Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNE I CICHE
POJAZDY

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Wiązowna

Informacje ogólne

Firma Lekaro prowadzi kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w Gminie Józefów.

Dołożymy wszelkich starań by świadczone usługi były realizowane na najwyższym poziomie.

Zasady odbioru

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Wywozy realizowane są w godzinach 6:00-22:00.

Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

Pojemniki i worki

Lekaro dostarcza worki na odpady segregowane (papier, plastik, szkło, odpady zielone). Pojemniki na odpady zmieszane Mieszkaniec jest zobowiązany zakupić we własnym zakresie.

Lekaro prowadzi sprzedaż pojemników na odpady zmieszane. Oferta znajduje się tutaj

System zbiórki

Lekaro w ramach nowego systemu będzie odbierało następujące odpady:

 • zmieszane odpady komunalne ( w pojemnikach własnych Mieszkańca)
 • odpady segregowane (w workach żółtych- plastik , niebieskich- papier i zielonych- szkło, dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady zielone (trawa, liście) (w workach dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) (w postaci „wystawki” sprzed posesji)

Zasady sortowania odpadów znajdują się tutaj

 

Harmonogram wywozu odpadów

Wywozy będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 6:00-22:00.

Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj.

Usługi dodatkowe

LEKARO oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt PSZOK zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Emowie, przy zjeździe z tras S-17 na Józefów. Punkt czynny jest w soboty (poza świętami) w godzinach 10:00-18:00.

Każdy z mieszkańców może przekazać następujące odpady do Punktu PSZOK:

 • papier, tektura
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe (tzw. tetrapaki)
 • odzież i tekstylia,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)
 • odpady remontowo-budowlane (pochodzące z drobnych remontów i prac budowlanych)
 • baterie

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt 22 185 52 51 lub wiazowna@lekaro.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!