LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Obecnie pozbywanie się odpadów wiąże się z koniecznością przestrzegania coraz to nowszych przepisów. Stale zachodzące zmiany mają na celu przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego i usprawnienie procesów związanych z recyklingiem. Jedną z sytuacji, w których nie można skorzystać ze zwykłych kontenerów na odpady komunalne, jest remont albo prace rozbiórkowe. Chodzi tutaj przede wszystkim o gruz, który jest wówczas generowany. Co stanowią przepisy na ten temat i co należy zrobić z gruzem budowlanym? (więcej…)

Odpady są jednym z poważniejszych problemów, jeżeli chodzi o stan środowiska naturalnego. Z tego powodu możemy zauważyć coraz większy nacisk, który jest kładziony na recykling oraz ponowne wykorzystywanie surowców. Jednak oprócz tego w wielu gospodarstwach domowych czy przedsiębiorstwach generowane są również odpady, które nie powinny trafić do tradycyjnych kontenerów i trzeba je utylizować w odpowiedni sposób, aby nie zaszkodzić środowisku naturalnemu. Które odpady są największym zagrożeniem dla środowiska i jak możemy sobie radzić z tym problemem? (więcej…)

Zastanawiałeś się kiedyś jaką drogę przechodzi plastikowa butelka PET?

A czy wiedziałeś, że zanim wrzucisz pustą butelkę do żółtego kosza powinieneś najpierw odkręcić jej zakrętkę?

Jeśli tylko to zrobisz prawidłowo zagwarantujesz jej kolejne życie. Butelka z segregacji trafi do sortowni, następnie dostarczona zostanie do zakładu przetwarzającego butelki na rPET. Przedostatnim etapem będzie fabryka preform, gdzie przeprowadzi się szczegółową kontrolę jej jakości. W końcu przebadana preforma trafi do rozlewni wody, a tam uzyska kształt butelki i zapełni się czystą wodą. Wystarczy, że wrzucisz butelkę do odpowiedniego kosza, by mogła ruszyć w dalszą podróż i być może ponownie trafić w Twoje ręce. To takie proste 🙂

Zobacz jak wygląda cały proces.

W dzisiejszych czasach ekologia przybiera wiele form. Mówi się nad wyraz dużo o problemie zanieczyszczonych mórz i oceanów, a zapomina się, o tym co dzieje się na ziemi – czyli w środowisku, w którym na co dzień żyjemy. Przeciętny Polak generuje rocznie aż 325 kg odpadów komunalnych! Co się dzieje ze śmieciami, które produkujemy? Istnieją 4 podstawowe zasady postępowania z odpadami zgodnie z poniższą hierarchią:

 • OGRANICZ – (najważniejsza zasada) czyli produkuj ich możliwie jak najmniej, np. ograniczając liczbę jednorazowych torebek.
 • WYKORZYSTAJ – czyli wykorzystaj je ponownie bez ich wyrzucania, np. wykorzystaj puste opakowania do przechowywania żywności.
 • ODZYSKAJ – czyli to czym zajmują się na co dzień sortownie. Przetwarzanie odpadów, aby zmaksymalizować recykling, czyli np. aby plastikowa butelka mogła nam w przyszłości posłużyć jako nowy produkt.
 • ZESKŁADUJ – w tym wypadku odpad trafia po prostu na składowisko, czyli tzw. wysypisko.

Warto zaznaczyć, że obecnie tylko 26,2% naszych odpadów trafia do recyklingu. Pozornie mało, jednak i tak taki wynik jest możliwy dzięki sortowniom, które minimalizują ilość odpadów poddanych składowaniu. Ta metoda przetwarzania umożliwia ich recykling, gdyż inaczej odpady trafiłyby na składowiska i rozkładały się tam przez dziesiątki lub setki lat. Przykładem jest butelka PET która rozkłada się od 100 do nawet 1000 lat. Obecnie sortownie mogą się pochwalić wysoką technologią, są zautomatyzowane i nowoczesne, wykorzystywane są w nich systemy laserowe, czy optoseparatory umożliwiające automatyzację pracy. Przetworzenie odpadów trwa dosłownie kilka dni. Przykładem takiej sortowni jest zakład Lekaro w Woli Duckiej. Ktoś mógłby się spytać, po co nam sortownie, skoro odpady sortujemy już w domach na 5 różnych frakcji? Niestety jakość segregacji jest (co tu ukrywać) na niskim poziomie, przez co w workach na selektywne odpady jest mnóstwo rzeczy które tam znaleźć się nie powinny. Równocześnie w odpadach zmieszanych wciąż znajduje się dużo surowców wtórnych. Dlatego właśnie odpady, nawet wstępnie przez nas w domach przesortowane muszą być oczyszczone i podzielone w sortowni pod względem materiału czy nawet koloru, tak by mogły zostać przekazane do konkretnego recyklera, czyli podmiotu, który wytworzy z nich nowy produkt. Przykładowo zawartość worka niebieskiego (na papier) musi zostać podzielony w sortowni na co najmniej 3 frakcje (karton, papier, gazeta), a zawartość żółtego worka (tworzywa sztuczne i metal) na co najmniej 10 frakcji w tym: metale żelazne, aluminium, butelki PET w podziale na 4 kolory (niebieski, zielony, transparentny i pozostałe), opakowania PP (np. po margarynach), opakowania PS (np. po jogurtach), opakowania HDPE (np. po środkach czystości), tetrapacki tzw. opakowania wielomateriałowe (np. po mleku czy sokach).

Dzięki szybkim procesom przetwarzania w sortowniach nie dochodzi do magazynowania odpadów, a tym samym do powstawania uciążliwości odorowych. Większość procesów zachodzi w zamkniętych halach z systemem oczyszczania powietrza zamontowanych na kominach wentylacyjnych. Niektóre sortownie są również wyposażone w kompostownie odpadów zielonych i bioodpadów. Procesy kompostowania tych pierwszych, pozwalają na ich recykling w postaci wytworzenia nawozu. Są one prowadzone w zamkniętych bioreaktorach co pozwala na ograniczenie wszelkich emisji, w tym odorów. Dzięki kompostowni proces zachodzi w zamkniętych warunkach, o wiele szybciej niż w naturalnym środowisku czy na składowisku. W innym wypadku odpady te gniłyby i rozkładały się na składowiskach przez dłuższy okres, mogąc powodować niekontrolowane uciążliwości zapachowe. Dzięki pracy sortowni i odzyskowi obniża się również opłaty dla mieszkańców, ponieważ wpływ ze sprzedaży odzyskanych surowców czy nawozu zmniejsza cenę zagospodarowania. Sortownia ogranicza także ilość odpadów skierowanych na składowiska (składowanie jest jedną z najdroższych form przetwarzania odpadów). Co więcej sortownia zlokalizowana na terenie danej gminy umożliwia ograniczenie kosztów transportu odpadów, co również przekłada się na niższe opłaty dla mieszkańców.

Mimo tego, według Głównego Urzędu Statystycznego aż 41,6% odpadów jest składowana, czyli trafia na tzw. wysypiska śmieci. Niestety ten duży wynik nie służy ani nam, ani Ziemi. Obecność składowisk wiązać się może z dużą uciążliwością dla otoczenia np. odorami. Co więcej wysypiska nie zajmują się recyklingiem. Odpady nie są na nich przetwarzanie, a jedynie trwale składowane: rozkładają się dziesiątki lub setki lat, jak np. wspomniana wcześniej butelka PET. Jak wygląda jej życie na składowisku? Zostaje przysypana ziemią i rozpoczyna się proces jej długotrwałego rozkładu. W następstwie powstaje tzw. gaz składowiskowy, który charakteryzuje się intensywną wonią. Dodatkowo, jeśli składowiska są źle odgazowane mogą powodować niekontrolowaną emisję tego gazu i uciążliwości odorowe. Co więcej powierzchnia składowisk jest z reguły bardzo rozległa (nawet kilkanaście hektarów), a ponadto nie mogą być wykorzystywane przez 50 lat po ich zamknięciu. Warto zatem pamiętać, że dzięki sortowniom możemy ograniczyć ilość odpadów na składowiskach, a przy tym ograniczyć uciążliwość dla środowiska.

Składowiska czy sortownie nie należą do pożądanej infrastruktury danej okolicy, natomiast należy pamiętać, że tego typu zakłady są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej społeczności. Podobnie jak urząd gminy czy oczyszczalnia ścieków muszą powstać na danym terenie. Brak możliwości zagospodarowania odpadów przyczyniłby się do ich zalegania przed naszymi domami powodując zagrożenie sanitarne i intensywne problemy odorowe. W innym wypadku musiałyby być kierowane do odległych zakładów, co z uwagi na wysokie koszty transportu, przekładałoby się na ogromne zwyżki opłat dla mieszkańców. Im dalej odpad jest przewożony tym bardziej cierpi na tym środowisko, a to przez tzw. ślad węglowy.

Segregacja odpadów przez lokalne sortownie przekłada się na wymierne korzyści dla nas wszystkich, zarówno te ekologiczne, jak i finansowe. Sortownie możliwie jak najmniej obciążają środowisko, a także stawiają na maksymalizację odzysku surowców (1 tona odzyskanej makulatury to aż 17 uratowanych drzew!). Współcześnie dąży się do tego, aby jak największa ilość odpadów wytwarzanych przez nas każdego dnia, została przetworzona i odzyskana, tak by nie zalegała setki lat na składowiskach będąc obciążeniem dla otoczenia i środowiska. Pamiętajmy zatem, że składowanie jakichkolwiek odpadów powinno być jedynie ostatecznością.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów dbania o środowisko naturalne jest segregacja odpadów. Obecnie przepisy w tym zakresie są coraz surowsze, dzięki czemu możemy ponownie wykorzystywać duże ilości śmieci. Warto traktować recykling nie tylko jako obowiązek, ale również przysługę dla środowiska. W dzisiejszym wpisie omówimy, jakie korzyści płyną z segregowania śmieci i dlaczego warto to robić.

Jakie korzyści dla środowiska przynosi sortowanie śmieci? 

Najważniejszą korzyścią, która płynie z sortowania odpadów komunalnych czy budowlanych, jest oczywiście wsparcie środowiska naturalnego. Recykling papieru czy tworzyw sztucznych pozwala na ponowne wykorzystanie tych surowców. Nie każdy wie, że do wyprodukowania tony papieru potrzebnych jest aż 17 drzew.

Dzięki wrzucaniu kartonów czy innych elementów do odpowiednich kontenerów można pozyskać surowce, które będą ponownie wykorzystane, a papier, który zostanie z nich wytworzony, trafi ponownie do klientów bez konieczności wycinki wielu drzew. Ponadto segregacja przyczynia się też do zmniejszenia ilości śmieci, które trafiają do zbiorników wodnych, lasów czy miast i zagrażają życiu wielu zwierząt. Warto podkreślić, że odpady, które zostały posegregowane, łatwiej poddać recyklingowi. Właśnie dlatego na stan środowiska naturalnego ma wpływ każdy z nas.

Dlaczego dzięki segregacji śmieci można zaoszczędzić? 

Wiele osób podchodzi sceptycznie do segregacji śmieci i uważa tę czynność za uciążliwy obowiązek. W rzeczywistości jednak należy zwrócić uwagę na to, że to nie tylko krok do poprawy kondycji środowiska naturalnego, ale również oszczędność pieniędzy. Dzieje się tak, ponieważ stawka za odbiór odpadów segregowanych jest niższa niż w przypadku tych, które są nieposegregowane.

Oprócz tego produkcja nowych elementów, do której wykorzystywane są śmieci odbierane przez firmy świadczące usługi odbioru surowców wtórnych, wymaga mniejszej ilości energii, a co za tym idzie – wiąże się z wydawaniem mniejszej ilości pieniędzy niż w przypadku produkcji butelek czy opakowań powstających z surowców pochodzących ze środowiska naturalnego.

