52 51 lub  halinow@lekaro.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!