LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Wytyczne dot. BDO

INFORMACJA  O ZASADACH ODBIORU ODPADÓW

LEKARO informuje, że od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają zasady odbioru odpadów, co wynika z wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na podstawie których, od 1 stycznia 2020 r. zaczyna funkcjonować BDO (Baza Danych o Odpadach), która stanowić będzie elektroniczny system ewidencjonowania obrotu odpadami (www.bdo.mos.gov.pl).

Aby po 1 stycznia 2020 r. możliwe było przekazywanie odpadów do LEKARO, konieczne jest wystawienie przez Waszą firmę w systemie BDO karty przekazania odpadu (KPO) na każdy transport odpadów kierowany do LEKARO. Od 1 stycznia 2020 r. to przekazujący odpad (np. firma budowlana lub usługowa) musi wystawić  w systemie BDO Karty Przekazania Odpadów dla każdego samochodu, którym transportowane są odpady.  LEKARO od 1 stycznia 2020 r. nie będzie już wystawiać KPO.

Powyższe nie dotyczy podmiotów i firm produkujących jedynie odpady komunalne, tj. tożsame z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych. Dokładne interpretacje dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

W celu uniknięcia niedogodności informujemy, iż istnieje możliwość przejęcia przez Lekaro obowiązku wystawiania  elektronicznej Karty Przekazania Odpadów (KPO) dla każdego transportu odpadów z Państwa firmy, budowy czy miejsca rozbiórki w stosunku do odpadów odbieranych przez Lekaro. Przejęcie tego obowiązku przez Lekaro pozwoli Państwu na uniknięcie dodatkowej dokumentacji, potrzeby wydruku KPO przewoźnikom odbierającym odpady, czy awizacji w elektronicznej bazie wszystkich transportów odpadów. Odbiór odpadów będzie odbywał się tak jak dotychczas poprzez telefoniczne lub e-mailowe zlecenie. My zajmiemy się resztą, tak by uniknąć ewentualnych problemów z odbiorem odpadów w 2020 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt (bdo@lekaro.pl lub 22 185 52 51). Projekt porozumienia jest dostępny tutaj. W przypadku zainteresowania prosimy o odesłanie podpisanego zlecenia na adres bdo@lekaro.pl

W przypadku wystawiania KPO we własnych zakresie informujemy, iż:

  • nr BDO Lekaro to 000002263 (wybierany w polu transportujący i przejmujący)
  • nr MPD (miejsca prowadzenia działalności) Lekaro (wybierany w polu przejmujący) to Wola Ducka 70A: 0001/000002263
  • najczęstsze kody odbieranych odpadów to:
Kod odpaduRodzaj odpadu
Odpady budowlane
15 01 01Karton, papier, opakowania z papieru
15 01 10*Opakowania po środkach niebezpiecznych np. po farbach
15 01 11*Opakowania po środkach niebezpiecznych pod ciśnieniem np. po piankach
15 01 04Metale
17 01 01Czysty gruz betonowy
17 01 02Czysty gruz ceglany
17 01 07Gruz zmieszany (ceglany, betonowy) niezanieczyszczony folią, czy innymi odpadami
17 02 01Drewno
17 02 03Folie budowlane, folie z budów, opakowania z folii, tworzywa
17 03 80Papa
17 06 04Styropian
17 09 04Zmieszane odpady z budów, zanieczyszczony gruz, odpady z remontów i wykańczania mieszkań, tzw. Budowlanka
Odpady inne niż budowlane
15 01 06Segregowane odpady komunalne odbierane z zapleczy budów, wyprodukowane przez pracowników, niebudowlane, tzw. suche.
20 03 01Odpady zmieszane komunalne odbierane z zapleczy budów, wyprodukowane przez pracowników, niebudowlane tzw. zmieszane
20 03 07Meble, dywany, inne komunalne odpady o większych rozmiarach, odbierane kontenerami, niebudowlane
  • w przypadku braku możliwości zważenia odpadów proponujemy wpisanie w polu Masa odpadów [Mg] orientacyjnej wagi 0,500 Mg. Odpady zostaną zważone na terenie zakładu LEKARO. Taka KPO zostanie odrzucona wraz z informacją o prawidłowej wadze. Prosimy wtedy o jej skorygowanie tj. podanie prawidłowej wagi zgodnie z informacją uzyskaną od Lekaro w powodach odrzucenia KPO. Skorygowana KPO, z prawidłową wagą, zostanie zaakceptowana.
  • w polu Data rozpoczęcia transportu prosimy o podanie terminu wykonania usługi wskazanego (zamówionego) podczas zgłaszania usługi.
  • w polu Godzina rozpoczęcia transportu proponujemy podanie 6:00. Zostanie ona skorygowana przez nas w momencie odbioru kontenera.

Dodatkowo prosimy o wystawianie oddzielnej KPO dla każdego kontenera, nawet jeśli jeden pojazd odbiera dwa lub trzy kontenery na raz.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!