Możemy wyróżnić szereg śmieci, które nie powinny trafiać do kontenerów na odpady komunalne z uwagi na to, że zagrażają środowisku naturalnemu. Mowa tutaj między innymi o gruzie czy innych odpadach budowlanych, które są generowane podczas przeprowadzania prac remontowych albo rozbiórkowych. Wówczas konieczny jest wynajem specjalnego kontenera na odpady budowlane, w którym będzie można bezpiecznie gromadzić śmieci, a następnie zlecić ich wywóz. Na co należy zwrócić uwagę, wybierając takie pojemniki? (więcej…)

Firmy, które zajmują się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów, muszą stosować się do coraz nowszych zasad, które zmieniają się przede wszystkim ze względu na stale rosnącą potrzebę dbania o środowisko naturalne. Jednym z elementów, które muszą być transportowane w określonych warunkach, są osady komunalne. Co się do nich zalicza i w jaki sposób muszą być przewożone? (więcej…)

Zwierzęta znajdują się w wielu domach i mieszkaniach czy gospodarstwach rolnych. Mowa tutaj zarówno o kotach czy psach, które są członkami rodziny, jak również o zwierzętach hodowlanych. Niestety w obu przypadkach zdarza się tak, że pies czy krowa z jakichś przyczyn umiera albo musi zostać uśpione. Wówczas właściciele muszą zmierzyć się z problemem zwłok, ponieważ to właśnie na nich spoczywa obowiązek ich usunięcia. W jaki sposób należy to zrobić? (więcej…)

Jednym z większych problemów, jeżeli chodzi o środowisko naturalne, jest wytwarzanie coraz większej ilości odpadów. Właśnie dlatego społeczeństwo ma coraz większą świadomość dotyczącą konieczności świadomego recyklingu czy korzystania z wielorazowych produktów. Jedną z czynności, podczas których powstają duże ilości odpadów, są prace budowlane. W jaki sposób należy z nimi postępować i jaki mają wpływ na środowisko naturalne? (więcej…)

Zasady dotyczące składowania, sortowania czy wywożenia odpadów stale się zmieniają. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Prawo jest szczególnie rygorystyczne w kwestii odpadów niebezpiecznych, które mogą zagrażać ludziom, zwierzętom, roślinności czy powietrzu. Wraz z początkiem 2021 roku zostały wprowadzone kolejne zmiany, które ich dotyczą. Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych? (więcej…)

Generowanie różnego rodzaju nieczystości wiąże się z koniecznością ich wywozu. W tym celu zarówno firmy, jak i osoby prywatne często decydują się na wynajem kontenerów, które po zapełnieniu są wywożone. Mowa tutaj nie tylko o kontenerach na gruz budowlany na odpady przemysłowe czy komunalne, ale również o kontenerach sanitarnych. Czym się charakteryzują i kiedy warto zdecydować się na ich wynajem? (więcej…)

Obecnie wywóz śmieci przebiega zupełnie inaczej niż kilka lat temu. Segregacja i recykling to pojęcia, które są coraz bardziej znane dla wielu Polaków. Dzięki temu postępowanie z odpadami jest przyjaźniejsze dla środowiska naturalnego. Należy również pamiętać, że nie wszystkie śmieci można wyrzucać do tradycyjnych pojemników. Mowa tutaj przede wszystkim o odpadach niebezpiecznych. Co do nich zaliczamy i jak należy z nimi postępować? (więcej…)

Działania, które podejmujemy na przestrzeni ostatnich lat nie są przypadkowe. Strategia LEKARO kładzie duży nacisk na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, dlatego od początku swojej działalności inwestujemy w nowe technologie, które mają realny wpływ na ochronę środowiska, minimalizację odpadów poddawanych składowaniu i maksymalizację recyklingu.

W tym roku zostaliśmy laureatem Pucharów Recyklingu w kategorii „Zielony Transport”. W konkursie brane są pod uwagę najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów oraz starania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów w Polsce. Puchary recyklingu są przyznawane pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak to wygląda od wewnątrz?

Zgodnie z polityką transportową jaką prowadzimy, stale modernizujemy flotę swoich pojazdów na niskoemisyjne, zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG. Emisja spalin z takich pojazdów jest o ponad ok. 100 razy mniejsza w porównaniu do tradycyjnego diesel-a. Wykorzystywane śmieciarki są ekologiczne i nie zanieczyszczają powietrza tak jak stare auta. Ciche ciężarówki przeznaczone do odbioru odpadów gwarantują, że żadne płyny czy zapachy nie wydostają się z pojemników podczas opróżniania, a jednocześnie są przyjazne dla pracowników, gwarantując im komfort w codziennej pracy. Co więcej sama emisja spalin jest o wiele niższa co ogranicza smog i polepsza jakość powietrza.

Zainwestowaliśmy w 3 pojazdy obsługujące tzw. MPSZOK, czyli Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy. Są to specjalne pojazdy przystosowane do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych takich jak, np. zużyty elektro-sprzęt, ale także kłopotliwych odpadów, np. farb, detergentów czy baterii. Dzięki swojej mobilności są bardziej dostępne i osiągalne dla mieszkańców. Jest to sposób na to, aby być jeszcze bliżej danej społeczności i móc odciążyć ją nawet w takich aspektach. Bezpłatnie odbierane od klientów odpady są sortowane i przekazywane do recyklingu celem pozyskania z nich jak największej ilości surowców wtórnych. Taki system działa w m.st Warszawie, gdzie oprócz dwóch stacjonarnych PSZOK-ów, w każdej dzielnicy wyznaczono MPSZOK, który w sprecyzowanych dniach i godzinach przyjmuje określone odpady nieodpłatnie od mieszkańców, tak by ograniczyć potrzebę dojazdu do stacjonarnego punktu.

Ponadto posiadamy 7 pojazdów bezpylnych tzw. śmieciarek, które zasilane są na wspomniany wcześniej sprężony gaz ziemny CNG. Jego nadrzędną zaletą jest praktycznie zerowa emisja cząstek stałych przy spalaniu, co minimalizuje zanieczyszczenie powietrza. Pojazdy te spełniają również surowe normy emisji hałasu, obowiązujące w wielu europejskich miastach, dzięki czemu nawet w godzinach porannych, podczas odbioru odpadów mieszkańcy nie są budzeni uciążliwym hukiem.

Odpady, które powstają podczas prac budowlanych czy remontowych, muszą być odpowiednio składowane, a następnie wywożone do odpowiedniego punktu i przetworzone. Nie można ich wyrzucać do standardowych pojemników na śmieci, a tym bardziej nielegalnie pozostawiać w miejscach do tego celu nieprzystosowanych. Pamiętaj, że gruz nie jest wyłącznie odpadem, lecz wartościowym materiałem, który z powodzeniem może być powtórnie użyty podczas prac budowlanych lub innych zastosowań, np. utwardzania grząskich nawierzchni. (więcej…)

Przyzwyczailiśmy się już do widoku kolorowych kontenerów na śmieci, które są częścią przestrzeni publicznej oraz kolorowych worków i pojemników na odpady do domowego użytku. Okazuje się jednak, że nadal występują spore problemy z segregowaniem śmieci i do poszczególnych pojemników trafiają niewłaściwe odpady. Z tego względu chcielibyśmy przypomnieć, co oznaczają kolory pojemników na śmieci i co powinno do nich trafić. (więcej…)

Wynajem kontenera to dobry sposób na usunięcie ciężkich odpadów takich jak gruz, stare meble czy inne śmieci wytworzone w trakcie prac budowlano-remontowych. Odpowiednie zagospodarowanie tego rodzaju pozostałościami i ich utylizacja to nie tylko pozbycie się szpecącego problemu, ale również ważny krok dla ekologii. Wśród dostępnych na rynku firm zajmujących się odbiorem odpadów budowlanych i komunalnych w Warszawie i okolicy jest m.in.  Lekaro. Poza tym, w ofercie firmy jest też możliwość wynajmu kontenerów i pojemników na śmierci dostarczanych bezpośrednio na miejsce wskazane przez klienta. Przy czym należy pamiętać o tym, że wybór miejsca składowania wynajętych kontenerów musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. (więcej…)

Ze statystyk Eurostatu ze stycznia 2020 r. wynika, że przeciętny Polak wytwarza 315 kg odpadów komunalnych w ciągu roku. Takie dane oznaczają wzrost o ponad 4 kg na osobę w ciągu 10 lat. Więcej śmieci to większy problem dla lokalnych władz, które muszą zadbać o częstsze kursy śmieciarek. (więcej…)

Każdego roku na świecie produkowane są niezliczone ilości odpadów. W ferworze konsumpcji kupujemy wiele, z czego jeszcze więcej ląduje w koszu. Jak wynika z badania HX Study, przeprowadzonego w marcu bieżącego roku, w Polsce ponad 90% społeczeństwa deklaruje, że segreguje śmieci. (więcej…)

W związku ze zmianami cywilizacyjnymi rysuje się coraz większa potrzeba przejścia z linearnego modelu gospodarki na model zamknięty. Sprawdź w naszym wpisie, czym te dwa modele się od siebie różnią i dlaczego model linearny ma negatywny wpływ na gospodarowanie odpadami. (więcej…)

Ilość odpadów wytwarzanych przez człowieka stale rośnie. Większość artykułów, które kupujemy, są zapakowane w plastikowe woreczki czy pojemniki. Z uwagi na to, że są one zdecydowanie tańsze oraz łatwo dostępne. Mimo iż w sklepach zostały wprowadzone torby papierowe, nie zniweluje to odpadów, które wytwarzamy. (więcej…)

Ekolodzy biją na alarm – degradacja środowiska naturalnego postępuje coraz dalej i jest rosnącym zagrożeniem dla ludzi. Mimo to wielu z nas wciąż nie segreguje odpadów, przyczyniając się do jego zaśmiecania i obniżając ilość odzyskiwanych surowców wtórnych. Sprawdźmy, które z wyrzucanych przez nas śmieci potrzebują najwięcej czasu, by się rozłożyć. (więcej…)

Plastik jest jednym z najbardziej szkodliwych tworzyw sztucznych – na domiar złego wykonane z niego produkty rozkładają się nawet przez tysiąc lat. W trosce o stan środowiska naturalnego władze Unii Europejskiej wdrożyły nową regulację dotyczącą produkcji plastikowych butelek, sztućców oraz innych produktów jednorazowego użytku. (więcej…)

Rozwój gospodarki odpadami niesie ze sobą coraz to nowe wyzwania, którym muszą sprostać samorządy. Na czym polegają te wyzwania i jak należy je rozpatrywać? (więcej…)

Kiedy musimy zawrzeć umowę o wywóz śmieci? Jak wyglądają w tym zakresie obowiązki właściciela nieruchomości? (więcej…)

Zgodnie z decyzją Rady m.st. Warszawy stołeczny system gospodarki odpadami komunalnymi przestał obejmować nieruchomości niezamieszkałe. Jaka jest przyczyna takiej sytuacji i co to dla nas oznacza? (więcej…)

Akcja „Sprzątanie świata” w tym roku liczy sobie już 31 lat. Rozpoczęta pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, do dziś konsekwentnie uświadamia nam, jak palącą kwestię stanowi segregacja odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych. Jest więc niezwykle ważne, by tej cennej lekcji udzielano nam już w wieku przedszkolnym i szkolnym.

(więcej…)

Selektywna zbiórka śmieci może nastręczać sporo trudności – szczególnie tym z nas, którzy dopiero zaczynają segregować odpady. Warto więc poznać poszczególne kolory pojemników i dowiedzieć się, jakie jest ich znaczenie. (więcej…)

Obowiązek wnoszenia opłaty środowiskowej spoczywa na osobach prowadzących działalność obejmującą tzw. korzystanie ze środowiska. Dowiedz się, co to oznacza i jaki ma związek z zarządzaniem odpadami. (więcej…)

Coraz bardziej alarmujące wieści dotyczące postępującej degradacji środowiska sprawiają, że selektywna zbiórka odpadów jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. By jednak segregować śmieci we właściwy sposób, należy wiedzieć, na jakie frakcje je dzielimy i gdzie należy je wyrzucać. (więcej…)

Czy właśnie ukończyła się budowa i wykańczanie Twojego domu, w którym znajdują się już wszystkie elementy niezbędne do życia, a także podłączono wszystkie media? Zanim Twoja rodzina wprowadzi się do niego na dobre, powinieneś zatroszczyć się jeszcze o odbiór odpadów i odpowiednie pojemniki. (więcej…)

Wraz z nadejściem COVID-19 i koniecznością nałożenia znacznych ograniczeń na nasze dotychczasowe aktywności problematyczna stała się również segregacja odpadów. Co robić z ze śmieciami w dobie koronawirusa? (więcej…)

Dowiedz się, dla kogo deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkowa i w jaki sposób należy dopełnić tej formalności. (więcej…)

Na terenie całego kraju zanotowano znaczny wzrost stawek za usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Sporządzony w zeszłym roku raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje m.in. na podniesione stawki za przechowywanie i przetwarzanie odpadów oraz brak konkurencji na rynku. (więcej…)

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) to rodzaj idei gospodarczej zakładającej maksymalne wydłużenie czasu pozostawania w aktywnym obiegu wszelkich produktów i materiałów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcji odpadów. Jak wdrożyć tę koncepcję do życia codziennego obywateli? (więcej…)

Statystycznie jeden Polak produkuje nawet 300 kg śmieci w roku – przy czym zaledwie niewielki ich odsetek zostaje poddany utylizacji. Tymczasem segregowanie odpadów – w tym odpadów budowlanych – umożliwia odzyskiwanie materiałów wtórnych, tym samym zaś zmniejsza konieczność eksploatacji surowców naturalnych. Jest to szczególnie ważne w dobie postępującej degradacji środowiska. (więcej…)

Uzależnienie opłaty za śmieci od zużycia wody budzi pewne kontrowersje. Choć wiele osób uważa tę formę naliczania opłat za sprawiedliwą i słuszną, pojawiają się równie liczne głosy przemawiające przeciwko niej. Jak jest w rzeczywistości? (więcej…)

Zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 1 lipca 2017 roku dotyczącego zapisu o Wspólnym Systemie Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju obowiązuje obywateli konieczność oddzielania surowców, nadających się do wtórnego przetworzenia od odpadów zmieszanych, które do dalszego przetworzenia się nie nadają. Nowy przepis ma przyczynić się do efektywniejszej niż dotychczas gospodarki segregacją odpadów. (więcej…)

Decydując się na remont mieszkania lub domu, należy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy prawne zobowiązujące nas do przekazania odpadów budowlanych do utylizacji lub zorganizowania stosownego do gabarytów materiału poremontowego kontenera, który pomieści powstałe podczas remontu śmieci i gruz. Informuje nas o tym ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku szczegółowo definiująca nasze zobowiązania w zakresie gospodarki odpadami. (więcej…)

Firmy branży budowlanej oraz indywidualni inwestorzy co rok generują około 3 mln ton gruzu. Okazuje się jednak, że można w sposób rozsądny i w zgodzie z ekologią ponownie je wykorzystać. Do czego używa się gruzu po recyklingu? (więcej…)

Rocznie przeciętny Kowalski produkuje około 315 kg śmieci. Choć ilość ta jest bardzo duża, to Polacy wcale nie przodują w tej klasyfikacji. Niechlubnymi rekordzistami w Europie są bowiem Duńczycy, którzy wytwarzają ich ponad 780 kg. Nie oznacza to jednak, że jako naród powinniśmy spocząć na laurach. W czasach gdy kluczowym problemem są zanieczyszczenie środowiska i globalne ocieplenie, warto wdrożyć kilka praktyk, które pozwolą produkować jak najmniej odpadów.

