Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNE I CICHE
POJAZDY

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zasady segregowania odpadów

Zasady segregowanie odpadów, które obowiązują są zależne od gminy. Poniżej przedstawiamy ulotki informacyjne:

Wszelkie odpady problematyczne, których nie można wrzucić do pojemników lub worków należy dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacja nt. ich lokalizacji i godzin otwarcia jest dostępna w Urzędach Gmin. Informacja nt. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie znajduje się tutaj.

Jeśli nie zadeklarowałeś segregacji, odpady segregowane (plastik, papier, szkło, metal) proszę wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.
Jeśli zadeklarowałeś segregację segreguj odpady zgodnie z powyższymi regułami.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!