LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Rusza Mobilny i Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Warszawy

Wraz z początkiem nowego roku, w dn. 02.01.2019 r. rusza prowadzony przez Lekaro, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla m.st. Warszawy, w którym mieszkańcy Warszawy mogą nie tylko nieodpłatnie oddać odpady komunalne i niebezpieczne, lecz również dowiedzieć się o zasadach selektywnej zbiórki i ciekawostek o recyklingu.

PSZOK, zgodnie z zasadą recyklingu, powstał głównie z materiałów odzyskanych i powtórnie użytych. I tak:

  • kontenery socjalne są wykonane w kontenerów morskich wcześniej wykorzystywanych do transportu materiałów
  • utwardzenie terenu jest częściowo wykonane z odzyskanych płyt betonowych i kostki
  • wystrój kontenera biurowego wykonany jest z folii używanej do produkcji worków.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Zawodzie 1 w Warszawie.

Wraz z PSZOKiem rozpoczął funkcjonowanie Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który w środy i soboty odwiedza każdą dzielnicę lewobrzeżnej Warszawy.

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania PSZOK i MPSZOK znajdują się na stronie lekaro.pl/oferta/pszok/

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!