Filozofia zero waste

Trend zero waste narodził się już w latach 70-tych XX wieku, jednak globalny rozgłos zyskał na początku XXI wieku. W naszym kraju idea ruchu stała się bliska zwłaszcza w ostatnich latach. Na czym dokładnie polega? Przede wszystkim na dążeniu do ograniczenia produkcji odpadów do minimum. „Zero” to jednak górnolotny cel, dlatego większości osób przydadzą się bardziej przyziemne wskazówki, które praktycznie bez wysiłku pozwolą na ograniczenie ilości generowanych śmieci.

Korzystaj z własnych siatek

Plastikowe reklamówki na zakupy to spory problem. Czas ich użytkowania wynosi około 15 minut, a następnie trafiają do kosza. Alternatywą jest wielorazowa torba, która nie tylko będzie sprzyjała środowisku, ale będzie również tania w użytkowaniu (pamiętajmy, że zazwyczaj za siatki jednorazowe również musimy płacić).

Używanie do picia wody z kranu

By spełnić normę nawodnienia (1,5 litra płynów dziennie), w każdym tygodniu trzeba zużyć aż 7 plastikowych butelek, co oznacza 28 butelek miesięcznie na jednego członka rodziny. To ogromna ilość odpadów, której powstawaniu można zapobiec pijąc wodę z kranu. W dużych miastach woda jest uzdatniana, choć dodatkowo można wykorzystać dzbanek ze specjalnym filtrem. Nie tylko ograniczymy w ten sposób produkcję śmieci, ale również sporo oszczędzimy, gdyż woda z kranu jest zdecydowanie tańsza.

Kupowanie produktów na wagę do własnych siatek

Plastikowe opakowania na artykuły spożywcze to poważny problem, który również można próbować ograniczyć, np. dzięki kupowaniu produktów na wagę. Coraz więcej dużych sieci sprzedażowych daje tę możliwość, powstaje również sporo mniejszych sklepów oferujących taki sposób zakupu.

Metod na generowanie mniejszej ilości śmieci jest naprawdę wiele i znaczna część nie wymaga gruntownych zmian w stylu życia, dzięki czemu ich wdrożenie jest bardzo proste.

Kontener na śmieci to doskonałe rozwiązanie, gdy w wyjątkowej sytuacji przez krótki okres produkujemy o wiele więcej odpadów, niż zwykle, lub są to odpady o większych gabarytach – np. w wyniku przeprowadzki lub remontu. Jakie są zalety wynajmu kontenera i kiedy warto o tym pomyśleć? (więcej…)

Opłaty za wywóz śmieci reguluje ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami. Na jej podstawie rada gminy musi uchwalić maksymalne opłaty dla właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 1 – czyli stawki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz stawki ponoszone przez mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych. (więcej…)

Codzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych, punktów użyteczności publicznej i wszelkich innych organizacji wiąże się z powstawaniem odpadów. Nasze społeczeństwo radzi sobie coraz lepiej z ich ponownym zagospodarowaniem, dzięki temu, że uczy się zasad segregacji śmieci. Wiele wątpliwości budzi frakcja odpadów zmieszanych. Zachęcamy do lektury poniższego wpisu, gdyż warto wiedzieć, który rodzaj śmieci powinien trafiać do tej kategorii. (więcej…)

Pod wskazanym pojęciem ukrywa się określenie Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny. Są to więc zepsute lodówki, pralki, telefony, świetlówki, żarówki, telewizory, żelazka, telefony, wiertarki i inne komponenty, które zasilane są za pośrednictwem prądu elektrycznego bądź baterii. Ogólnie rzecz ujmując są to elektrośmieci. Dowiedz się, na jakie grupy się dzielą i jakie szkodliwe substancje są w nich zawarte. (więcej…)

Wiosenne porządki w ogrodzie są niezbędne, jednakże w tym przypadku pojawia się problem, co zrobić z odpadami. Nie jest to takie oczywiste. W praktyce ludzie bardzo często wywożą pozostałości do lasu lub do przydrożnego rowu. Niektórzy składują odpady na sąsiedniej działce. Nie jest to prawidłowe zachowanie. Dowiedz się, jak postąpić z odpadami powstałymi w związku z wiosennymi porządkami. (więcej…)

Meble są niezbędnym wyposażeniem każdego wnętrza. Jednakże po pewnym czasie przychodzi czas na odnowienie i zmianę tego, co stare. W takiej sytuacji pojawia się problem dotyczący tego, co zrobić ze starymi meblami. Jest kilka możliwości. Wszystko zależy od stopnia ich zużycia. Poniżej prezentujemy kilka możliwości, które pomogą poradzić sobie z problemem. (więcej…)

Zgodnie z przepisami prawa zużyty sprzęt elektroniczny nie może być po prostu wrzucony do śmietnika. Takie elementy podlegają obowiązkowi zbierania, odzysku i recyklingu. W związku z tym po okresie używania muszą one trafić do punktu odbioru odpadów elektrycznych. Tam przeprowadza się proces unieszkodliwienia. Wynika to z tego, że elektrośmieci zawierają niebezpieczne substancje, takie jak rtęć, kadm, ołów czy chrom.

Jak postępować ze zużytym sprzętem elektronicznym?

Ze względu na obecność szkodliwych substancji zużyty sprzęt elektroniczny należy oddać do utylizacji. W przypadku, gdy w pobliżu nie ma punktu zajmującego się określonym działaniem, sprzęt można przeznaczyć na złom. Jednakże koniecznie trzeba sprawdzić, czy określona placówka jest wpisana do rejestru podmiotów zbierających zużyte elementy. Doskonałym rozwiązaniem problemu jest pozostawienie produktów w placówce, która zajmuje się naprawami urządzeń AGD/RTV. Właściciele takich instytucji otrzymają dzięki temu ogromną ilość części zamiennych.

Podkreślić należy fakt, że niektóre przedsiębiorstwa organizują co jakiś czas zbiórkę elektrośmieci. Dlatego warto sprawdzić, czy na terenie naszej gminy nie jest organizowana taka akcja.

Dlaczego należy oddawać zużyty sprzęt?

Producenci urządzeń RTV lub AGD wykorzystują do produkcji tych komponentów różne niebezpieczne substancje. Przykładem jest świetlówka, która zawiera rtęć. Biorąc pod uwagę powyższe, istotna jest bezpieczna utylizacja zużytych lamp fluorescencyjnych. Dlatego też komponenty te należy oddawać do punktu zajmującego się skupem lub wrzucać do specjalnych kontenerów, które przeznaczone są do tego celu.

Budowa domu za każdym razem wiąże się nie tylko z wieloma wyzwaniami technicznymi i logistycznymi, ale także formalnymi. Zarówno podczas budowy domu pojawiają się liczne odpady budowlane, jak i przemysłowe. Natomiast po oddaniu domu do użytku należy zadbać o wywóz odpadów komunalnych, czyli śmieci, takich jak opakowania, resztki jedzenia oraz odzieży.  (więcej…)

Kontenery na odpady, tym różnią się od powszechnych pojemników do segregacji śmieci, że są przeznaczone przede wszystkim do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych. Są one pomocne wówczas, kiedy musimy podczas wyprowadzki lub remontu i nie wiemy, dokąd powinny trafić stare meble, sprzęty lub zabawki, ale także inne kłopotliwe i duże elementy.  (więcej…)

Idea segregacji odpadów wciąż nabiera na znaczeniu, wynika to z możliwości wykorzystania wielu materiałów, które zużywa gospodarstwo domowe. Na przykład plastikowe butelki po wodzie. Po wypiciu wody, wyrzuca się butelkę do śmietnika, jednakże kiedy następuje segregacja, łatwiej jest wykorzystać taką butelkę powtórnie, na przykład poprzez przetopienie jej. W segregacji śmieci pomagają nam barwy koszy. Inny kolor kosza przeznaczony jest na odpady biodegradowalne, z kolei inna barwa mówi nam, gdzie mamy wyrzucić plastikową butelkę, szkło białe lub kolorowe, a także niepotrzebną kartkę papieru. (więcej…)

Odpady funkcjonalne to zwyczajnie takie, które powstają w wyniku domowego użytku. Nazywane są inaczej odpadami komunalnymi lub przemysłowymi. Odpady te mogą występować zarówno w stanie stałym, jak i płynnym. Przykładem odpadu funkcjonalnego (przemysłowego) jest na przykład niedopałek papierosa wyrzucony do śmietnika, po uprzednim jego przygaszeniu. O definicji odpadu komunalnego mówi między innymi prawo w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku. (więcej…)

Wszyscy powoli przyzwyczajamy się do segregowania domowych odpadów na kilka podstawowych grup. Jest to obowiązek każdego gospodarstwa domowego, gdyż recykling chroni środowisko i pozwala na powtórne wykorzystanie różnych grup produktów. Często jednak słychać głosy oburzenia, ponieważ niektóre śmieciarki zbierają jednocześnie wszystkie rodzaje posegregowanych śmieci. (więcej…)

Segregacja śmieci nie powinna być tylko wymogiem unijnym, ale przede wszystkim osobistym każdego człowieka. Planeta jest naszym domem, który powinien być czysty i zadbany. Nie zawsze się tak dzieje. Recykling daje naprawdę dużo korzyści. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego tematu – poniżej podpowiadamy, dlaczego warto segregować śmieci. 

Ziemia = dom = porządek

Człowiek ma istotny wpływ na otaczające go środowisko – zarówno jeśli chodzi o ten pozytywny, jak i negatywny. Wiele działań prowadzi niestety do jego niszczenia. Jedną z najpopularniejszych form ochrony środowiska jest segregacja śmieci. W 2019 roku wprowadzono nowy podział. Obecnie do pięciu kontenerów wrzucane są oddzielnie: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane.  

Po co segregować śmieci?

Segregacja odpadów pozwala w następnym etapie na przetworzenie ich w procesie recyklingu, by powtórnie wykorzystać je w celu wytworzenia nowego produktu. Wywóz odpadów segregowanych jest więc bardzo ważny i potrzebny. Dzięki pozyskiwaniu surowców wtórnych zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych, co niewątpliwie przynosi korzyść środowisku.

Rozdzielając śmieci w gospodarstwie domowym – ograniczamy tony, które zanieczyściłyby środowisko, co z kolei niesie za sobą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Przykładowo oddzielanie makulatury przyczynia się do ograniczenia zużycia energii, wody i zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenia wycinki drzew. Ze stu ton makulatury można wyprodukować 90 ton papieru do ponownego użytku – a wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew.

To się po prostu opłaca

Nie bez znaczenia jest fakt, że selektywna zbiórka odpadów jest tańsza. Obecnie osoby, które nie segregują śmieci, ponoszą wyższe koszty na ich wywóz. Warto być zatem odpowiedzialnym i świadomym, wyrabiając odpowiednie nawyki oraz dbając o swoje otoczenie i budżet.

Branża komunalna i budowlana produkuje pełno odpadów, które trzeba gdzieś wywieść. Firmy wywozowe oferują wynajem specjalnych kontenerów, w których można składować, a następnie przetransportowywać gruz do sortowni odpadów. Dowiedz się, jakie są rodzaje kontenerów na gruz.

 

Jaki kontener wybrać?

Cena za zakup lub wynajem kontenera na gruz zależy od jego pojemności. Na samym początku należy oszacować ilość gruzu, jaki zostanie po budowie czy remoncie, co pozwoli na właściwe dobranie kontenera. Wybór zbyt małego pojemnika wiąże się ze zbyt częstym wywozem gruzu, co może spowodować utrudnienia na placu budowy, natomiast wybór zbyt dużego zbiornika to przepłacenie za dzierżawę. 

Pojemniki można wyróżnić na zamknięte i otwarte. Zamknięte kontenery uniemożliwią kradzież lub podrzucanie śmieci przez osoby trzecie. To rozwiązanie będzie dobre, jeżeli kontener będzie stał w miejscu publicznym, np. przy ulicy. Bardziej popularne, otwarte zbiorniki gwarantują nieograniczony dostęp do wrzucania śmieci. 

 

Rozmiar ma znaczenie

Przy wyborze kontenera należy kierować się pojemnością zbiornika. Najmniejsze pojemniki mają pojemność 2 m3 i 3m3 i zajmują niewiele miejsca. Sprawdzą się do przechowywania gruzów i materiałów sypkich, takich jak ziemia czy piasek. Dzięki niewielkim rozmiarom będą idealne na ograniczonej przestrzeni. Większe kontenery mogą mieć pojemność od 7 m3 i służą raczej do wywozu odpadów komunalnych oraz zajmują dużo miejsca. Największe kontenery mogą mieć pojemność nawet 36 m3 i służą do wywozu śmieci gabarytowych. Przy planowaniu wynajmu trzeba się zastanowić, jaki zbiornik będzie właściwy do wykonywanej pracy. Niewłaściwie dobrany kontener będzie utrudniał roboty lub znacznie obciąży dostępny budżet. 

