LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Konstancin-Jeziorna

Informacje ogólne

Firma Lekaro prowadzi kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Dołożymy wszelkich starań by świadczone usługi były realizowane na najwyższym poziomie.

Zasady odbioru

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Wywozy realizowane są w godzinach 6:00-22:00.

Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

Pojemniki i worki

Lekaro dostarcza worki na odpady segregowane (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), odpady bio i odpady zielone. Pojemniki na odpady zmieszane mieszkaniec jest zobowiązany zakupić we własnym zakresie.

Lekaro prowadzi sprzedaż pojemników na odpady zmieszane. Oferta znajduje się tutaj

System zbiórki

Lekaro w ramach nowego systemu będzie odbierało następujące odpady:

 • zmieszane odpady komunalne ( w pojemnikach własnych Mieszkańca)
 • odpady segregowane (w workach niebieskich (papier), żółtych (metale i tworzywa sztuczne ) i zielonych (szkło)), dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady bio
 • odpady zielone (trawa, liście) (w workach brązowych dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) (w postaci „wystawki” sprzed posesji)

Zasady sortowania odpadów znajdują się tutaj

Harmonogram wywozu odpadów

Wywozy będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 6:00-22:00.

Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj.

Usługi dodatkowe

LEKARO oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.:

 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (GPSZO)

Punkt GPSZO, obsługiwany przez Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna,  zlokalizowany jest przy ul. Mirkowskiej 43C. Punkt czynny jest w:

 • poniedziałek – 13.00-19.00
 • środa- 9.00 – 14.00
 • piątek – 13.00 – 19.00
 • sobota – 10.00 – 18.00

Każdy z mieszkańców może przekazać następujące odpady do Punktu GPSZO:

 • papier, tektura
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe (tzw. tetrapaki)
 • odzież i tekstylia,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)
 • odpady remontowo-budowlane (pochodzące z drobnych remontów i prac budowlanych)
 • chemikalia
 • żarówki
 • baterie

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt 22 185 52 51 lub konstancin.jeziorna@lekaro.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!