LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Celestynów

Informacje ogólne

Od 1 lipca 2021 r. Lekaro rozpocznie kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w Gminie Celestynów.

Odbiór pierwszych odpadów w lipcu odbędzie się z worków poprzedniego operatora rozdawanych w czerwcu 2020 r.

Dołożymy wszelkich starań by świadczone usługi były realizowane na najwyższym poziomie.

Zasady odbioru

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6:00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Wywozy realizowane są w godzinach 6:00-20:00.

Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

Pojemniki i worki

Lekaro dostarcza worki na odpady segregowane (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) i odpady BIO. Pojemniki na odpady zmieszane dostarcza Gmina. W tym celu prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Celestynów (22 789 70 60, wewn. 211)

Lekaro prowadzi sprzedaż pojemników na odpady, w tym na pojemniki do segregacji. Oferta znajduje się tutaj

System zbiórki

Lekaro w ramach nowego systemu będzie odbierało następujące odpady:

  • zmieszane odpady komunalne ( w pojemnikach dostarczonych przez Gminę)
  • odpady segregowane (w workach niebieskich (papier), żółtych (metale i tworzywa sztuczne) i zielonych (szkło)), dostarczonych przez Lekaro)
  • odpady bio (w workach brązowych dostarczonych przez Lekaro)
  • odpady wielkogabarytowe, opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) (w postaci „wystawki” sprzed posesji)
  • popiół (w czarnych workach zakupionych we własnym zakresie przez mieszkańca)

Zasady sortowania odpadów znajdują się tutaj

Harmonogram wywozu odpadów

Wywozy będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 7:00-22:00.

Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj.

Usługi dodatkowe

LEKARO oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)

PSZOK obsługiwany przez Urząd Miejski w Halinowie znajduje się w Celestynowie przy ul. Osieckiej 1.

PSZOK czynny jest:
– w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 16:00
– w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8:00 do 12:00

PSZOK jest nieczynny w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.

PSZOK przyjmuje odpady tj.:
– karton, papier
– metale i tworzywa sztuczne
– szkło
– trawa, liście
– odpady wielkogabarytowe, meble
– zużyte opony
– ZSEiE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
– odpady budowlane i remontowe
– baterie, leki, chemikalia
– tekstylia, odzież

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt  22 185 52 51 lub  celestynow@lekaro.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!