Sortownia odpadów jest bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem całego skomplikowanego układu pozbywania się odpadów. Na pewno bez sprawnie funkcjonujących sortowni nie możemy mówić o skutecznym recyklingu materiałowym czy energetycznym. Tymczasem w rzeczywistości sortowanie wygląda bardzo różnie. Na rynku możemy spotkać sortownie z bardzo prymitywnymi urządzeniami, tzw. przesiewaczami, jak i takie z bardzo rozbudowanymi i nowoczesnymi liniami technologicznymi wyposażonymi w szereg separatorów i optoseparatorów. I to takie dziś opiszemy. (więcej…)

Trywializując nieco działanie zakładów zagospodarowania odpadami, można je określić jednym zdaniem: zajmują się wywożeniem i utylizacją naszych śmieci. Jednak sprawa wcale nie jest banalna. Bez sprawnej gospodarki odpadami, nasze miasta i domostwa utonęłyby w odpadach, tak ogromną ich ilość produkuje każdy z nas w dzisiejszych czasach. Każde miasto niezależnie od wielkości czy wiejska gmina musi mieć podpisaną umowę z takim właśnie zakładem, a jego funkcjonowanie można podzielić na kilka głównych zakresów działalności. (więcej…)

Remont czy budowa domu to ogromne przedsięwzięcie. Trzeba zaplanować po kolei wiele etapów, czeka nas wiele wizyt w urzędach i niezliczona ilość decyzji zakupowych. W tym całym zamieszaniu bardzo często zapominamy zaplanowaniu bardzo istotnego elementu – wywozu gruzu. Przy remontach jest go zapewne więcej, bo czasami skuwamy całą glazurę, gres czy wyburzamy ściany. Jednak i podczas budowy pojawia się sporo odpadów budowlanych.

Jedno powinniśmy wiedzieć – absolutnie, pod żadnym pozorem nie wolno nam tego typu odpadów wyrzucać do zwykłego śmietnika. Jest to nielegalne i bardzo surowo karane.

Dobra wiadomość jest taka, że firm zajmujących się wywozem gruzu jest naprawdę dużo i w każdym miejscu znajdziemy taką, która obejmie nas swoim zasięgiem.

Procedura jest naprawdę prosta, a koszt usługi nie obciąży aż tak bardzo naszego budżetu remontowego. Wykonujemy telefon do wybranej przez siebie firmy i w umówionym czasie pod dom czy plac budowy podstawiany jest kontener. Przy niewielkiej ilości odpadów wystarczyć powinien jeden z mniejszych, czyli taki posiadający pojemność 5m3. Jeśli ilość gruzu szacujemy na większą pojemność mamy dwa wyjścia: albo zamawiamy od razu większy kontener, albo umawiamy się z firmą i po napełnieniu kontenera jest on zabierany, a podstawia się pusty. I tak do skutku.

Co może trafiać do kontenera na odpady budowlane?

Odpady budowlane to bardzo szeroka kategoria i mogą nam się pojawić wątpliwości, co właściwie obejmuje. Na pewno znajdzie się tutaj gruz, skuty tynk, beton, cegły, cement, ale i odpady ceramiczne, typu skute płytki, zlewy czy wanny. W kontenerze możemy także umieszczać zerwane tapety, różnego rodzaju drewno, np. stare belki czy drzwi, jak i szkło w postaci wyrzucanych okien.

Kolejną grupą będą odpady z tworzyw sztucznych. Podczas remontu możemy przecież wymieniać rynny czy okna z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne i inne tego typu materiały. Do kontenera można też wrzucać opakowania po farbach czy innych produktach chemicznych, materiały izolacyjne oraz ziemię i kamienie.

Gospodarka odpadami to bardzo gorący i ważny współcześnie temat. Szczególnie, że śmieci produkujemy coraz więcej i pesymiści straszą, że wkrótce w tych śmieciach sami utoniemy. Ta wizja jest chyba nieco zbyt ponura, ale faktem jest, że środowisko naturalne jest coraz bardziej zanieczyszczone odpadami. Do tego dochodzi produkcja nowych rodzajów tworzyw sztucznych. Niektóre z nich rzeczywiście nie nadają się do dalszego przetwarzania, a w stanie naturalnym rozkładają się bardzo długo lub wcale. Na szczęście powstaje też sporo firm zajmujących się gospodarką odpadami, ich segregacją i utylizacją. (więcej…)

Śmieci w naszych domach segregujemy z różnych pobudek. Niektórzy z nas są głęboko przejęci losem planety i segregację uważają za swój wkład w ograniczenie ilości śmieci na Ziemi. Inni podchodzą do sprawy bardziej praktycznie i chcą po prosty płacić niższe rachunki za wywóz śmieci. W większości gmin tak właśnie jest, że wywóz śmieci segregowanych jest tańszy niż całkowicie zmieszanych. Niezależnie od tego, jakie mamy motywacje, dalsza droga naszych domowych odpadów wygląda zazwyczaj tak samo. Trafiają do zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

To tutaj są przywożone nasze worki ze śmieciami. Celem jego działania jest dalsza segregacja odpadów, odzyskanie jak największej ilości cennych surowców wtórnych i na ile to możliwe – utylizacja tych śmieci, które nie nadają się do dalszego wykorzystania.

Może zadajemy sobie pytanie: skoro ja już w domu segreguję śmieci, to po co je znowu segregować? W Polsce najczęściej mamy jeden pojemnik na plastik, jeden na szkło, czasami jeszcze na metal i na śmieci zmieszane. Tymczasem samego plastiku jest kilkanaście rodzajów, różniących się znacząco składem chemicznym i właściwościami. Szkło ma różne kolory, a nasze puszki też są zrobione z różnych rodzajów metalu. Niektóre odpady nadają się do dalszego przetwarzania, a niektóre nie i to już sprawdzają specjaliści lub zaawansowane linie technologiczne.

Pierwsza faza to obróbka mechaniczna, czyli proces polegający na przesiewaniu i sortowaniu, separacji metali oraz separacji frakcji palnej. Nowoczesne zakłady wyposażone są w urządzenia, które za pomocą kamer i sensorów ułatwiają segregowanie odpadów na podstawie ich właściwości fizycznych, jak objętość, kolor czy kształt. Automatyczna selekcja takich materiałów, jak metale, drewno, papier, plastik lub szkło zapewnia większą skuteczność recyklingu i w rezultacie ograniczenie ilości odpadów trafiających do dalszego etapu.

Jeśli zakład posiada własną pryzmę kompostową, to część pozostałych odpadów trafia do przeróbki biologicznej, a nienadająca się już do dalszego przetwarzania część  to utylizacji.

 

Każdy z nas rocznie zużywa kilkadziesiąt kilogramów papieru w postaci różnorodnych produktów. Są to między innymi opakowania, książki, gazety, a także wiele innych produktów. Segregowanie odpadów papierowych jest stosowane od wielu lat, większość z nas pewnie zbierała makulaturę nawet w szkole lub podczas wielu podobnych akcji. To bardzo dobry zwyczaj, który warto kontynuować, aby odzyskiwać jak najwięcej papierowych odpadów. (więcej…)

Jak sama nazwa wskazuje, odpady przemysłowe powstają w wyniku prowadzenia różnego typu działalności gospodarczej przede wszystkim w takich placówkach jak zakłady produkcyjne. Jednak odpadami przemysłowymi nazywamy również wszystko to, co wyrzucane jest przez szpitale i przychodnie, warsztaty samochodowe, zakłady budowlane oraz magazyny o różnym przeznaczeniu. (więcej…)

Segregowanie nie jest ani zbyt męczące, ani czasochłonne, ani nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Zwykle najważniejszy jest ten pierwszy krok. Kiedy już zdecydujemy się na codzienną segregację, szybko zauważymy, że nic w tym trudnego! Każdy z nas powinien odpowiedzialnie podchodzić do generowanych przez siebie każdego dnia śmieci, przygotowując je do późniejszego odbioru odpadów komunalnych. (więcej…)

Kilka rodzajów pojemników oznaczonych różnymi kolorami i bardzo, bardzo wiele różnorodnych odpadów każdego dnia. Oprócz tego, że śmieci musimy klasyfikować ze względu na tworzywo, z jakiego zostały wykonane, to jeszcze powinniśmy je odpowiednio przygotować przed wyrzuceniem. A co z produktami wykonanymi z różnych materiałów? Gdzie wyrzucić śmieci zabrudzone czy potłuczone? Pytań dotyczących segregacji jest wiele. Na część z nich spróbujemy odpowiedzieć w tym artykule. Dowiesz się, jak odpowiednio przygotować generowane na co dzień śmieci do późniejszego odbioru odpadów komunalnych. (więcej…)

Tworzywa sztuczne, zwane powszechnie plastikiem, stały się powszechne w naszym otoczeniu w drugiej połowie XX wieku i bardzo często używa się ich również obecnie. Wyróżniają się wieloma zaletami takimi jak trwałość, łatwość formowania i odporność na korozję. Stanowią również bardzo dobrą izolację elektryczną, a dodatkowo można je bez problemu barwić na rozmaite kolory. (więcej…)

Szkło jest jednym z często wykorzystywanych materiałów opakowaniowych. W szklanych pojemnikach umieszcza się różnego rodzaju napoje, dżemy, kompoty, a także gotowane warzywa czy pasztety oraz inne wyroby mięsne. Po zużyciu tych produktów szklane opakowania możemy wrzucić do odpowiednich pojemników znajdujących się w miejscach, w których prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów. (więcej…)

Odpady budowlane powstają podczas prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych. Często mogą być ponownie zagospodarowane przez wykonawców, co zmniejsza koszty realizowanej inwestycji, jednak znaczna część tych pozostałości powinna trafić w ręce specjalnych firm, które specjalizują się w odbiorze odpadów budowlanych. W ten sposób ograniczymy ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Trzeba przy tym pamiętać, że bardzo wiele odpadów budowlanych nadaje się do ponownego przetworzenia. (więcej…)

Każdy z nas powinien segregować odpady. I na szczęście coraz więcej osób rzeczywiście aktywnie rozdziela generowane na co dzień śmieci, wrzucając je do różnych pojemników. Istnieje jednak wiele “problematycznych” odpadów, które często trafiają do nieodpowiednich kontenerów na śmieci. Wiele błędów wynika z naszej niewiedzy. Dlatego w tym artykule wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości dotyczące segregowania odpadów. (więcej…)

W nowoczesnym budownictwie odchodzi się od oddzielnych kuchni. Coraz częściej są one zastępowane przez tzw. aneksy kuchenne. I nic dziwnego: otwarta kuchnia daje możliwość zabawiania gości podczas przygotowywania posiłków, a zaparzenie wieczornej herbaty nie zmusza do oderwania się od oglądanego właśnie filmu. Dlatego też wiele osób mieszkających w starym budownictwie decyduje się na wyburzenie ściany dzielącej kuchnię i pokój dzienny, aby mieszkanie było bardziej ergonomiczne i nabrało nowoczesnego sznytu. Co warto wiedzieć o wyburzeniu ściany? (więcej…)

Na początku tego roku zmieniły się zasady segregowania odpadów. Obecnie odpady powinniśmy segregować na 5 frakcji. Zobowiązani są już do tego mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, w budownictwie wielorodzinnym systematycznie będą dostawiane nowe pojemniki do osiedlowych altan. Co warto wiedzieć o nowych zasadach segregacji? (więcej…)

Od początku 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące segregowania odpadów. Obecnie powinniśmy sortować śmieci na 5 głównych frakcji, nie na 3 jak do tej pory. Wiele osób jednak wciąż nie jest pewnych, co można wrzucić do danego pojemnika lub worka, a czego nie. Warto przyjrzeć się często powtarzanym błędom. (więcej…)

Mieszkańcy miast często nawet nie zdają sobie sprawy, jak dużo śmieci w ciągu dnia są w stanie wygenerować lokatorzy jednego, średniej wielkości bloku na osiedlu. Odpady muszą być regularnie zabierane, w przeciwnym razie w okolicy szybko zaczęłoby brzydko pachnieć i pojawiłyby się problemy z dzikimi zwierzętami, uciążliwymi owadami, a co za tym idzie – groźnymi chorobami. Kto w zasadzie jest odpowiedzialny za systematyczny wywóz śmieci? (więcej…)

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy. Warto zaznaczyć, że gmina zobowiązana jest także do zapewnienia łatwego dostępu do PSZOK-u każdemu mieszkańcowi. Istotne jest, aby lokalizacja punktu posiadała dobrą obsługę komunikacyjną oraz umożliwia samodzielnie dostarczenie odpadów przez mieszkańców. (więcej…)

Każdego dnia wyrzucamy śmieci do koszy. Wszyscy doskonale wiemy, że powinniśmy je segregować. Jednak nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co później się z nimi dzieje. Gdzie wywożone są odpady komunalne i w jaki sposób zostają później zagospodarowane? (więcej…)

Recykling surowców wtórnych jest bardzo ważny nie tylko ze względu na dobro środowiska naturalnego, ale też z powodów ekonomicznych. Co więcej, proces recyklingu odpadów pozwala znacznie obniżyć koszty wytwarzania nowych produktów i ilość energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr.

