LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Czym są komunalne odpady stałe i co do nich zaliczamy?

Odpady stają się coraz większym wyzwaniem dla środowiska, rządów i społeczeństw. Produkowana jest ogromna ilość opadów zarówno przemysłowych, jak i komunalnych. Aby temu zapobiegać, wprowadza się prawne regulacje, segregację odpadów oraz edukację społeczeństw. Nieraz w treściach dokumentów i artykułach można spotkać określenie „komunalne odpady stałe”. Czyli jakie? (więcej…)

Segregacja śmieci to minimalizowanie wpływu konsekwencji hiperkonsumpcjonizmu społeczeństw, wytwarzających ogromne ilości odpadów zarówno komunalnych, jak i wielkogabarytowych oraz budowalnych. Prawidłowe gospodarowanie odpadami i ich segregacja pozwala na zredukowanie zanieczyszczenia środowiska. (więcej…)

Odpady budowlane i poremontowe to niejednokrotnie dość problematyczny temat. Muszą być odpowiednio składowane w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach oraz utylizowane we właściwy sposób. Wiele z tych odpadów może być również poddanych recyklingowi. (więcej…)

Odpady budowlane i poremontowe nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na śmieci. Nie można ich też wywieźć na nielegalne wysypiska lub zostawić w lesie. Dlatego, jeśli planujesz remont lub budowę w Warszawie i okolicach, już teraz przemyśl wynajem kontenera budowlanego. (więcej…)

Opady poremontowe i pobudowlane są specyficznym rodzajem śmieci i zgodnie z prawem muszą być składowane oddzielnie. Za niewłaściwe postępowanie z tymi odpadami grożą surowe kary i grzywny pieniężne. (więcej…)

Według danych statystycznych, w 2021 roku przeciętny Polak wyprodukował ok. 360 kg śmieci, odebrano łącznie 13,7 mln ton odpadów komunalnych, z czego prawie 12 mln ton to były odpady produkowane przez gospodarstwa domowe. Tylko 60% z nich można było skierować do odzysku. Czy można to zmienić? Czy można być bardziej eko, segregując śmieci? (więcej…)

Opady, które powstają po remontach czy na placach budów, mogą być szkodliwe dla środowiska, dlatego nie wolno ich wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Za takie postępowanie grozi kara grzywny do 5000 zł, z możliwością podwyższenia jej w uzasadnionych przypadkach. Co zatem można zrobić z odpadami budowlanymi? (więcej…)

Odpady przemysłowe powstają w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają obowiązek wywozu takich odpadów i w większości przypadków muszą prowadzić ewidencję odpadów w systemie BDO oraz wystawiać Karty Przekazania Odpadów. (więcej…)

Działalność gospodarcza, szczególnie ta prowadzona w formie zakładów wytwórczych, warsztatów, szpitali czy usług dla ludności, generuje odpady, które nie mogą zostać potraktowane tak, jak odpady komunalne. Odpady przemysłowe często są niebezpieczne dla środowiska, ponieważ mogłyby doprowadzić do skażenia gruntu, wody czy powietrza. Należy więc z nimi odpowiednio postępować. (więcej…)

Prowadzenie działalności przemysłowej, wytwórczej czy usługowej prawie zawsze wiąże się z generowaniem odpadów i śmieci, które muszą zostać prawidłowo zutylizowane. Wiele z tych odpadów to odpady przemysłowe, część  to z koeli zwykłe śmieci komunalne. Te pierwsze podlegają ewidencji opadów. (więcej…)

Przy wykonywaniu remontów i prac budowlanych powstają niekiedy dość spore i problematyczne odpady, których nie możemy wyrzucić do zwykłych pojemników na śmieci. Takie postępowanie może się zakończyć otrzymaniem kary grzywny, która może sięgać do 5000 zł. Kara ta może się zwiększyć, jeśli nasze śmieci uszkodzą ciężarówkę do wywozu odpadów lub linie utylizacyjne. Dlatego warto zamówić kontener na odpady. Jakiej wielkości pojemniki są dostępne na rynku? (więcej…)

