Blog

Jak działa sortownia odpadów?

Sortownia odpadów jest bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem całego skomplikowanego układu pozbywania się odpadów. Na pewno bez sprawnie funkcjonujących sortowni nie możemy mówić o skutecznym recyklingu materiałowym czy energetycznym. Tymczasem w rzeczywistości sortowanie wygląda bardzo różnie. Na rynku możemy spotkać sortownie z bardzo prymitywnymi urządzeniami, tzw. przesiewaczami, jak i takie z bardzo rozbudowanymi i […]

Jakie usługi oferuje zakład zagospodarowania odpadam

Trywializując nieco działanie zakładów zagospodarowania odpadami, można je określić jednym zdaniem: zajmują się wywożeniem i utylizacją naszych śmieci. Jednak sprawa wcale nie jest banalna. Bez sprawnej gospodarki odpadami, nasze miasta i domostwa utonęłyby w odpadach, tak ogromną ich ilość produkuje każdy z nas w dzisiejszych czasach. Każde miasto niezależnie od wielkości czy wiejska gmina musi […]

Jak długo rozkładają się odpady?

Gospodarka odpadami to bardzo gorący i ważny współcześnie temat. Szczególnie, że śmieci produkujemy coraz więcej i pesymiści straszą, że wkrótce w tych śmieciach sami utoniemy. Ta wizja jest chyba nieco zbyt ponura, ale faktem jest, że środowisko naturalne jest coraz bardziej zanieczyszczone odpadami. Do tego dochodzi produkcja nowych rodzajów tworzyw sztucznych. Niektóre z nich rzeczywiście […]

Co oznacza mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów?

Śmieci w naszych domach segregujemy z różnych pobudek. Niektórzy z nas są głęboko przejęci losem planety i segregację uważają za swój wkład w ograniczenie ilości śmieci na Ziemi. Inni podchodzą do sprawy bardziej praktycznie i chcą po prosty płacić niższe rachunki za wywóz śmieci. W większości gmin tak właśnie jest, że wywóz śmieci segregowanych jest […]

Odpady papierowe – segregacja i przetwarzanie

Każdy z nas rocznie zużywa kilkadziesiąt kilogramów papieru w postaci różnorodnych produktów. Są to między innymi opakowania, książki, gazety, a także wiele innych produktów. Segregowanie odpadów papierowych jest stosowane od wielu lat, większość z nas pewnie zbierała makulaturę nawet w szkole lub podczas wielu podobnych akcji. To bardzo dobry zwyczaj, który warto kontynuować, aby odzyskiwać […]

Czym są odpady przemysłowe?

Jak sama nazwa wskazuje, odpady przemysłowe powstają w wyniku prowadzenia różnego typu działalności gospodarczej przede wszystkim w takich placówkach jak zakłady produkcyjne. Jednak odpadami przemysłowymi nazywamy również wszystko to, co wyrzucane jest przez szpitale i przychodnie, warsztaty samochodowe, zakłady budowlane oraz magazyny o różnym przeznaczeniu.