(więcej…)

Dyrektywy unijne oraz ustawy zobowiązują gminy do osiągania w konkretnych latach określonych poziomów w zakresie recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła. Sukcesywne zwiększanie poziomów recyklingu, które w 2020 r. mają osiągnąć 50%, to jeden z najważniejszych aspektów wdrażania gospodarki bezodpadowej. (więcej…)

Nadzwyczaj częste pożary na składowiskach oraz w sortowniach odpadów sprawiły, że przedsiębiorcy, a także przedstawiciele organów państwowych oraz organizacji ekologicznych muszą znów dogłębnie przyjrzeć się kwestii prawidłowej gospodarki śmieciami. Tego typu zdarzenia są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale i środowiska naturalnego. Konsekwencje mogą być dotkliwe również dla całej gospodarki. (więcej…)

1 lipca 2017 r. weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W ten sposób ustanowiono pewien spójny model zbierania odpadów na terenie naszego kraju, standaryzując zasady sortowania. (więcej…)

Współczesne sortownie odpadów coraz częściej wyposażone są w automatyczne systemy, które zapewniają zdecydowane zwiększenie efektywności odzysku. Co więcej, są również o wiele ekonomiczniejsze niż sortowanie ręczne, zapewniając m.in. większą ilość odzyskanego surowca. I chociaż obecnie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest segregowanie, sortowanie i przetwarzanie śmieci, w przeszłości nie zawsze tak było. (więcej…)

Współcześnie dąży się do tego, aby jak największa ilość odpadów, wytwarzanych przez nas każdego dnia, zostało przetworzonych i odzyskanych, tak by nie zalegały setki lat na składowiskach będąc obciążeniem dla środowiska. W tym celu odpady poddaje się tzw. procesom MBP. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) odpadów to jedna z najbardziej zaawansowanych metod zagospodarowania odpadów, która obecnie coraz częściej jest wdrażana w naszym kraju, gdyż pozwala na maksymalizację odzysku surowców wtórnych (recyklingu)a przez to ograniczenie ilości zalegających śmieci na wysypiskach. Co więcej, za sprawą MBP możliwe jest pozyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej.

W Polsce działa obecnie coraz więcej profesjonalnych przedsiębiorstw, które specjalizują się w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów. Takie zakłady muszą dysponować nie tylko zasobami know-how z zakresu przetwarzania odpadów, ale również odpowiednim wyposażeniem tzw. instalacja które przetwarzają odpady mechanicznie, a potem biologicznie (kompostują lub stabilizują). Przykładem takiego sprzętu są m.in. optoseparatory, czyli urządzenia, które za pomocą kamer i sensorów ułatwiają segregowanie odpadów w oparciu o ich właściwości fizyczne, takie jak objętość, kolor czy kształt.

Metody przetwarzania odpadów zgodnie z MBP

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów składa się z kilku etapów. Oczywiście, aby miały one szansę zaistnieć, śmieci muszą zostać przewiezione na teren zakładu. Następnie dochodzi do wstępnej oceny odpadów, ważenia i definiowania grup, do jakich należą śmieci (np. odpady komunalne, makulatura, szkło itd.).

Kolejnym istotnym etapem jest segregacja. Segregacja odbywa się dzięki pracy ludzkiej  z zastosowaniem specjalistycznych maszyn. Proces segregacji jest bardzo złożony i podzielony na kilka etapów. Głównym celem segregacji jest wydzielenie wszystkich odpadów, które nadają się do ponownego przetworzenia, czyli recyklingu, a jednocześnie ograniczenie ilości śmieci, których nie da się już przetworzyć.

Za sprawą segregacji możliwe jest wydzielenie surowców wtórnych, które mogą zostać poddane ponownemu przetworzeniu. Wszystkie surowce wtórne podlegają po wysortowaniu procesowi prasowania, dzięki czemu nadają się do późniejszego magazynowania, a następnie przekazywane są do dalszego recyklingu.

Warto przy tym wspomnieć o odpadach, które nadają się do przetwarzania biologicznego. Trafiają one do bioreaktorów, gdzie przez określony czas (zwykle 2 tygodnie) poddawane są procesom napowietrzenia, zraszania i odciągu za pomocą wentylacji różnych szkodliwych woni do naturalnego biofiltra znajdującego się w górnej kompostowni. Po tym czasie mogą zostać poddane ocenie laboratoryjnej. Po pomyślnych badaniach laboratoryjnych odpady biodegradowalne trafiają np. do biokompostowni, gdzie odzyskiwany jest z nich metan.

W kontekście wywozu i przetwarzania odpadów bardzo często spotykamy się z dwoma dość enigmatycznymi skrótami, a mianowicie RIPOK oraz MBP. Najczęściej nie wiemy, co one oznaczają oraz czego dokładnie dotyczą. RIPOK to skrót odnoszący się do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. MBP oznacza mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. W tym artykule wyjaśnimy dokładnie specyfikę tych zagadnień.

RIPOK, czyli Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Pojęcie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (dalej: RIPOK) zostało zdefiniowane w słowniczku pojęć ustawowych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (dalej: ustawa o odpadach). Zgodnie z jej art. 3 ust. 3 pkt 15c przez RIPOK rozumie się zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: Prawo ochrony środowiska), oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,

3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej, niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Tytuł Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych nadawany jest przez Marszałka Województwa zakładom, które spełniły określone standardy z zakresu przetwarzania odpadów tzn. stosują najlepsze dostępne na rynku techniki. Warto przy tym dodać, że standardy te są bardzo wysokie, a jednocześnie rola RIPOK jest niezwykle ważna dla środowiska naturalnego, ponieważ zakłady tego rodzaju są w stanie odzyskiwać bardzo duże ilości surowców wtórnych każdego dnia, zwiększając recykling i minimalizując ilość odpadów przekazywanych do składowania. Niedziwne wiec, że instalacje RIPOK są jedynymi instalacjami do których mogą trafić odebrane od mieszkańców zmieszane odpady komunalne.

Zestawienie instalacji RIPOK znajduje się w uchwalanym przez Sejmik Województwa Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami tzw. WPGO, który określa regiony gospodarki odpadami i wskazuje w nich regionalne instalacje.

W związku z tym zakłady określane mianem RIPOK muszą posiadać odpowiednie zaplecze sprzętowe. Zwykle dysponują one nowoczesnymi maszynami, a także rozwiązaniami z zakresu segregowania odpadów oraz ich późniejszego recyklingu. Nowoczesne maszyny za sprawą specjalnych sensorów i kamer są w stanie rozpoznać właściwości fizyczne odpadów, w tym m.in. kolor i kształt. Dzięki temu możliwa jest bardzo precyzyjna segregacja śmieci. Wyodrębniając drewno, szkło, plastiki, papier i inne surowce można poddać je ponownej obróbce. To właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie odzyskać znaczną część odpadów, które produkujemy każdego dnia. Odciąża to również wysypiska śmieci.

MBP, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest jedną z form przetwarzania (odzysku) odpadów i polega na przetwarzaniu odpadów komunalnych poprzez obróbkę mechaniczną, a więc m.in. rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, separację metali żelaznych i nieżelaznych, wysortowywanie surowców wtórnych itp., w celu wydzielenia frakcji, które mogą zostać ponownie wykorzystane tj. przekazane do recyklingu lub odzysku oraz frakcji ulegających biodegradacji (poprzez kompostowanie lub stabiliazację). Trzeba pamiętać, że jest to proces złożony, a jego głównym celem jest takie przygotowanie odpadów, aby jak największa ich ilość nadawała się do ponownego przetworzenia. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie ilości składowanych śmieci.

 

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów. Znajdziesz je w Polityce prywatności na stronie www.lekaro.pl w zakładce Polityka prywatności i ochrony danych.
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.

 

Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Dane osobowe zebrane przez P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

Aktualizacja w obrębie plików cookies

 1. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska korzysta z plików Cookies Klientów, czyli małych fragmentów tekstów które są wysyłane do przeglądarek internetowych Klientów oraz które są wysyłane z powrotem przez Klientów przy ponownym korzystaniu z Serwisu P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska
 2. Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska
 3. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.
 4. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.
 5. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 6. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z firmą podmioty trzecie.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska z siedzibą z siedzibą w Woli Duckiej 70A, 05-408 Glinianka, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług posiadającym numer NIP 532-120-34-65, telefon: 22 789 02 79, e-mail: lekaro@lekaro.pl, e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@lekaro.pl. Zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest obowiązek wynikający z realizacji umowy o świadczenie usług oraz wyrażona przez Państwa zgoda.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy.
 4. Państwa dane będą przechowywane do dnia zakończenia umowy i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jej zakończeniu i ustaniu obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych (chyba, że udzielicie Państwo stosowną zgodę na takie działanie).
 6. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Coraz częściej segregujemy śmieci, nasza świadomość ekologiczna sukcesywnie wzrasta i staramy się odpowiedzialnie podchodzić do gospodarowania odpadami, które przecież każdego dnia na różne sposoby wytwarzamy. Co więcej, po wywozie śmieci z naszych gospodarstw domowych część z nich może zostać ponownie przetworzona. Odpady, które nadają się do recyklingu, czyli powtórnego przerobu, określamy mianem surowców wtórnych. Zaliczamy do nich m.in. dokumenty biurowe (zadrukowane i niezadrukowane), gazety (czarno-białe i kolorowe), produkty papiernicze (takie jak m.in. zeszyty, książki itp.), tekturę itd. Recyklingowi podlegają również plastikowe opakowania np. po jogurtach czy serkach homogenizowanych, a także szkło, elektronika oraz odpady organiczne (tworzy się z nich kompost). (więcej…)

W tym artykule, który poświęcimy szkodliwości dla środowiska butelek szklanych i plastikowych, już na początku chcielibyśmy zaznaczyć, że nie damy jednoznacznej odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Jest to kwestia bardzo złożona, a obecnie, gdy oba tworzywa są powszechnie produkowane i wykorzystywane, problemem nie jest to, które z nich jest bardziej niebezpieczne dla środowiska, a raczej to, co z nim zrobią później użytkownicy, czyli my wszyscy. To od odpowiedzialności i świadomości ludzi zależy to, czy dany odpad — plastikowy bądź szklany — zostanie w odpowiedni sposób wykorzystany ponownie, czy też porzucony bezmyślnie na długotrwały rozkład.

Kontrowersje wokół plastiku, a dokładnie wody mineralnej sprzedawanej w plastikowych butelkach, rozgorzały ostatnio z powodu znanej podróżniczki, która w ramach współpracy z popularnym producentem wody mineralnej opublikowała w mediach społecznościowych wpis, przekonując w nim, że plastik nie jest taki zły. Rozgorzała wówczas dość burzliwa dyskusja, w której użytkownicy w większości krytykowali autorkę wpisu za tę opinię. Czy jest to wyłącznie burza w szklance wody (a raczej w butelce), czy też problem jest poważniejszy? I kto właściwie ma rację?

Plastik czy szkło?

Kiedy wchodzimy do sklepu spożywczego z zamiarem zakupu jakiegoś napoju (a także innych produktów spożywczych, np. mleka), w pierwszej kolejności widzimy butelki plastikowe. Wszechobecność plastiku nie wynika jednak z nieodpowiedzialności producentów czy ich świadomej chęci zanieczyszczania środowiska, lecz z faktu, że butelka plastikowa nie potłucze się podczas transportu, jest lżejsza od szklanej i tańsza w eksploatacji. Nie będziemy tutaj rozwodzić się nad walorami smakowymi produktów z butelek, ponieważ jest to kwestia dość indywidualna i nie dotyczy tematu poruszanego w artykule.

Z ekologicznego punktu widzenia sytuacja jest dość jasna — butelki szklane rozkładają się szybciej niż plastikowe. Wprawdzie szkło może rozkładać się nawet ponad 4000 lat, a plastik od 100 do 1000 lat (w zależności od rodzaju), to jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że plastik wydziela przy tym szereg szkodliwych związków, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Porzucona butelka szklana nie zanieczyszcza przyrody szkodliwymi substancjami, ponieważ w całości jest wytworzona z materiałów występujących w środowisku. Niemniej jednak również może być niebezpieczna, gdy zostanie porzucona bezmyślnie na chodniku czy w lesie. Problem polega również na tym, że wyprodukowanie jednej plastikowej butelki lub torby trwa zaledwie kilka sekund, człowiek używa ich średnio pół godziny, a przyroda musi „borykać się” z tym odpadem przez setki lat.

Ważne jest zatem, aby butelki, zarówno PET, jak i szklane, trafiały na wysypisko lub zostały poddane utylizacji. Wspomnieć należy również o recyklingu, dzięki któremu możemy przetwarzać ponownie niepotrzebne odpady produkowane każdego dnia. Za sprawą recyklingu 1 tony plastikowych butelek (PET) jesteśmy w stanie zaoszczędzić aż 1,5 tony emisji CO₂. Wystarczy 35 zużytych butelek PET, aby wyprodukować bluzę polarową. Warto też dodać, że wartość opałowa butelek PET wynosi około 30 MJ/kg, co znacznie przewyższa wartości opałowe słomy, drewna czy węgla brunatnego. Z PET poddanego recyklingowi mogą powstać m.in. opakowania, powłoki na tekturę falistą, meble ogrodowe, słupki drogowe, ogrodzenia, zabawki, długopisy, ramy okienne z PVC itd.

Z kolei z 90% odzyskanego szkła można wytworzyć kolejne butelki i słoiki, pojemniki szklane, kafelki kuchenne, blaty kuchenne itp.

