Co można wrzucać do kontenerów na odpady?

Kontenery na odpady

Kontenery na odpady, tym różnią się od powszechnych pojemników do segregacji śmieci, że są przeznaczone przede wszystkim do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych. Są one pomocne wówczas, kiedy musimy podczas wyprowadzki lub remontu i nie wiemy, dokąd powinny trafić stare meble, sprzęty lub zabawki, ale także inne kłopotliwe i duże elementy. 

Przeznaczenie kontenerów na odpady

Do kontenerów często wrzucane są odpady pojawiające się w trakcie remontów, np. zniszczone meble i sprzęty. Mogą one być tam umieszczane, jeśli nie ma wśród nich tzw. elektrośmieci tj. uszkodzonych sprzętów RTV AGD, które powinny być odsyłane do skupów. Można do nich także wyrzucać wielkogabarytowe odpady z plastiku, folii, kartonu oraz papieru, których ze względu na rozmiar lub dużą liczbę nie można oddać do segregacji. 

Gdzie pozbywać się odpadów poremontowych?

Do kontenerów na odpady można bez obaw wrzucać pozostałości prac budowlanych tj. gruz, skute tynki, kafelki, płyty g-k, ceramikę, elementy drewniane i metalowe oraz styropian. Można w nich także umieszczać stare drzwi oraz framugi okienne. Wśród elementów przeznaczonych do wywozu w kontenerach występują także odpady zielone z ogrodu, takie jak liście, trawa, gałęzie drzew. Jak widać kontenery rozwiązują większość problemów, które pojawiają się podczas przeprowadzek. 

Czego nie należy wyrzucać do kontenerów?

Kontener nie jest przeznaczony do wrzucania do niego odpadów komunalnych wytwarzanych w domu, ponieważ na nie przeznaczone są pojemniki do segregowania plastiku oraz szkła. Nie mogą tam także trafiać opony, azbest oraz odpady medyczne. Te odpady mają zupełnie inne sposoby utylizacji oraz miejsca skupu lub składowania, a ich umieszczanie wbrew przepisom w kontenerach na odpady, może wiązać się z grzywną do 1500 zł, ale także zagrożeniami dla zdrowia mieszkańców pobliskich budynków.