LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Józefów

Informacje ogólne

Firma Lekaro prowadzi kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w Mieście Józefów.

Dołożymy wszelkich starań by świadczone usługi były realizowane na najwyższym poziomie.

Zasady odbioru

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.30 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Wywozy realizowane są w godzinach 6:00-22:00.

Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

Pojemniki i worki

Lekaro dostarcza worki na odpady segregowane (papier, plastik, szkło). Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady zielone Mieszkaniec jest zobowiązany zakupić we własnym zakresie.

Lekaro prowadzi sprzedaż pojemników na odpady zmieszane. Oferta znajduje się tutaj.

System zbiórki

Lekaro w ramach nowego systemu będzie odbierało następujące odpady:

 • zmieszane odpady komunalne ( w pojemnikach własnych Mieszkańca)
 • odpady segregowane (w workach żółtych- plastik , niebieskich- papier i zielonych- szkło, dostarczonych przez Lekaro)
 • odpady zielone (trawa, liście) (w workach własnych Mieszkańca)
 • odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) (w postaci „wystawki” sprzed posesji)

Zasady sortowania odpadów znajdują się tutaj

Harmonogram wywozu odpadów

Wywozy będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 6:00-22:00.

Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj.

Usługi dodatkowe

LEKARO oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Jarosławskiej 35 (teren przepompowni). Punkt czynny jest w soboty (poza świętami) w godzinach 10:00-18:00.

Każdy z mieszkańców może przekazać następujące odpady do Punktu PSZOK:

 • papier, tektura
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe (tzw. tetrapaki)
 • odzież i tekstylia,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)
 • odpady remontowo-budowlane (pochodzące z drobnych remontów i prac budowlanych)
 • baterie

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt 22 185 52 51 lub jozefow@lekaro.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!