Zdrowy rozsądek i świadome podejście do odpadów

Wydaje się więc, że najlepszym z możliwych rozwiązań jest świadome, odpowiedzialne, a przede wszystkim rozsądne podejście zarówno do kwestii picia wody w plastikowych butelkach, jak i wykorzystywania odpadów — bez względu na to, z jakiego tworzywa zostały wykonane. Trzeba stwierdzić jedno, większość ludzi kupuje czasem napoje w plastiku. Nie można od nich całkowicie się odciąć, ponieważ większość z nich, łącznie z wodą mineralną, dostępna jest głównie lub nawet wyłącznie w takich opakowaniach. Jedno jest pewne, woda mineralna w szklanych butelkach raczej nigdy nie będzie dostępna w masowej sprzedaży z wielu względów, zarówno ekonomicznych, jak i wynikających z możliwości łatwiejszej eksploatacji. Zatem, abstrahując od kwestii wyższości jednego tworzywa nad drugim, z całą pewnością plastiku nie wyeliminujemy całkowicie z naszego życia.

Możemy jednak znacznie bardziej odpowiedzialnie podejść do kwestii wykorzystania późniejszych odpadów. Przede wszystkim mamy możliwość kontrolowania tego, co dzieje się z odpadami. Wszystkie plastikowe śmieci powinny zostać odpowiednio posegregowane i wrzucone do odpowiedniego kontenera lub śmietnika (a nie rzucone na chodnik, do lasu, do wody itd.!). Śmieci wytwarzane w naszych domach należy oddawać profesjonalnym firmom, które zapewniają odbiór odpadów komunalnych. Wówczas mamy pewność, że będą one właściwie składowane, posegregowane, a następnie przetworzone. Zawsze należy pamiętać o wyrzucaniu śmieci do odpowiedniego pojemnika, czyli plastiku do żółtego, a szkła do zielonego.

Wodę należy pić i to w dużych ilościach, szczególnie latem. Nie oznacza to jednak, że trzeba pić ją z butelek plastikowych. Po pierwsze, najtańsze rozwiązanie to picie wody z kranu. Wiele osób ma złe wspomnienia dotyczące wątpliwej jakości wody, która leciała z naszych kranów jeszcze kilkanaście lat temu. Wynika to jednak z indywidualnych uprzedzeń, nie zaś z kwestii zdrowotnych. Współcześnie woda w naszych kranach jest bezpieczna i zdatna do picia. Jeśli nie chcemy pić jej bezpośrednio z kranów, wystarczy zaopatrzyć się w odpowiedni dzbanek filtrujący. Wyjdzie taniej i smaczniej! Dostępnych jest wiele butelek filtrujących, które można wziąć ze sobą wszędzie, są niewielkie, poręczne i wystarczą na bardzo długi czas. Oszczędność i ochrona środowiska w jednym!

A jeśli lubimy wodę gazowaną, wystarczy poszukać w internecie lub sklepach stacjonarnych syfonu. Obecnie dostępne są nowoczesne, łatwe w obsłudze syfony, dzięki którym będziemy mieć smaczną, tanią wodę gazowaną. Po dodaniu cytryny lub odpowiedniego syropu również owocową.

Kiedy nawet czasem zdarzy nam się kupić napój w “plastiku”, nie należy mieć wyrzutów sumienia, lecz po prostu zadbać o to, by opróżniona butelka trafiła do ponownego przetworzenia.

Współcześnie każdego dnia wytwarza się bardzo duże ilości różnego rodzaju śmieci. Duże ilości odpadów generują nie tylko wielkie zakłady przemysłowe i obiekty handlowe, ale również prywatne gospodarstwa domowe, a więc każdy z nas. (więcej…)

Codziennie każdy z nas generuje duże ilości śmieci. Część z nich określamy mianem tzw. odpadów komunalnych, które powstają głównie w naszych gospodarstwach domowych. Zwykle gromadzone są w odpowiednio przygotowanych pojemnikach i regularnie odbierane są przez firmy zajmujące się profesjonalnym wywozem śmieci. Niestety nie wszystkie odpady trafiają tam, gdzie powinny, czyli na wysypisko, a powinny do nowoczesnych zakładów sortowania odpadów. (więcej…)

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. I tak:

 • z materiału odzyskanego z 35 butelek plastikowych można wykonać bluzę polar
 • recykling 5 butelek PET pozwala na wykonanie torby na zakupy
 • recykling 13 butelek pozwolił na wytworzenie materiału potrzebnego do wykonania jednego stroju sportowego dla reprezentanta Polski w piłce nożnej na EURO 2012
 • recykling 25 butelek PET pozwala na wytworzenie włókien do wypełnienia trzech poduszek

Dlatego odkręć, opróżnij, zgnieć i posegreguj (do pojemnika na tworzywa stuczne) butelki PET.

Pamiętaj recykling odpadów zaczyna się od Ciebie.

Poniżej przedstawiamy materiały informacyjne i edukacyjne:

Więcej materiałów znajdziesz w zakładce Ekoedukacja 

Dodatkowe informacje:

W dn. 17.10.2017 r. firma PPHU Lekaro otrzymała główną nagrodę w kategorii Złota Bela Makulatury w konkursie Puchary Recyklingu, organizowanym przez Przegląd Komunalny. W kapitule konkursu zasiadali przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Ekologii oraz przedstawiciele recyklerów i organizacji odzysku. Firma Lekaro otrzymała nagrodę z tytułu wysortowania największej ilości odpadów opakowaniowych z papieru w 2016 r. spośród wszystkich zakładów w Polsce. Biorąc pod uwagę, że odzysk 1 tony papieru pozwala na uniknięcie wycinki 17 drzew, dzięki odzyskowi odpadów przez Lekaro w samym 2016 r., uratowano ponad 240 000 drzew. Dzięki nowoczesnej instalacji Lekaro w Woli Duckiej możliwa jest maksymalizacja ilości odpadów przekazanych do recyklingu i minimalizacji ilości składowanych odpadów, a to wszystko przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska.

Ochrona Środowiska

50% odzysku w 2020 roku, to założony poziom recyklingu odpadów komunalnych wyznaczony przez Unię Europejską. Jest to wielkie wyzwanie nie tylko dla Polski, ale również dla rozwiniętych gospodarek Europy zachodniej, które były uważane za liderów recyklingu.

W związku z rosnącymi z roku na rok poziomami recyklingu dla odpadów z papieru, plastiku, szkła i odpadów wielomateriałowych, które w 2018 r. wynoszą 30%, ale już w 2020 r. będą wynosić 50%, z perspektywą dalszego wzrostu w latach późniejszych, rynek gospodarki odpadami poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomogą na osiągnięcie tych celów, tj. odzysk i poddanie recyklingowi odpowiedniej ilości odpadów komunalnych.

Kuriozalnie w wyniku niskiej segregacji u źródła w Polsce, polskie instalacje sortowania odpadów były dedykowane nie tylko dla odpadów selektywnie zebranych, jak miało to miejsce na zachodzie, lecz również dla zmieszanych odpadów komunalnych, w których pozostaje wiele surowców wtórnych. To pozwoliło zdobyć operatorom gospodarki odpadami w Polsce niezwykłą wiedzę nt. tego jak wysortowywać surowce wtórne z odpadów zmieszanych, które odzyskowi materiałowemu w innych krajach nie były poddawane w ogóle lub na pewno nie w takim stopniu.

Na czele tych instalacji, wyróżnia się LEKARO, polska, rodzinna firma, obsługująca ponad 800 000 osób z regionu warszawskiego. To właśnie ta instalacją, do której dziennie trafia ponad 1000 ton odpadów, co czyni ją jedną z największych instalacji w kraju, była celem wizyt menedżerów wysokiego szczebla francuskich firm i koncernów tj. Suez czy Veolia, w dn. 06-07.02.2018 r. Ta dwudniowa wizyta miała na celu przedstawienie zakładu LEKARO, który jest nie tylko największym, ale również jednym z najbardziej zaawansowanych zakładów nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. To tu, na trzech zautomatyzowanych i wysoce zaawansowanych liniach sortowniczych wysortowuje się 15 różnych frakcji surowców wtórnych. W 2017 roku wysortowano w LEKARO 20% odpadów, z tego taką ilość papieru, która pozwoliła na uratowanie ponad 150 000 tysięcy drzew, czyli 15 ha lasów.

Zakład powstał w wyniku wielu lat doświadczeń, zagranicznych i polskich wizyt studyjnych, analiz i badań, przy wykorzystaniu rozwiązań topowych dostawców technologii z zakresu gospodarki odpadami z całej Europy, przez co został zoptymalizowany do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, co czyni go liderem w skali kontynentu. W instalacji można znaleźć nowoczesne optoseparatory z Francji, rozdrabniacze z Austrii, separatory metali żelaznych i nieżelaznych z Niemiec. Jakkolwiek, z uwagi na polski charakter firmy LEKARO – zaprojektowanie całej linii i wykonanie konstrukcji powierzono polskiej firmie, dzięki czemu większość linii i tak stanowią produkty tj. konstrukcje i taśmociągi, wyprodukowane w Polsce.

Podczas wizyt goście zapoznali się z historią firmy, polskimi uwarunkowaniami prawnymi gospodarki odpadami, specyfiką selektywnej zbiórki i funkcjonowaniem samego zakładu. Była to dla nich niezwykła lekcja i sesja dzielenia się doświadczeniami. Zyskali wiele pomysłów i rozwiązań, które teraz mogą wykorzystać przy modernizacji swoich zakładów.

 

Po prostu SEGREGUJ…

segregowanie śmieci

Z okazji DNIA BEZ ŚMIECENIA wyruszamy w teren.

Od dwunastu lat 11 maja edukujemy i zwracamy uwagę Polaków na potrzebę segregacji odpadów. Każdego roku poruszamy ten temat z nieco innej strony. Podczas poprzedniej edycji DNIA BEZ ŚMIECENIA obalaliśmy mity, dwa lata temu mówiliśmy o 10 zasadach Kultury Segregacji, wcześniej namawialiśmy Polaków do zajrzenia do swoich pojemników i upewnienia się, że prawidłowo segregują.

W tym roku postanowiliśmy nieco inaczej podejść do tematu, wykorzystać sprzyjającą pogodę i zaprosić zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych do udziału w prostej grze terenowej. Będzie ona poruszać temat segregacji i recyklingu odpadów oraz świadomych zakupów, a jednocześnie może być ciekawą propozycją spędzenia czasu i przekazania wartościowych treści w mniej standardowy sposób.

Czy wciąż musimy namawiać Polaków do segregacji oraz informować co wrzucać do poszczególnych pojemników na odpady? Jak najbardziej. Jak wskazuje Raport z badania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski pn. Gospodarka Odpadami przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Środowiska (Badanie przeprowadzone przez DANAE sp. z o.o. i Realizacja SP. z o.o. w terminie 31.10-14.11.2017 r.).

w 2017 roku 53,2% ankietowanych zadeklarowało, że regularnie segreguje śmieci, 17,2% robi to sporadycznie, natomiast 26,6% wskazało, że wcale nie segreguje odpadów. Wciąż wielu z nas nie wie do którego z pojemników powinno się wyrzucić porcelanę, papiery higieniczne oraz kartony po płynnej żywności. Blisko 70% respondentów nie wie gdzie w ich okolicy znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przygotowaliśmy, więc grę terenową z zadaniami poruszającymi te i wiele innych zagadnień z zakresu segregacji odpadów.

Grę w kilku wersjach znajdziecie na www.dzienbezsmiecenia.pl . W pierwszej z nich, adresowanej do przedszkolaków, psotny chochlik nabałaganił i schował jedną z maskotek na terenie przedszkola. Zadaniem dzieci jest wykonanie kilku prostych zadań i odnalezienie maskotki. Druga wersja (w trzech wariantach wiekowych) adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Gra polega na przemieszczaniu się klasy między wyznaczonymi  stacjami,  wykonaniu zadań tam odnalezionych i uzyskaniu w ten sposób elementów układanki z hasłem podsumowującym zmagania. Ostatnia to propozycja gry dla starszej młodzieży i dorosłych. Uczestnicy mają za zadanie dotrzeć w 8 miejsc, wykonać ukryte tam polecenia i w ten sposób uzyskać hasła potrzebne na końcu gry. To ciekawa propozycja, którą można przeprowadzić zarówno wśród pracowników jak i studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych czy po prostu w gronie znajomych.

 

Do pobrania scenariusze gier terenowych:

GRA TERENOWA – przedszkola

GRA TERENOWA – dla młodzieży

GRA TERENOWA – klasy 1-3 

GRA TERENOWA – klasy 4-6 

GRA TERENOWA – klasy 7-8 

 

Zachęcamy również do prowadzenia własnych działań edukacyjnych np. konkursów, warsztatów, pogadanek na temat segregacji odpadów, dołączenia do nas na Facebooku oraz korzystania z ciekawych infografik, filmików i innych materiałów na temat segregacji odpadów znajdujących się na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl.

 

Kampania DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA jest elementem projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych.

Rekopol    Kultura

 

Jak włączyć się w obchody DNIA BEZ ŚMIECENIA i czy wymaga to dużego zaangażowania?

Otóż nie. Wystarczy:

 • wejść na stronę dzienbezsmiecenia.pl , pobrać z niej kartkę i wysłać 11 maja do jak największej grupy odbiorców.
 • ściągnąć ze wspomnianej strony gotowy scenariusz gry z zadaniami i pytaniami i zorganizować ją w terminie 11 maja (Dzień bez Śmiecenia) – 5 czerwca (Światowy Dzień Ochrony Środowiska) na wybranym Przygotowaliśmy scenariusze gry dla każdego. Mogą być one wykorzystane w przedszkolu, szkole, a także w biurze czy podczas integracji na świeżym powietrzu.
 • pokazać jak świętowaliście DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA zamieszczając krótką relację na swoich stronach internetowych/facebooku z #ChceMiSie.

