LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

PSZOK i MPSZOK dla mieszkańców m.st. Warszawy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (PSZOK)

UWAGA:

W sobotę Wielkanocną 30.03.2024 r. oraz w Święta Wielkanocne (31.03-01.04.2024 r.) PSZOK i MPSZOK-i będą nieczynne.

ADRES

Warszawa, ul. Zawodzie 1 (przy skrzyżowaniu z ul. Łuczniczą, wjazd przed przystankiem autobusowym „Łucznicza 02”)

GODZINY OTWARCIA

 • poniedziałek – piątek: od 11:00 do 19:00
 • sobota: od 09:00 do 17:00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia i soboty Wielkanocnej.

W PSZOKu nieodpłatnie przyjmowane są, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy, selektywnie zbierane odpady komunalne z gospodarstw domowych tj.:

 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • opakowania z tekstyliów
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów – maksymalnie 4 szt.
 • beton oraz gruz betonowy, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp. – maksymalnie 200 kg
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
 • odzież
 • tekstylia
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • oleje spożywcze (przeterminowane, zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • leki
 • igły, strzykawki
 • akumulatory i baterie
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • odpady tworzyw sztucznych np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.
 • odpady metali np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
 • inne odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe (meble, materace) – maksymalnie 150 kg
 • trawa, liście i rozdrobnione gałęzie (Uwaga: PSZOK przy ul. Zawodzie 1 nie przyjmuje odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie))

W PSZOKU NIE PRZYJMUJE SIĘ:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych
 • materiałów zawierających azbest
 • papy
 • styropianu budowlanego
 • karp drzew i krzewów
 • odpadów, których ilość i rodzaj wskazuje na to, iż nie należą one do odpadów komunalnych
 • odpadów które nie są selektywnie zbierane lub nie są komunalne
 • odpadów znajdujących się w opakowaniach nieszczelnych i uszkodzonych, nieposiadających oryginalnej etykiety, która umożliwiłaby ich identyfikację, chyba, że brak etykiety nie przeszkodzi w rozpoznaniu rodzaju odpadu komunalnego
 • odpadów przekraczających nw. dzienne limity:
  • opony – 4 szt.
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 150 kg
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych – 200 kg

UWAGA

 • Odpady na teren PSZOK można dostarczać  wyłącznie samochodami osobowymi lub samochodami z przyczepą lekką
 • Odpady wymagające opakowania można dostarczać jedynie w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do PSZOK, chyba, że brak etykiety nie przeszkodzi w rozpoznaniu rodzaju odpadu komunalnego
 • Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak również poleceń pracownika obsługującego PSZOK,
 • Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej,
 • Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady budowlane przyjmowane są luzem. Odpady należy wysypać z worków lub innych opakowań do oznaczonego kontenera
 • Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju,
 • Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. Obsługa PSZOK umożliwia pomoc przy rozładunku odpadów komunalnych osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania opadami

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla lewobrzeżnej części m.st. Warszawy (MPSZOK)

W MPSZOKu nieodpłatnie przyjmowane są, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy, selektywnie zbierane odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych tj.:

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki
 • świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • oleje spożywcze (również przeterminowane i zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • baterie i akumulatory
 • leki
 • igły, strzykawki
 • małe urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych

W MPSZOKU NIE PRZYJMUJE SIĘ:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych
 • materiałów zawierających azbest
 • odpadów remontowo-budowlanych
 • dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (powyżej 50 cm)
 • odpadów, których ilość i rodzaj wskazuje na to, iż nie należą one do odpadów komunalnych
 • odpadów które nie są selektywnie zbierane lub nie są komunalne
 • odpadów znajdujących się w opakowaniach nieszczelnych i uszkodzonych, nieposiadających oryginalnej etykiety, która umożliwiłaby ich identyfikację, chyba, że brak etykiety nie przeszkodzi w rozpoznaniu rodzaju odpadu komunalnego

HARMONOGRAM PRACY MPSZOK

Odpady przyjmowane są w środy oraz w soboty, w trakcie 1,5 godzinnego postoju w lokalizacjach i w godzinach wskazanych w harmonogramie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych oraz harmonogram pracy MPSZOK z podziałem na zadania dostępny jest poniżej:

