LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

PSZOK i MPSZOK dla mieszkańców m.st. Warszawy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (PSZOK)

UWAGA

W dniach  24 grudnia 2021 r. (Wigilia)  i 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) czynne są w godzinach 9:00-13:00.

W dniach 25 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) oraz Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. MPSZOK) będą nieczynne.

 

ADRES

Warszawa, ul. Zawodzie 1 (przy skrzyżowaniu z ul. Łuczniczą, wjazd przed przystankiem autobusowym „Łucznicza 02”)

GODZINY OTWARCIA

 • poniedziałek – piątek: od 14:00 do 20:00
 • sobota: od 09:00 do 20:00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W PSZOKu nieodpłatnie przyjmowane są, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy, selektywnie zbierane odpady komunalne z gospodarstw domowych tj.:

 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • opakowania z tekstyliów
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów
 • beton oraz gruz betonowy
 • gruz ceglany
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp.
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
 • odzież
 • tekstylia
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • oleje spożywcze (przeterminowane zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • leki
 • akumulatory i baterie
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • odpady tworzyw sztucznych np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.
 • odpady metali np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
 • inne odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe – meble
 • odpady wielkogabarytowe – materace

W PSZOKU NIE PRZYJMUJE SIĘ:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych
 • materiałów zawierających azbest
 • papy
 • styropianu budowlanego
 • odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpadów, których ilości, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

UWAGA

 • Odpady na teren PSZOK można dostarczać  jedynie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • Odpady wymagające opakowania można dostarczać jedynie w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do PSZOK,
 • Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak również poleceń pracownika obsługującego PSZOK,
 • Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej,
 • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są luzem. Odpady należy wysypać z worków lub innych opakowań do oznaczonego kontenera
 • Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju,
 • Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu,
 • PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania opadami

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla lewobrzeżnej części m.st. Warszawy (MPSZOK)

W MPSZOKu nieodpłatnie przyjmowane są, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy, selektywnie zbierane odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych tj.:

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki
 • świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • oleje spożywcze (również przeterminowane i zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • baterie i akumulatory
 • małe urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych

W MPSZOKU NIE PRZYJMUJE SIĘ:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych
 • materiałów zawierających azbest
 • odpadów remontowo-budowlanych
 • dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania
 • odpadów, których ilości, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

HARMONOGRAM PRACY MPSZOK

Odpady przyjmowane są w środy oraz w soboty, w trakcie 1,5 godzinnego postoju w lokalizacjach i w godzinach wskazanych w harmonogramie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych oraz harmonogram pracy MPSZOK z podziałem na zadania dostępny jest poniżej:

Zadanie 1. Lewobrzeżna Warszawa obsługiwana przez 3 pojazdy.

