Blog

Wspólny System Segregacji Odpadów. Czym jest WSSO?

Zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 1 lipca 2017 roku dotyczącego zapisu o Wspólnym Systemie Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju obowiązuje obywateli konieczność oddzielania surowców, nadających się do wtórnego przetworzenia od odpadów zmieszanych, które do dalszego przetworzenia się nie nadają. Nowy przepis ma przyczynić się do efektywniejszej niż dotychczas gospodarki segregacją odpadów.

Rodzaje odpadów poremontowych

Decydując się na remont mieszkania lub domu, należy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy prawne zobowiązujące nas do przekazania odpadów budowlanych do utylizacji lub zorganizowania stosownego do gabarytów materiału poremontowego kontenera, który pomieści powstałe podczas remontu śmieci i gruz. Informuje nas o tym ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku szczegółowo definiująca nasze zobowiązania w zakresie […]

Gruz jako materiał wtórny

Firmy branży budowlanej oraz indywidualni inwestorzy co rok generują około 3 mln ton gruzu. Okazuje się jednak, że można w sposób rozsądny i w zgodzie z ekologią ponownie je wykorzystać. Do czego używa się gruzu po recyklingu?

Jak produkować mniej śmieci? Porady i sugestie

Rocznie przeciętny Kowalski produkuje około 315 kg śmieci. Choć ilość ta jest bardzo duża, to Polacy wcale nie przodują w tej klasyfikacji. Niechlubnymi rekordzistami w Europie są bowiem Duńczycy, którzy wytwarzają ich ponad 780 kg. Nie oznacza to jednak, że jako naród powinniśmy spocząć na laurach. W czasach gdy kluczowym problemem są zanieczyszczenie środowiska i […]

Zalety wynajmu kontenera na odpady

Kontener na śmieci to doskonałe rozwiązanie, gdy w wyjątkowej sytuacji przez krótki okres produkujemy o wiele więcej odpadów, niż zwykle, lub są to odpady o większych gabarytach – np. w wyniku przeprowadzki lub remontu. Jakie są zalety wynajmu kontenera i kiedy warto o tym pomyśleć?

Od czego zależy wielkość opłat za wywóz śmieci?

Opłaty za wywóz śmieci reguluje ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami. Na jej podstawie rada gminy musi uchwalić maksymalne opłaty dla właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 1 – czyli stawki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych […]