Blog

Jak przetwarzane są odpady?

Współcześnie dąży się do tego, aby jak największa ilość odpadów, wytwarzanych przez nas każdego dnia, zostało przetworzonych i odzyskanych, tak by nie zalegały setki lat na składowiskach będąc obciążeniem dla środowiska. W tym celu odpady poddaje się tzw. procesom MBP. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) odpadów to jedna z najbardziej zaawansowanych metod zagospodarowania odpadów, która obecnie coraz […]

Co to jest RIPOK i MBP?

W kontekście wywozu i przetwarzania odpadów bardzo często spotykamy się z dwoma dość enigmatycznymi skrótami, a mianowicie RIPOK oraz MBP. Najczęściej nie wiemy, co one oznaczają oraz czego dokładnie dotyczą. RIPOK to skrót odnoszący się do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. MBP oznacza mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. W tym artykule wyjaśnimy dokładnie specyfikę tych zagadnień. RIPOK, […]

Aktualizacja w obrębie praw użytkownika

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów. Znajdziesz je […]

Jak właściwie przygotować surowce wtórne?

Coraz częściej segregujemy śmieci, nasza świadomość ekologiczna sukcesywnie wzrasta i staramy się odpowiedzialnie podchodzić do gospodarowania odpadami, które przecież każdego dnia na różne sposoby wytwarzamy. Co więcej, po wywozie śmieci z naszych gospodarstw domowych część z nich może zostać ponownie przetworzona. Odpady, które nadają się do recyklingu, czyli powtórnego przerobu, określamy mianem surowców wtórnych. Zaliczamy […]

Butelki szklane czy plastikowe — które są bardziej szkodliwe?

W tym artykule, który poświęcimy szkodliwości dla środowiska butelek szklanych i plastikowych, już na początku chcielibyśmy zaznaczyć, że nie damy jednoznacznej odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Jest to kwestia bardzo złożona, a obecnie, gdy oba tworzywa są powszechnie produkowane i wykorzystywane, problemem nie jest to, które z nich jest bardziej niebezpieczne dla środowiska, a […]

Klasyfikacja i krótka charakterystyka różnych rodzajów odpadów

Współcześnie każdego dnia wytwarza się bardzo duże ilości różnego rodzaju śmieci. Duże ilości odpadów generują nie tylko wielkie zakłady przemysłowe i obiekty handlowe, ale również prywatne gospodarstwa domowe, a więc każdy z nas.