LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zielonka

PSZOK Zielonka

Lekaro obsługuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zielonka, w którym nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne od mieszkańców Gminy Zielonka.

Adres: ul. Krzywa 18, Zielonka

Godziny otwarcia:
– poniedziałek: 13:00-20:00
– wtorek-piątek: 7:00-20:00
– sobota: 8:00-16:00

PSZOK przyjmuje odpady komunalne tj.:
– bioodpady (trawa, liście, gałęzie)
– meble i odpady wielkogabarytowe
– odpady budowlane i rozbiórkowe
– papa odpadowa
– styropian
– chemikalia
– przeterminowane leki
– zużyte oleje
– zużyte opony
– popiół i żużel z palenisk domowych

Uwaga:
W PSZOKu obowiązują limity przyjęć:
– odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym gruz) – 1m³/rok z 1 gospodarstwa;
– zużyte opony z pojazdów osobowych – 4 szt./rok z 1 gospodarstwa domowego;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe – 300 kg/rok z 1 gospodarstwa.
Istnieje możliwość odpłatnego pozostawienia odpadów ponad limit.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!