Co oznacza mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów?

odpady bio

Śmieci w naszych domach segregujemy z różnych pobudek. Niektórzy z nas są głęboko przejęci losem planety i segregację uważają za swój wkład w ograniczenie ilości śmieci na Ziemi. Inni podchodzą do sprawy bardziej praktycznie i chcą po prosty płacić niższe rachunki za wywóz śmieci. W większości gmin tak właśnie jest, że wywóz śmieci segregowanych jest tańszy niż całkowicie zmieszanych. Niezależnie od tego, jakie mamy motywacje, dalsza droga naszych domowych odpadów wygląda zazwyczaj tak samo. Trafiają do zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

To tutaj są przywożone nasze worki ze śmieciami. Celem jego działania jest dalsza segregacja odpadów, odzyskanie jak największej ilości cennych surowców wtórnych i na ile to możliwe – utylizacja tych śmieci, które nie nadają się do dalszego wykorzystania.

Może zadajemy sobie pytanie: skoro ja już w domu segreguję śmieci, to po co je znowu segregować? W Polsce najczęściej mamy jeden pojemnik na plastik, jeden na szkło, czasami jeszcze na metal i na śmieci zmieszane. Tymczasem samego plastiku jest kilkanaście rodzajów, różniących się znacząco składem chemicznym i właściwościami. Szkło ma różne kolory, a nasze puszki też są zrobione z różnych rodzajów metalu. Niektóre odpady nadają się do dalszego przetwarzania, a niektóre nie i to już sprawdzają specjaliści lub zaawansowane linie technologiczne.

Pierwsza faza to obróbka mechaniczna, czyli proces polegający na przesiewaniu i sortowaniu, separacji metali oraz separacji frakcji palnej. Nowoczesne zakłady wyposażone są w urządzenia, które za pomocą kamer i sensorów ułatwiają segregowanie odpadów na podstawie ich właściwości fizycznych, jak objętość, kolor czy kształt. Automatyczna selekcja takich materiałów, jak metale, drewno, papier, plastik lub szkło zapewnia większą skuteczność recyklingu i w rezultacie ograniczenie ilości odpadów trafiających do dalszego etapu.

Jeśli zakład posiada własną pryzmę kompostową, to część pozostałych odpadów trafia do przeróbki biologicznej, a nienadająca się już do dalszego przetwarzania część  to utylizacji.