Niewłaściwe składowanie gruzu w dużej ilości, jego wywóz w miejsce do tego nie przeznaczone lub chociażby wyrzucanie go do zwykłych pojemników na śmieci, jest wykroczeniem karanym grzywną  do wysokości nawet 5000 zł. Tańszym rozwiązaniem jest wynajem kontenera na gruz. Od czego tak naprawdę zależy jego cena? (więcej…)

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi to jeden z priorytetów współczesnej ekologii, dążącej do segregacji odpadów, właściwej utylizacji i zwiększania stopnia wykorzystania wtórnych surowców. Kwestie prawne i podstawowe zasady wywozu odpadów komunalnych reguluje m.in. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (więcej…)

Istniejące przepisy nakładają na wszystkich, którzy wytwarzają odpady obowiązek skierowania ich do utylizacji, a także podziału na poszczególne frakcje, co ułatwia ich późniejsze zagospodarowanie i przekazanie do recyklingu. Jest to ważne zarówno w przypadku typowych śmieci komunalnych, jak i elektrośmieci, tzw. gabarytów czy pozostałości po robotach budowlanych. Wszystkie firmy oraz osoby prywatne muszą więc korzystać z pomocy firm, które posiadają zezwolenie na odbiór i utylizację poszczególnych rodzajów odpadów. W przypadku prowadzenia prac remontowo-budowlanych jedynym legalnym rozwiązaniem będzie więc zlecenie podstawienia kontenerów do wywozu gruzu. W Warszawie usługi tego rodzaju świadczy firma LEKARO. Przekonajmy się, dlaczego to dobry sposób na pozbycie się odpadów. (więcej…)

Oczyszczanie miasta jest jednym z podstawowych zabiegów zapewniających higieniczne warunki w nim panujące oraz bardzo trudnym zadaniem. Na czym ono polega? (więcej…)

Elektrośmieci to problematyczna kwestia, z którą można sobie poradzić jedynie poprzez odpowiednią utylizację odpadów. W jaki sposób należy to robić? (więcej…)

BDO jest Bazą Danych o produktach oraz opakowaniach i o gospodarce Odpadami. Obowiązek wpisu mają do niego przedsiębiorcy transportujący, wytwarzający i przetwarzający odpady, a także ci, który wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach. Jak więc dokonać rejestracji do BDO i o czym koniecznie pamiętać? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji na ten temat. (więcej…)

Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, którzy generują odpady, muszą pamiętać o tym, aby nimi odpowiednio gospodarować. Mowa tutaj nie tylko o sortowaniu śmieci zgodnie z przeznaczeniem przydomowych pojemników, ale również o oddzielaniu tych, które nie są zaliczane do odpadów komunalnych. Z takim wyzwaniem mierzą się między innymi przedsiębiorcy zajmujący się rolnictwem. Co zaliczamy do odpadów rolniczych i w jaki sposób należy postępować z takimi nieczystościami? (więcej…)

Przedsiębiorcy mają wiele obowiązków związanych z kwestiami dotyczącymi generowania śmieci i wykorzystywania środowiska naturalnego. Mowa tutaj nie tylko o konieczności sortowania odpadów, ale również o sporządzaniu stosownych dokumentów. Jednym z nich jest tak zwana dokumentacja środowiskowa, która musi dotyczyć wszystkich aspektów ochrony środowiska zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i prowadzonej działalności. W jaki sposób należy ją przygotowywać, jakie elementy musi zawierać i w jakich przypadkach jest konieczna? (więcej…)

Usługa wynajmu kontenerów na odpady stale zyskuje na popularności. Dzieje się tak przede wszystkim  dlatego, że podczas prac remontowych czy porządkowych zwykle gromadzonych jest wiele śmieci, kontener na gruz pomaga utrzymać porządek. Warto jednak zaznaczyć, że firmy, które świadczą usługi wynajmu pojemników na śmieci, mają do dyspozycji produkty o różnych pojemnościach. W jaki sposób dobrać odpowiedni rozmiar kontenera na odpady? (więcej…)

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!