MPSZOK w każdą środęMPSZOK w każdą sobotę
DzielnicaGodzinaDokładne miejsceGodzina
Dokładne miejsce
Bielany11:00-12:30Pętla autobusowa Chomiczówka (ul. Conrada vis a vis nr 10B i 12)10:00-11:30
ul. Wóycickiego 14 (parking przy bramie Północnej Cmentarza Komunalnego)
Żoliborz13:00-14:30ul. Słowackiego 6/8 (parking na tyłach Urzędu Dzielnicy)12:00-13:30
ul. Powązkowska (parking przy ul. Ostrowieckiej 10A)
Bemowo15:00-16:30ul. Powstańców Śląskich 126 (parking CH BEMOWO)14:00-15:30
ul. Powstańców Śląskich 70 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)
Wola17:00-18:30Pętla autobusowa Cmentarz Wolski (ul. Fort Wola)16:00-17:30
ul. Górczewska 124 (parking CH WOLA PARK)
Ursus11:00-12:30ul. K. Sosnkowskiego 3 (parking na terenie OSIR Ursus)10:00-11:30
pl. Czerwca 1976 nr 1 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)
Włochy13:00-14:30ul. Popularna róg Al. Jerozolimskich 184 A (zatoka parkingowa przy KFC Makro)12:00-13:30
al. Krakowska 244/246/248 (parking od ul. Sabały vis a vis nr 21)
Ochota15:00-16:30Pętla autobusowa Szczęśliwice (ul. Dickensa róg ul. Szczęśliwickiej)14:00-15:30
do 9.10.2021 r. ul. Korotyńskiego (vis a vis nr 34 teren byłej stacji zlewnej)
od 16.10.2021 r. ul. W. Skorochód-Majewskiego 5 (parking na Targowisku Zastępczym)
Śródmieście17:00-18:30ul. Nowogrodzka 43 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)16:00-17:30
ul. Myśliwiecka 4A (parking przy stadionie)
Mokotów11:00-12:30ul. Powsińska 31 (parking CH SADYBA BEST MALL)10:00-11:30
ul. Blacharska 1 róg al. Lotników 16 (parking)
Ursynów13:00-14:30Pętla autobusowa Osiedle Kabaty (al. KEN 14 przy Tesco)12:00-13:30Al. KEN 61 (parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów )
Wilanów15:00-16:30Pętla autobusowa Wilanów (ul. Przyczółkowa/Wiertnicza 35)14:00-15:30
ul. Przyczółkowa 27A (parking przy Urzędzie Dzielnicy)
Mokotów17:00-18:30ul. J. Bytnara „Rudego” róg F. Joliot-Curie (parking przy bazarze)16:00-17:30
ul. Bokserska 42 (parking przy sklepie)

Zadanie 2. Prawobrzeżna Warszawa obsługiwana przez 2 pojazdy.

MPSZOK w każdą środęMPSZOK w każdą sobotę
DzielnicaGodzinaDokładne miejsceGodzinaDokładne miejsce
Wawer11:00-12:30ul. Włókiennicza 54 (parking przy Urzędziu Stanu Cywilnego)10:00-11:30ul. Żegańska 1 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)
Wesoła13:00-14:30ul. Jana Pawła II róg ul. Rumiankowej (parking przy ul. Jana Pawła II 240)12:00-13:30ul. Raczkiewcza 3 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)
Rembertów15:00-16:30ul. Strażacka róg Kordiana (plac przy dawnym ZGN)14:00-15:30ul. Gen. A. Chruściela „Montera” 28 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)
Praga Południe17:00-18:30ul. Bora-Komorowskiego (parking przy pływalni „Wodnik”)16:00-17:30ul. Terespolska 4 (róg Stanisławowskiej)
Białołęka11:00-12:30ul. Zaułek (parking przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34)10:00-11:30ul. Modlińska 197 (parking przy Urzędzie Stanu Cywilnego)
Białołęka13:00-14:30ul. Marywilska 44 (parking Centrum Hal Targowych)
Targówek15:00-16:30Pętla autobusowa Bródno-Podgrodzie (ul. Krasnobrodzka róg ul. Chodeckiej)12:00-13:30ul. Tużycka róg Potulickiej (wjazd do przepompowni)
Targówek14:00-15:30ul. Kondratowicza 20 (stacja TRAFO przy Urzędzie Dzielnicy)
Praga Północ17:00-18:30ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 (parking przy Urzędzie Dzielnicy)16:00-17:30ul. Szwedzka róg Stalowej (vis a vis Stalowej 65)

UWAGA

 • Osoby korzystające z MPSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak również poleceń pracownika obsługującego MPSZOK,
 • Odpady wymagające opakowania można dostarczać jedynie w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do MPSZOK,
 • Pracownik obsługujący MPSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju,

KONTAKT

Wszelkie informacje o pracy MPSZOK i PSZOK można uzyskać:

Reklamacje i uwagi dotyczące PSZOK i MPSZOK należy zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 19115 lub elektronicznie za pomocą portalu internetowego http://warszawa19115.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!