LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Wpisy blogowe firmy LEKARO

Odpowiednie składowanie odpadów komunalnych jest kluczowe dla utrzymania czystości i porządku w naszych miastach, a także dla ochrony środowiska. Kontenery na odpady pełnią tu niezastąpioną rolę, umożliwiając bezpieczne i higieniczne przechowywanie odpadów do momentu ich odbioru i dalszego przetwarzania.
(więcej…)

Właściwa gospodarka odpadami jest niezbędna nie tylko dla środowiska, ale także dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludności. Kluczową rolę w tym systemie odgrywa zbiórka odpadów komunalnych, do których należą odpady z gospodarstw domowych i podobne odpady z innych źródeł. (więcej…)

Kiedy mówimy o zarządzaniu odpadami, jednym z podstawowych elementów tego procesu jest kontener na odpady. Wielu z nas kojarzy kontenery z publicznymi koszami na śmieci, które widzimy na ulicach, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że te same rozwiązania są dostępne dla firm i prywatnych użytkowników. Wynajem kontenerów na odpady to usługa, która pozwala na efektywne i bezpieczne pozbywanie się dużej ilości odpadów, a jej wybór może znacznie ułatwić realizację wielu projektów. (więcej…)

Budownictwo to branża generująca duże ilości odpadów, które muszą być odpowiednio zarządzane, aby zminimalizować ich wpływ na środowisko. Styropian, papa, gruz – to tylko niektóre z odpadów, które powstają podczas budowy lub remontu. Niewłaściwe postępowanie z tymi materiałami nie tylko może prowadzić do poważnych konsekwencji środowiskowych, ale także do sankcji prawnych. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, jak prawidłowo się ich pozbyć. (więcej…)

Kontener na odpady to niezwykle praktyczne rozwiązanie, szczególnie podczas remontów, budowy domu czy realizacji innych prac, które generują duże ilości odpadów. Wiele osób zastanawia się jednak, czy można postawić kontener na odpady przed posesją oraz jakie są związane z tym zasady. W niniejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na te pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. (więcej…)

Właściwa segregacja odpadów jest ważna nie tylko dla utrzymania czystości naszego środowiska, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia ogółu społeczeństwa. Odpady dzielą się na różne rodzaje, takie jak odpady komunalne, medyczne, biologiczne, przemysłowe czy budowlane. Każdy z nich wymaga odpowiedniej segregacji, która ułatwia proces recyklingu. (więcej…)

Odpady to nieodłączny element codziennego życia zarówno w skali domowej, jak i przemysłowej. Aby móc skutecznie zarządzać odpadami i ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko, należy dokładnie zrozumieć różnicę między odpadami komunalnymi a przemysłowymi. (więcej…)

Podczas prac budowlanych, remontowych czy wykończeniowych pojawiają się różne rodzaje odpadów. Często słyszy się terminy takie jak „gruz” i „odpady poremontowe”, które bywają używane zamiennie. Czy rzeczywiście oznaczają to samo? (więcej…)

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności segregowania odpadów. W ostatnich latach równie często pojawia się problem odpadów niesegregowanych, które nie zostały posortowane na różne kategorie w celu ich usunięcia lub recyklingu. Ma to poważne konsekwencje dla środowiska, zdrowia i gospodarki. (więcej…)

Odpady przemysłowe są jednym z dwóch rodzajów głównych odpadów, produkowanych przez społeczeństwa. Stanowią one ponad 80% wszystkich odpadów krajowych. (więcej…)

Dużo się mówi o ekologii. O segregowaniu śmieci, nadmiernym konsumpcjonizmie, o ogromnych wyspach śmieci gdzieś pośrodku oceanu. Coraz częściej na międzynarodowym forum podnosi się kwestie zmian klimatycznych. Edukacja ekologiczna jest potrzebna. I należy ją zacząć od najmłodszych. (więcej…)

Za niewłaściwe gospodarowanie odpadami przemysłowymi lub brak ewidencji BDO grożą kary grzywny od 1 000 zł do 1 mln zł, a w uzasadnionych przypadkach nawet areszt, nakładany przez sąd. Dlatego ważne jest prawidłowe zarządzanie odpadami przemysłowymi i ich odbiorem. (więcej…)

Odpady stają się coraz większym wyzwaniem dla środowiska, rządów i społeczeństw. Produkowana jest ogromna ilość opadów zarówno przemysłowych, jak i komunalnych. Aby temu zapobiegać, wprowadza się prawne regulacje, segregację odpadów oraz edukację społeczeństw. Nieraz w treściach dokumentów i artykułach można spotkać określenie „komunalne odpady stałe”. Czyli jakie? (więcej…)

Segregacja śmieci to minimalizowanie wpływu konsekwencji hiperkonsumpcjonizmu społeczeństw, wytwarzających ogromne ilości odpadów zarówno komunalnych, jak i wielkogabarytowych oraz budowalnych. Prawidłowe gospodarowanie odpadami i ich segregacja pozwala na zredukowanie zanieczyszczenia środowiska. (więcej…)

Odpady budowlane i poremontowe to niejednokrotnie dość problematyczny temat. Muszą być odpowiednio składowane w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach oraz utylizowane we właściwy sposób. Wiele z tych odpadów może być również poddanych recyklingowi. (więcej…)

Odpady budowlane i poremontowe nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na śmieci. Nie można ich też wywieźć na nielegalne wysypiska lub zostawić w lesie. Dlatego, jeśli planujesz remont lub budowę w Warszawie i okolicach, już teraz przemyśl wynajem kontenera budowlanego. (więcej…)

Opady poremontowe i pobudowlane są specyficznym rodzajem śmieci i zgodnie z prawem muszą być składowane oddzielnie. Za niewłaściwe postępowanie z tymi odpadami grożą surowe kary i grzywny pieniężne. (więcej…)

Według danych statystycznych, w 2021 roku przeciętny Polak wyprodukował ok. 360 kg śmieci, odebrano łącznie 13,7 mln ton odpadów komunalnych, z czego prawie 12 mln ton to były odpady produkowane przez gospodarstwa domowe. Tylko 60% z nich można było skierować do odzysku. Czy można to zmienić? Czy można być bardziej eko, segregując śmieci? (więcej…)

Opady, które powstają po remontach czy na placach budów, mogą być szkodliwe dla środowiska, dlatego nie wolno ich wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Za takie postępowanie grozi kara grzywny do 5000 zł, z możliwością podwyższenia jej w uzasadnionych przypadkach. Co zatem można zrobić z odpadami budowlanymi? (więcej…)

Odpady przemysłowe powstają w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają obowiązek wywozu takich odpadów i w większości przypadków muszą prowadzić ewidencję odpadów w systemie BDO oraz wystawiać Karty Przekazania Odpadów. (więcej…)

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!