 

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „SEGREGUJ”. Partnerami kampanii są Akcjonariusze Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

 

 

Więcej informacji: Monika Wyciechowska

Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. m.wyciechowska@rekopol.pl

tel. 22 550 09 78

Własny ogród jest marzeniem wielu osób. Części z nich udaje się spełnić to marzenie i w końcu kupują upragniony dom z kawałkiem ziemi. Od pierwszego spaceru w swoim własnym ogrodzie zaczynają planować już, jak urządzą go po swojemu. Czasami jednak okazuje się, że urządzenie ogrodu na nowo wymaga nie lada wysiłku, ogromu czasu, a do tego wszystkiego przeprowadzenia w ogrodzie totalnego „remontu”.

Przede wszystkim: porządki

Doprowadzenie do porządku ogrodu, który przez jakiś czas był zaniedbywany przez poprzednich właścicieli może wymagać wręcz pomocy firmy, która oferuje kontenery na odpady. Aby zacząć urządzać ogród na nowo najpierw trzeba go opróżnić ze zbędnych rzeczy i dopiero przygotować teren pod sadzenie nowych roślin. Nowi właściciele często wyrzucają do zamówionego kontenera stare, zardzewiałe huśtawki, czy zbutwiałe stoliki i ławy, zrobione dawno temu z drewna. Do wyrzucenia są też różnego rodzaju altanki i ścianki, po których niegdyś pięła się winorośl. Wiele osób przed wsadzeniem nowych drzewek czy roślin wycina stare. Decydują się nawet po ścięciu pousuwać ich korzenie. Całe karpy wyciągnięte z ziemi również trafiają do kontenerów.

Teren czysty!

Dopiero w tak oczyszczonym ogrodzie można urządzać wszystko na nowo. Właściciel może zacząć sadzić nowe drzewka i krzewy, budować skalniaki, czy zamawiać nowe zabawki ogrodowe dla dzieci i zestawy wypoczynkowe dla dorosłych. W nowoczesnych ogrodach właściciele często decydują się na znalezienie kącika, w którym będą mogli przechowywać w zimie piasek do posypywania alejek i chodników, by nie były tak śliskie. Dostawę piasku często można zamówić w tej samej firmie, w której wynajmuje się kontener. Najlepsze firmy oferują również sprzedaż ładnych, plastikowych pojemników do segregacji śmieci. Urządzając swój ogród warto też zaplanować ich ustawienie w jakimś dyskretnym miejscu. Ważne jest to, aby zawsze można było je wygodnie wyciągnąć przed posesję, gdy przyjadą po nie ekipy świadczące usługi oczyszczania miasta.

Recycling z roku na rok staje się coraz modniejszy, a co za tym idzie – coraz bardziej dochodowy. Nic więc dziwnego, że firmy oferujące wywóz odpadów powstają jak grzyby po deszczu. Jednak niewiele z nich może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem i wysoką jakością świadczonych usług. Należy pamiętać, że głównym celem nowoczesnej firmy porządkowej powinno być jak najbardziej ekologiczne usuwanie odpadów, a nie tylko maksymalizacja zysków. Czym charakteryzuje się nowoczesna, prężnie działająca firma wywożąca śmieci?

RIPOK

RIPOK to skrót od regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych czyli tytułu nadanego przez Marszałka Województwa, potwierdzającego wysoki standard zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Najlepsze firmy posiadające tytuł RIPOK nieustannie go rozbudowują i ulepszają, aby umożliwiać odzysk jak największej ilości surowców. Dzięki inwestowaniu w specjalistyczne separatory i maszyny do recyclingu na wysypiska trafia dużo mniej śmieci, zaś maksymalizuje się ilość odpadów przekazanych do recyklingu.

Flota

Dobra firma oferująca wywóz śmieci może poszczycić się także nowoczesną flotą. Czasy starych, głośnych i nieekologicznych smieciarek odchodzą do lamusa. Ich miejsce zajmują nowoczesne ciężarówki przystosowane do wywozu śmieci. Nowe auta są ciche, skonstruowane tak, by ułatwiać ekipom opróżnianie koszy, a  przede wszystkim nie zatruwają środowiska tak, jak pojazdy sprzed kilkunastu lat. Co więcej wyposażone są one w GPSy i identyfikację pojemników, co niezwykle usprawnia i optymalizuje odbiór odpadów.

Wachlarz usług

Najlepsze firmy świadczące usługi oczyszczania miasta oferują nie tylko wywóz śmieci. Dostarczają też takie usługi jak np. czyszczenie i dezynfekowanie koszy na śmieci, wymianę piasku w piaskownicach, czy wynajem i wywóz kontenerów na gruz. Liderzy w branży zajmują się też ekoedukacją. Podejmują się między innymi prowadzenia zajęć w przedszkolach, które mają na celu uświadamianie maluchów, jak ważne jest sortowanie śmieci. Dobre firmy dostarczają też piasek i sól do posypywania dróg w zimie, aby nie były takie śliskie.

Osoby posiadające własne domy mieszkalne lub działkowe muszą poradzić sobie jakoś z segregowaniem śmieci. O ile mieszkańcy bloków muszą po prostu, gdy zapełnią cały worek  wynieść śmieci do dedykowanego pojemnika, o tyle mieszkańcy domów nie mają innego wyjścia, jak cierpliwie poczekać na dzień, w którym firma oczyszczająca ich osiedle będzie zbierała konkretne śmieci. Dlatego wiele z nich decyduje się na zakup pojemników na śmieci. Co więcej obecnie istnieje obowiązek dla właściciela nieruchomości wyposażenia posesji w niezbędne pojemniki na odpady, w tym zwłaszcza na zmieszane odpady komunalne.

Lepszy niż worek?

Dlaczego zakup pojemników jest dobrym rozwiązaniem? Z wielu powodów. Przede wszystkim pojemniki są o wiele wytrzymalsze niż worki. Nie ma więc problemu, że odpady rozsypią się, gdy ktoś zahaczy o nie nogą. Jeśli worek będzie uszkodzony, do odpadów łatwo może dostać się woda, co jest szczególnie niewskazane, jeśli to worek z tzw. odpadami suchymi lub papierem. Szczelny, zamykany pojemnik wyklucza taką możliwość. Nieszczelny worek może również wydawać nieprzyjemne zapachy, gdy są w nim tzw. śmieci mokre. Dobrej jakości kosz z klapą oszczędza mieszkańcom domu tych aromatów. Kosz ponadto trzyma śmieci w jednym miejscu.  Worki lubią się obsuwać jeden z drugiego, przez co śmieci zaczynają zajmować więcej miejsca, niż pierwotnie na nie planowaliśmy. Co więcej, do resztek jedzenia w pojemniku nie dobiorą się też dzikie zwierzęta.

Śmieci niestandardowe

Czasami zdarza się, że mamy do wyrzucenia śmieci niestandardowe, najczęściej o dużych gabarytach. Co w takim wypadku powinniśmy zrobić? To proste: wynająć kontener na odpady. Wynajmując taki kontener przy okazji remontu, możemy przy okazji zrobić solidne porządki w garażu i piwnicy. Do kontenera możemy wrzucić wszystko: od resztek desek, farb i gruzu z remontu, aż po stary, nieużywany telewizor i tarasowy komplet wypoczynkowy. Przyda się także do porządków w ogrodzie, jeśli będziemy chcieli usunąć stare krzewy, altanki, czy nieużywane zabawki ogrodowe. Firma dostarczająca kontener zabierze go od nas następnego dnia, a w razie potrzeby podstawi jeszcze jeden. Możemy też umówić się z pracownikami tak, że to my zadzwonimy poprosić i odbiór kontenera, gdy go zapełnimy. Śmieci z kontenera trafia do sortowni, gdzie duża część z nich zostanie poddana recyklingowi.

Nadejście zimy zawsze cieszy maluchy. Nie mogą się one doczekać lepienia pierwszych bałwanów, budowania igloo i solidnej wojny na śnieżki. To czas, w którym mogą wyciągnąć rodziców na sanki i dekorują dom na przyjście św. Mikołaja. Jednak dla dorosłych zima to nie tylko przyjemności, ale również obowiązki. Jednym z nich jest chociażby zapewnienie dojazdu do swojego garażu lub chociażby odśnieżanie wjazdu na posesję. W czasie bardzo śnieżnych zim może to być nawet zacięta walka o otworzenie furtki!

Szybko, ale drogo

Dla tych, którzy na walkę z odśnieżaniem gotowi są poświęcić ciut więcej gotówki, powstało wiele nowoczesnych metod. Jedną z nich jest chociażby wybudowanie podgrzewanego podjazdu do garażu. Dzięki podgrzewaniu śnieg i lód zalegające na podjeździe po prostu się rozpuszczają. Najlepiej jest wybudować taki podjazd podczas budowy domu i garażu.
Później wiąże się to niestety z rozkopami na już zazielenionej działce. Drugim skutecznym sposobem jest zakup profesjonalnego traktorka ogrodowego. W lecie służy on właścicielom jako kosiarka, w zimie zaś przyczepia się do niego pług. Odśnieżanie przy pomocy traktorka nie wymaga grama wysiłku, jednak sam sprzęt, jeśli ma być dobrej jakości, jest dość drogi. Nie każdego jest stać na takie rozwiązanie.

Odrobina wysiłku, ale ekonomicznie!

Ponieważ zimy w Polsce nie są przeważnie długotrwałe i uciążliwe, najwięcej osób decyduje się na tradycyjne metody odśnieżania. Aby odśnieżyć podjazd czy podwórko wystarczy zwykła szufla do odśnieżania i… własne mięśnie! Aby odśnieżanie było skuteczne, właściciele domów przed zimą zamawiają piasek, sól lub ich mieszankę, aby posypać nimi drogę, podobnie jak posypują je służby miejskie. Produkty te, a często nawet pojemniki na nie, posiada np. dobra firma oczyszczająca miasto czy oferująca sprzedaż kontenerów budowlanych. Dzięki nim śnieg rozpuszcza się, a droga ponownie nie zamarza tak szybko. Oczywiście posypanie drogi wymaga też odrobiny krzepy, jednak na to nie da się nic poradzić – własny dom to nie tylko przyjemności, ale również i obowiązki.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne dla miasta są usługi jego oczyszczania. Codziennie w miastach generowane są setki ton śmieci, które pozostawione same sobie na ulicy nie tylko zaczęłyby brzydko pachnieć, ale ściągałyby sporo dzikich zwierząt, a także niebezpieczne choroby, a nawet epidemie. Dzięki codziennemu, rzetelnemu oczyszczaniu miasta,jest ono przyjazne jego mieszkańcom.

Jakość usług

Solidne usługi oczyszczania miasta powinno cechować kilka rzeczy. Po pierwsze, usługi muszą być wykonywane regularnie. Śmieci powinny być wywożone zawsze wtedy, gdy jest taka potrzeba. Muszą też być zbierane rzetelnie. A to oznacza z kolei, że firma sprzątająca czasami musi wykonać więcej obowiązków niż zazwyczaj, np. jeśli ktoś nielegalnie wyrzuci odpady koło śmietnika, zamiast do niego. Ekipy sprzątające powinny zdawać sobie sprawę z wagi swoich obowiązków, chociaż często są one niedoceniane przez zwykłego Kowalskiego. Dobre usługi oczyszczania miasta to takie usługi, które obejmują wywóz śmieci zmieszanych i segregowanych. Podczas transportu posortowane śmieci nie mieszają się i łatwiej jest je dzięki temu poddać recyclingowi.

Obsługa

Profesjonalne ekipy sprzątające miasta wykonują swoje obowiązki nie tylko dokładnie i terminowo, ale również w miarę dyskretny sposób. Co to oznacza? Wywóz śmieci nie jest uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Śmieci są przeważnie wywożone rano, by przykry zapach nie roznosił się po ulicach, a ogromne smieciarki nie blokowały ruchu zwłaszcza w osiedlowych uliczkach. Nowoczesne firmy stawiają również na cichą flotę, która nie budzi mieszkańców miast podczas wykonywania obowiązków. Współczesne śmieciarki są ekologiczne, nie zanieczyszczają powietrza tak jak stare auta. Pracownicy firm starają się edukować mieszkańców miast w zakresie segregacji śmieci i recyclingu, a niektóre firmy organizują wręcz pikniki dla dzieci,  na których maluchy mogą uczyć się podstaw dbania o środowisko.

Właściciele domów jedno i wielorodzinnych wiedzą, że śmieci z ich posesji wywożone są zgodnie z harmonogramami. Jednak wielu z nich buntuje się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Woleliby, aby wszystkie rodzaje śmieci były wywożone codziennie, a oni  sami nie musieliby wtedy pamiętać, kiedy należy wystawić worek ze szkłem, a kiedy inne odpady suche. Jednak harmonogram wywozu odpadów ma duży sens. Pomaga zorganizować pracę służb oczyszczania miasta i przyczynia się on do sprawniejszego recyclingu śmieci,  a co najważniejsze, do niższych kosztów odbioru odpadów dla Mieszkańca.

