Aktualizacja w obrębie praw użytkownika

Lekaro śmieciarka

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów. Znajdziesz je w Polityce prywatności na stronie www.lekaro.pl w zakładce Polityka prywatności i ochrony danych.
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.

 

Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Dane osobowe zebrane przez P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

Aktualizacja w obrębie plików cookies

 1. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska korzysta z plików Cookies Klientów, czyli małych fragmentów tekstów które są wysyłane do przeglądarek internetowych Klientów oraz które są wysyłane z powrotem przez Klientów przy ponownym korzystaniu z Serwisu P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska
 2. Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska
 3. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.
 4. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.
 5. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 6. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z firmą podmioty trzecie.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska z siedzibą z siedzibą w Woli Duckiej 70A, 05-408 Glinianka, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług posiadającym numer NIP 532-120-34-65, telefon: 22 789 02 79, e-mail: lekaro@lekaro.pl, e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@lekaro.pl. Zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest obowiązek wynikający z realizacji umowy o świadczenie usług oraz wyrażona przez Państwa zgoda.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy.
 4. Państwa dane będą przechowywane do dnia zakończenia umowy i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jej zakończeniu i ustaniu obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych (chyba, że udzielicie Państwo stosowną zgodę na takie działanie).
 6. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.