Blog

Co to są poziomy recyklingu?

Dyrektywy unijne oraz ustawy zobowiązują gminy do osiągania w konkretnych latach określonych poziomów w zakresie recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła. Sukcesywne zwiększanie poziomów recyklingu, które w 2020 r. mają osiągnąć 50%, to jeden z najważniejszych aspektów wdrażania gospodarki bezodpadowej.

Pożary składowisk. Jak powinna wyglądać prawidłowa gospodarka odpadami?

Nadzwyczaj częste pożary na składowiskach oraz w sortowniach odpadów sprawiły, że przedsiębiorcy, a także przedstawiciele organów państwowych oraz organizacji ekologicznych muszą znów dogłębnie przyjrzeć się kwestii prawidłowej gospodarki śmieciami. Tego typu zdarzenia są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale i środowiska naturalnego. Konsekwencje mogą być dotkliwe również dla całej gospodarki.

Jak będziemy segregować odpady? Standardy selektywnej zbiórki

1 lipca 2017 r. weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W ten sposób ustanowiono pewien spójny model zbierania odpadów na terenie naszego kraju, standaryzując zasady sortowania.

Sortowanie odpadów kiedyś i dziś

Współczesne sortownie odpadów coraz częściej wyposażone są w automatyczne systemy, które zapewniają zdecydowane zwiększenie efektywności odzysku. Co więcej, są również o wiele ekonomiczniejsze niż sortowanie ręczne, zapewniając m.in. większą ilość odzyskanego surowca. I chociaż obecnie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest segregowanie, sortowanie i przetwarzanie śmieci, w przeszłości nie zawsze tak było.

Jak przetwarzane są odpady?

Współcześnie dąży się do tego, aby jak największa ilość odpadów, wytwarzanych przez nas każdego dnia, zostało przetworzonych i odzyskanych, tak by nie zalegały setki lat na składowiskach będąc obciążeniem dla środowiska. W tym celu odpady poddaje się tzw. procesom MBP. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) odpadów to jedna z najbardziej zaawansowanych metod zagospodarowania odpadów, która obecnie coraz […]

Co to jest RIPOK i MBP?

W kontekście wywozu i przetwarzania odpadów bardzo często spotykamy się z dwoma dość enigmatycznymi skrótami, a mianowicie RIPOK oraz MBP. Najczęściej nie wiemy, co one oznaczają oraz czego dokładnie dotyczą. RIPOK to skrót odnoszący się do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. MBP oznacza mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. W tym artykule wyjaśnimy dokładnie specyfikę tych zagadnień. RIPOK, […]