Porządek

Wywożenie jednego dnia danego typu śmieci pozwala na zachowanie porządku. Odebranie z kilkudziesięciu domów samego szkła sprawia, że inne rodzaje śmieci nie pomieszają się z nim, a samochód dostarcza pełny kontener surowca do recyclingu, którego nie trzeba od nowa sortować. Codzienne zbieranie różnych typów śmieci do jednego auta z wielu domów nie miałoby sensu. Okazało by się bowiem, że sortowanie śmieci przez mieszkańców jest zbędne – i tak trzeba by je sortować ponownie po przewiezieniu do zakładu oczyszczania. Po drugie nawet najbardziej nowoczesne sortownie, jak np. RIPOK Lekaro nie zastąpią segregacji „u źródła” tj. w domach.  Pozostaje jeszcze kwestia tempa,  w jakim mieszkańcy domów generują dany rodzaj śmieci. Oczywistym jest, że najszybciej zapełniają się worki z odpadami mieszanymi i trzeba je wywozić najrzadziej co 2 tygodnie. Jednak worki z odpadami suchymi czy szkłem zapełniają się o wiele wolniej, w związku z czym wystarczy wywozić je raz w miesiącu. Dlatego też codzienne zbieranie wszystkich rodzajów śmieci nie zdałoby rezultatu. Co więcej wzmożone, częstsze odbiory odpadów to wyższe kosztów oraz większe obciążenie dla środowiska i otoczenia w postaci spalin emitowanych przez śmieciarki, korków czy blokowania podjazdów pod bloki podczas opróżniania pojemników.

„Dziwne” śmieci

Czasami mieszkańcy domów mają problem, co zrobić z nietypowymi śmieciami takimi jak zepsute AGD czy RTV. To szczególna kategoria śmieci, tzw. elektrośmieci. Pozostawione same sobie na świeżym powietrzu mogą uwalniać np. trujące metale ciężkie. Niektóre firmy  w harmonogramach przewidują dni, w których odbierają te śmieci. Jednak jeśli nie jesteśmy pewni, kiedy wyzbyć się jakiejś nietypowej rzeczy, zawsze warto zadzwonić i poradzić się pracownika firmy, która zajmuje się oczyszczaniem okolic naszego domu.

Rozwój technologiczny postępuje bardzo szybko. Komputer, który kupiliśmy zaledwie cztery lata temu dziś wydaje się być już przestarzałym i niewydajnym starociem. Podobny cykl życia mają współczesne smartfony czy konsole do gier. Częściej niż kiedyś wymieniamy również domowe AGD. Pralki i lodówki służą nam po kilka lat, a nie jak kiedyś, po kilkanaście. Gdy chcemy lub musimy kupić nowy sprzęt, starego trzeba się pozbyć. Wiele ludzi po prostu wystawia niedziałającą lodówkę na śmietnik – jest to duży błąd. Stara lodówka i inny zużyty elektrosprzęt to tak zwany elektrośmieć. Czyli coś, co nie powinno być ot tak wyrzucone na zewnątrz.

Czym są elektrośmieci?

Elektrośmieci to wszystkie urządzenia, które działają na prąd, baterie lub akumulatory. Dlaczego nie wolno ich wyrzucać na śmietnik? Ponieważ zawierają w sobie wiele substancji szkodliwych dla środowiska i dla ludzi. Są to głównie metale ciężkie, takie jak freon, ołów czy kadm. Gdy stara lodówka czy pralka zostaje wyrzucona na śmietnik, pod wpływem wilgoci zaczyna rdzewieć. Wymienione substancje przedostają się do gleby i powietrza i po prostu je zatruwają. Jeśli pomyślimy, ile elektrośmieci ludzkość generuje dziennie, są to zastraszające ilości potencjalnej trucizny.

Co się robi z elektrośmieciami?

Elektrośmieci powinny trafić do specjalnego punktu, w którym zostaną poddane fachowej obróbce. Specjaliści przede wszystkim wyciągną z nich to, co jeszcze nadaje się do użytku. Wbrew pozorom wiele podzespołów ze starych urządzeń da się jeszcze użyć w nowych. Następnie neutralizuje się wszystkie szkodliwe dla zdrowia substancje pochodzące z danego przedmiotu. Na wysypisko trafia dopiero to,  z czego już nic nie można zrobić. Gdzie więc wyrzucać elektrośmieci? Jeśli kupujemy nowy sprzęt AGD lub RTV, stary tego samego typu możemy zostawić w sklepie. W innym wypadku stary sprzęt musi trafić do punktu, który sobie z nim poradzi. Najlepiej spytać firmę, np. Lekaro , która świadczy wywóz śmieci na naszym terenie, czy nie odebrałaby od nas takiego sprzętu lub czy nie wie, gdzie w takim razie można go oddać.

Kiedy przychodzi wiosna, działkowicze nie mogą doczekać się pierwszych słonecznych i ciepłych dni, aby wreszcie wybrać się do swojego domku letniskowego. Jedni marzą o rozpoczęciu prac ogrodowych, inni o solidnym wysprzątaniu domku, wyjęciu leżaków i odpaleniu pierwszego grilla. Raz na jakiś czas na działce trzeba jednak zrobić generalne porządki lub remont, przy których generuje się ogromne ilości śmieci. Jak poradzić sobie z nimi szybko i wygodnie?

Co wyrzucamy?

Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że porządki na działce wiążą się ze śmieciami wielkogabarytowymi i niestandardowymi, których po prostu nie posortujemy w plastikowe worki. Wśród działkowych śmieci może znaleźć się dosłownie wszystko. Jeśli chodzie o prace w ogrodzie, mogą to być sterty gałęzi, wyrwane karpy starych drzew i plastikowe wory po ziemi. Kolejne „dziwne” śmieci generujemy sprzątając domki działkowe. Tam mogą znaleźć się stare plastikowe krzesełka, które postanowiliśmy wymienić na nowe, czy dywan, który podczas naszej nieobecności nadgryzły myszy. Do tego dochodzą sterty szmat i butelek po chemii, którymi domywamy po zimie nie tylko wnętrze domku, ale również grilla, ławki czy zabawki ogrodowe. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy sezon planujemy rozpocząć od remontu altanki ogrodowej czy wręcza całego domku. Do sterty śmieci dojdą nam wtedy resztki budowalne takie jak deski, gruz czy końcówki materiałów budowlanych. Jak sobie z tym wszystkim poradzić?

Jedno rozwiązanie – kontener

Najwygodniejszą opcją w takim wypadku jest zamówienie kontenera na śmieci. Firma, u której zamówimy kontener na śmieci podstawi go nam na naszą działkę. Do kontenera możemy wrzucać wszystkie rodzaje śmieci, bez względu na ich rodzaj. Firma, taka jak np. i tak przeprowadzi ich segregację, gdy je od nas odbierze. Na odbiór kontenera możemy umówić się następnego dnia lub po prostu wtedy, gdy skończymy porządki. Wystarczy jeden telefon, aby kontener wraz  górą śmieci zniknął. A wtedy możemy zacząć cieszyć się z przyjścia wiosny na naszej perfekcyjnie wysprzątanej działce!

Wiele osób marzy o własnej działce. Gdy wreszcie uda się kupić upragnioną ziemię, przychodzi czas na budowę domu. Sporo ludzi decyduje się na wykonanie tej czynności w dużej mierze własnoręcznie. Okazuje się wtedy jednak, że o ile sama budowa przebiega w miarę sprawnie, o tyle sterty resztek budowlanych piętrzące się wokół domu zaczynają strasznie szybko rosnąć. Jak poradzić sobie z utrzymaniem porządku na działce?

Przede wszystkim – kontener!

Gdy na naszej działce zaczną pojawiać się pierwsze kupy śmieci, warto poszukać firmy, która specjalizuje się w odbiorze różnego rodzaju śmieci od klientów. Taka firma prawdopodobnie będzie świadczyła również wywóz odpadów budowlanych. Jak wygląda współpraca? Umówionego dnia pracownicy firmy podstawią na naszą działkę kontener o dobranej pojemności. Ustalamy z nimi, czy kontener zabrany będzie za kilka dni o konkretnej porze, czy sami zadzwonimy, gdy będzie już pełen. Jest to o tyle wygodna opcja, że w razie potrzeby możemy od razu poprosić o podstawienie drugiego. Do kontenera możemy wrzucać dosłownie wszystko, poza odpadami niebezpiecznymi. Resztki desek, cegieł, gruz, resztki farb, lakierów, waty szklanej i blach, nadają się do wrzucenia do kontenera. Wejdą tam nawet rzeczy wielkogabarytowe. Możemy więc spokojnie skupić się na budowie domku, bez zamartwiania się o to, czy prawidłowo posegregowaliśmy zupełnie nietypowe śmieci.

Co się dzieje później?

Gdy firma odbierze od nas pełen kontener, zabiera go do swojego zakładu, jaki jest np. zakład w Woli Duckiej, w którym  profesjonalnie gospodaruje się śmieciami. Rzeczy z naszego kontenera zostaną dokładnie posortowane na takie, które można będzie poddać recyclingowi, na materiały szkodliwe dla środowiska, i na te kompletnie bezużyteczne. Pierwsza grupa trafi na specjalistyczne linie recyclingowe, na których dzięki skomplikowanym procesom uda się uzyskać surowce wtórne.

Sortowanie śmieci stało się ostatnio bardzo modne, a w niektórych miejscach wręcz obowiązkowe. Skoro to tylko śmieci, co za różnica, czy wyrzucimy je w jednym worku czy w kilku? Różnica jednak jest i to naprawdę ogromna. Rzetelne sortowanie śmieci zdecydowanie ułatwia ich recycling tj. ilość odpadów przekazanych zamiast na składowiska, do ponownego zużycia. Poza tym dzięki rozwojowi recyclingu dbamy o środowisko, czyli również i o swoje zdrowie.

Drugie życie śmieci

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele śmieci otrzymuje nowe życie. Świetnym przykładem może być aluminium z odzysku. Aluminium pozyskuje się między innymi ze zużytych puszek i złomu. Te metoda jest około dziesięciu razy tańsza, niż tradycyjne wydobycie aluminium z rudy. Oczywiście producenci napojów w puszkach wolą płacić za surowiec mniej. Dlatego też obecnie około 80% puszek na rynku pochodzi z recyclingu! To rozwiązanie ma same plusy. Pozyskuje się mniej aluminium tradycyjnymi metodami, a co za tym idzie – mniej zanieczyszcza się środowisko naturalne. Dzięki poddaniu śmieci recyclingowi ich stosy nie rosną w zastraszającym tempie i wizja tego, że któregoś dnia „utoniemy” w śmieciach oddala się. Aluminium jest przykładem tylko jednego surowca, który dzięki recyclingowi otrzymuje nowe życie. Podobnie jednak sprawa wygląda wypadku pozostałych tj. np. papier czy szkło.

Jak odzyskuje się surowce?

Za każdym razem, gdy zamawiamy wywóz śmieci,  trafiają one do specjalnych zakładów tj. RIPOK Lekaro, gdzie w razie potrzeby jeszcze raz są sortowane i poddawane obróbce. Każdy zakład posiada specjalistyczne linie recyclingowe, które w określony sposób zajmują się danym surowcem. Linie oczywiście różnią się od siebie. Inaczej przetwarza się przecież szklane butelki, a inaczej gumowe opony. Jednak ich zasada działania jest taka sama: mają wydobyć ze śmieci jak najwięcej surowca tj. metale, plastiki, papier czy szkło. Następnie wysortowane surowce wtórne przekazywane są wyspecjalizowanym recyklerom którzy wytwarzają z nich nowy materiał.

Potrzeba uświadamiania ludzi o wadze ekologii jest bardzo duża. Chociaż jest XXI wiek, a dostęp do mediów i wiedzy jest w zasadzie nieograniczony, sporo ludzi cały czas nie wierzy w to, że z dnia na dzień coraz bardziej zasypujemy się śmieciami. Wystarczyłoby parę zmian w naszych codziennych nawykach, aby proces ten stanowczo zwolnić. Co ważne, powinno się w tym zakresie edukować… dzieci. To im najłatwiej jest wpoić nowe nawyki, i to właśnie one będą odpowiedzialne za naszą planetę już za kilkanaście lat.

Eko edukacja

Edukowanie dzieci w tym zakresie nie jest trudne. Z pomocą przychodzą różnego rodzaju firmy świadczące usługi oczyszczania miasta. Wiele z nich organizuje różnego rodzaju imprezy, zabawy, szkolenia inne inicjatywy, które mają w maluchach zaszczepić zainteresowanie ekologią. Na tego typu zabawach dzieci uczą się poprawnie segregować śmieci i dowiadują się, dlaczego jest to takie ważne. W przyjazny sposób uczą się o tym, co dzieje się ze śmieciami po wyrzuceniu ich do kosza i mogą zadawać pytania specjalistom z firmy sprzątającej miasto. Oczywiście wszystko ma formę angażującą dzieci. W planie szkolenia jest czas na zabawy, komiksy i kolorowanki. Takie spotkanie można zorganizować w przedszkolu lub na rodzinnym pikniku pod miastem.

Problem ze śmieciami

Maluchy uczące się o ekologii w przedszkolu być może zainteresują nią swoich rodziców. Drobne zmiany w ich codziennym zachowaniu mogą mieć niebagatelny wpływ na środowisko naturalne. Poprawne sortowanie śmieci jest oczywiście kluczowe, jednak jeszcze kilkoma innymi odruchami możemy wspomóc Matkę Naturę. Przede wszystkim starajmy się ograniczyć generowanie śmieci. Nauczmy się zabierać na zakupy torbę wielorazowego użytku, aby za każdym razem z supermarketu nie przynosić do domu foliowych torebek. Jeśli już nam się to zdarzy, odkładajmy je w jedno miejsce, i zużywajmy np. jako worki na śmieci. Kupując jakąś rzecz w sklepie spójrzmy, czy nie jest ona przesadnie opakowana. Starajmy się wybierać np. pastę do zębów w tubce, a nie w tubce i kartonie.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!