Blog

Czym są komunalne odpady stałe i co do nich zaliczamy?

Odpady stają się coraz większym wyzwaniem dla środowiska, rządów i społeczeństw. Produkowana jest ogromna ilość opadów zarówno przemysłowych, jak i komunalnych. Aby temu zapobiegać, wprowadza się prawne regulacje, segregację odpadów oraz edukację społeczeństw. Nieraz w treściach dokumentów i artykułach można spotkać określenie „komunalne odpady stałe”. Czyli jakie?

Jakie odpady należy segregować?

Segregacja śmieci to minimalizowanie wpływu konsekwencji hiperkonsumpcjonizmu społeczeństw, wytwarzających ogromne ilości odpadów zarówno komunalnych, jak i wielkogabarytowych oraz budowalnych. Prawidłowe gospodarowanie odpadami i ich segregacja pozwala na zredukowanie zanieczyszczenia środowiska.

Czy odpady pobudowlane można poddać recyklingowi?

Odpady budowlane i poremontowe to niejednokrotnie dość problematyczny temat. Muszą być odpowiednio składowane w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach oraz utylizowane we właściwy sposób. Wiele z tych odpadów może być również poddanych recyklingowi.

Gdzie w Warszawie wynająć kontener na odpady budowlane?

Odpady budowlane i poremontowe nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na śmieci. Nie można ich też wywieźć na nielegalne wysypiska lub zostawić w lesie. Dlatego, jeśli planujesz remont lub budowę w Warszawie i okolicach, już teraz przemyśl wynajem kontenera budowlanego.

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Opady poremontowe i pobudowlane są specyficznym rodzajem śmieci i zgodnie z prawem muszą być składowane oddzielnie. Za niewłaściwe postępowanie z tymi odpadami grożą surowe kary i grzywny pieniężne.

Segregacja odpadów – jak być Eko?

Według danych statystycznych, w 2021 roku przeciętny Polak wyprodukował ok. 360 kg śmieci, odebrano łącznie 13,7 mln ton odpadów komunalnych, z czego prawie 12 mln ton to były odpady produkowane przez gospodarstwa domowe. Tylko 60% z nich można było skierować do odzysku. Czy można to zmienić? Czy można być bardziej eko, segregując śmieci?