LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Często zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy link do strony m.st. Warszawy, gdzie znajdują się często zadawane pytania wraz z odpowiedziami:

http://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/faq/-/baza-widok/faq/7002

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA PRZYGOTOWANE PRZEZ LEKARO

1.    Co zrobić by z mojego budynku zaczęto odbierać śmieci?

W przypadku nowego punktu odbioru odpadów należy najpierw w odpowiednim Urzedzie Dzielnicy m.st. Warszawy złożyć stosowną deklarację odpadową. Po jej złożeniu prosimy o kontakt  z infolinią Lekaro. W ciagu 7 dni od zgłoszenia zostanie podstawiony pojemnik i rozpoczną się odbiory odpadów.

2.    Gdzie mogę sprawdzić harmonogram odbiorów?

Zapraszam do podstrony z harmonogramami tutaj.

3.    Gdzie mogę uzyskać informacje o nowym systemie segregacji i wywozu odpadów?

Kampanię informacyjną na temat nowego systemu segregacji i wywozu odpadów prowadzi m.st. Warszawa. Ponadto, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do tych informacji, przewodnik o systemie segregacji został umieszczony na stronie internetowej www.lekaro.pl/warszawa. W razie wątpliwości dotyczących obsługi dzielnic: Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła, można się także skontaktować z infolinią.

4.    Co zrobić, jeśli jeden pojemnik o pojemności 240 litrów nie wystarczy do czasu kolejnego wywozu śmieci?

Zgodnie z regulaminem m.st. Warszawy dla zabudowy jednorodzinnej standardowy pojemnik na odpady zmieszane ma pojemność 120 lub 240 litrów. Jest to pojemność wystarczająca przy odbiorze odpadów zmieszanych co dwa tygodnie. Dodatkowo biorąc pod uwagę wywóz odpadów segregowanych w workach z częstotliwością co cztery tygodnie, taka pojemność jest wystarczająca. W razie ewentualnej nadwyżki odpadów każdego rodzaju, mieszkańcy mogą wystawić je w dodatkowych, własnych workach obok pojemnika w dniu odbioru danego rodzaju śmieci. Wszelkie nadwyżki zostaną odebrane.

5.    Dlaczego będziemy musieli wystawiać pojemnik przed posesję?

Odbiór odpadów realizujemy zgodnie z regulaminem m.st. Warszawy. Przewiduje on, że mieszkańcy domów jednorodzinnych powinni wystawiać pojemniki i worki ze śmieciami do godz. 6.00 w dniu odbioru, przewidzianym w harmonogramie dla danej nieruchomości. Nowa ustawa śmieciowa wprowadziła standardy odbioru odpadów, które są z powodzeniem stosowane w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej. Gwarantują one szybki i sprawny odbiór odpadów.

6.    Co mogę zrobić, jeśli zostanę pominięty przy odbiorze odpadów?

W dniu odbioru odpadów altanka śmietnikowa powinna być pozostawiona otwarta lub pojemnik albo worek ze śmieciami wystawiony przed posesję do godz. 6.00. Jeśli odpady nie zostały udostępnione w ten sposób i nieodebrane, odbiór zostanie zrealizowany w najbliższym planowym terminie. Jeśli odpady zostały prawidłowo udostępnione i nieodebrane, prosimy o kontakt za pośrednictwem infolinii Lekaro pod numerem 22 112 02 84.

7.  Co mogę zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Zgodnie z umowami zawartymi z Urzędem m.st. Warszawy operatorzy obsługujący poszczególne dzielnice są zobligowani do odbioru odpadów standardowych komunalnych, czyli zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych suchych oraz szkła opakowaniowego. Dodatkowo odpady wielkogabarytowe i zielone będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych. System nie obejmuje odbioru odpadów niebezpiecznych. Lista punktów, w których można pozostawić tego typu odpady została zamieszczona na urzędowej stronie internetowej: www.czysta.um.warszawa.pl

8.  Czy muszę myć pudełka po jogurtach i słoiki po dżemach?

W przypadku dzielnic obsługiwanych przez Lekaro, tj. Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła, nie jest to konieczne. Firma Lekaro posiada zaawansowany technologicznie zakład, a ponadto odzyskane materiały są przekazywane recyklerom, którzy nie stawiają takiego wymogu.

9.  Co dzieje się z odebranymi odpadami? Czy segregacja ma sens?

Wszystkie odpady odebrane z dzielnic Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła, trafiają do nowoczesnego zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (MBP) Lekaro. Zakład ten ma status RIPOK, czyli regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W zakładzie następuje ponowna segregacja odpadów, a poszczególne wyseparowane frakcje śmieci są poddawane odzyskowi materiałowemu (np. puszki, butelki, papier, plastik, karton), odzyskowi energetycznemu (produkcja paliw alternatywnych) oraz biostabilizacji (np. resztki żywności). Dzięki efektywności odzysku prowadzonego w zakładzie Lekaro, zaledwie 15-25% odebranych przez firmę odpadów trafia na wysypisko.

10.  Jak zlecić wywóz gabarytów?

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy jednorodzinnej i spółdzielni mieszkaniowych znajdują się w wyszukiwarce harmonogramów. Jakkolwiek potrzebę odbioru gabarytów prosimy każdorazowo potwierdzać telefonicznie na nr 22 112 02 84 lub pisemnie na e-mail warszawa@lekaro.pl.

Odpady wielkogabarytowe w zabudowie wielorodzinnej odbierane są w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia. Potrzebę odbioru gabarytów prosimy zgłaszać telefonicznie na nr 22 112 02 84 lub pisemnie na e-mail warszawa@lekaro.pl.

11.  Co zrobić jeśli nie odpowiada mi częstotliwość wywozu odpadów?

Jeśli harmonogram w zabudowie wielorodzinnej, w firmach i instytucjach nie pokrywa potrzeb nieruchomości prosimy o niezwłoczny kontakt z infolinią. Harmonogram zostanie wtedy skorygowany.

W zabudowie jednorodzinnej prosimy wszelkie nadwyżki odpadów wystawić w dodatkowych workach w dniu wywozu danej frakcji odpadów. Wszystkie odpady wraz z nadwyżkami zostaną odebrane.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!