DzieńŚRODA
Godzina09:00-10:3011:00-12:3013:00-14:3015:00-16:3017:00-18:30
ZadanieZadanie 2 (obsługiwane przez Lekaro) Lewobrzeżna Warszawa
DzielnicaBielanyŻoliborzBemowoWola
AdresPętla autobusowa Chomiczówka (ul. Conrada vis a vis nr 10B i 12)ul. Słowackiego 6/8 (parking na tyłach Urzędu Dzielnicy)ul. Powstańców Śląskich 126 (parking CH BEMOWO)Pętla autobusowa Cmentarz Wolski (ul. Fort Wola)
DzielnicaUrsusWłochyOchotaŚródmieście
Adresul. K. Sosnkowskiego 3 (parking na terenie OSIR Ursus)Al. Jerozolimskie 184A (zatoka parkingowa przy KFC Makro)Pętla autobusowa Szczęśliwice (ul. Dickensa róg ul. Szczęśliwickiej)ul. Nowogrodzka 43 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)
DzielnicaUrsynówMokotówUrsynówWilanówMokotów
Adresparking przed boiskami przy „Parku przy Bażantarni) *punkt czynny od 31.01.2024 r.ul. Powsińska 31 (parking CH SADYBA BEST MALL)Pętla autobusowa Osiedle Kabaty (al. KEN 14 przy CH)Pętla autobusowa Wilanów (ul. Przyczółkowa/Wiertnicza 35)ul. J. Bytnara „Rudego” róg ul. F. Joliot-Curie (parking przy bazarze)
ZadanieZadanie 1 (obsługiwane przez Partner) Prawobrzeżna Warszawa
DzielnicaWawerWesołaRembertówPraga Południe
Adresul. Włókiennicza 54 (parking przy Urzędziu Stanu Cywilnego)ul. Jana Pawła II róg ul. Rumiankowej (parking przy ul. Jana Pawła II 240)ul. Strażacka róg Kordiana (plac przy dawnym ZGN)ul. Bora-Komorowskiego (parking przy pływalni „Wodnik”)
DzielnicaBiałołękaBiałołękaTargówekPraga Północ
Adresul. Zaułek (parking przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34)ul. Świętosławskiego/ ul. Vincenenta van Gogha 11Pętla autobusowa Bródno-Podgrodzie (ul. Krasnobrodzka róg ul. Chodeckiej)ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)
DzieńSOBOTA
Godzina9:00-10:3011:00-12:3013:00-14:3015:00-16:30
ZadanieZadanie 2 (obsługiwane przez Lekaro) Lewobrzeżna Warszawa
DzielnicaBielanyŻoliborzBemowoWola
Adresul. Wóycickiego 14 (brama Północna Cmentarza Komunalnego)ul. Powązkowska (parking przy ul. Ostrowieckiej 10A)ul. Powstańców Śląskich 70 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)ul. Górczewska 124 (parking CH WOLA PARK)
DzielnicaUrsusWłochyOchotaŚródmieście
Adrespl. Czerwca 1976 nr 1 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)al. Krakowska 244/246/248 (parking od ul. Sabały vis a vis nr 21)ul. W. Skorochód-Majewskiego 5 (parking na Targowisku Zastępczym)ul. Myśliwiecka 4A (parking przy stadionie)
DzielnicaMokotówUrsynówWilanówMokotów
Adresul. Blacharska 1 rój al. Lotników 16 (parking)Al. KEN 61 (parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów)ul. Przyczółkowa 27A (parking przy Urzędzie Dzielnicy)ul. Bokserska 42 (parking przy sklepie)
ZadanieZadanie 1 (obsługiwane przez Partner) Prawobrzeżna Warszawa
DzielnicaWawerWesołaRembertówPraga Południe
Adresul. Żegańska 1 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)ul. 1 Praskiego Pułku 33 parking przy Urzędzie Dzielnicy)ul. Gen. A. Chruściela „Montera” 28 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)ul. Grochowskiej 274 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)
DzielnicaBiałołękaTargówekTargówekPraga Północ
Adresul. Modlińska 197 (parking przy Urzędzie Stanu Cywilnego)ul. Tużycka róg ul. Potulickiej (wjazd do przepompowni)ul. Kondratowicza 20 (stacja TRAFO przy Urzędzie Dzielnicy)ul. Szwedzka róg Stalowej (vis a vis Stalowej 65)

 

UWAGA

 • Osoby korzystające z MPSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak również poleceń pracownika obsługującego MPSZOK,
 • Odpady wymagające opakowania można dostarczać jedynie w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do MPSZOK, chyba, że brak etykiety nie przeszkodzi w rozpoznaniu rodzaju odpadu komunalnego
 • Pracownik obsługujący MPSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju,

KONTAKT

Wszelkie informacje o pracy MPSZOK i PSZOK można uzyskać:

 

Uwagi dotyczące funkcjonowania PSZOK i MPSZOK należy przekazywać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 telefonicznie pod numerem 19115, elektronicznie, w tym za pomocą portalu internetowego http://warszawa19115.pl, pisemnie lub osobiście w Urzędzie m.st. Warszawy i Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy

 

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!