Dlaczego edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży jest tak ważna?

rodzinne sprzątanie lasu

Dużo się mówi o ekologii. O segregowaniu śmieci, nadmiernym konsumpcjonizmie, o ogromnych wyspach śmieci gdzieś pośrodku oceanu. Coraz częściej na międzynarodowym forum podnosi się kwestie zmian klimatycznych. Edukacja ekologiczna jest potrzebna. I należy ją zacząć od najmłodszych.

Edukacja ekologiczna w przedszkolu i nauczaniu początkowym

Dzieci do 10. roku życia uczą się zależności międzyludzkich i funkcjonowania w społeczeństwie głównie przez obserwowanie innych i naśladowanie ich. Według wielu pedagogów okres przedszkolny i wczesnoszkolny to najlepszy czas na wprowadzanie w życie dzieci wartości i idei, które utrwalą się w dorosłym życiu. Przekazywanie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska może odbywać się poprzez organizowanie dedykowanych lekcji, konkursów, projektów, wycieczek do firm, zajmujących się odbiorami odpadów czy zakładów przetwórstwa odpadów. Sami dorośli powinni dawać przykład, segregując odpady i minimalizując ich wytwarzanie. Warto uświadamiać dzieci, młodzież, dlaczego dbanie o planetę jest tak ważne nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt i świata roślin, stanowiących podstawę naszego funkcjonowania.

Dlaczego trzeba edukować młode pokolenia?

Głównie dlatego, że to od nich zależy przyszłość naszej planety. Idea zrównoważonego rozwoju zakłada takie gospodarowanie zasobami planety i wytwarzanymi odpadami, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z naturalnych zasobów. Katastrofa klimatyczna stała się już faktem, do nagłych zmian klimatu dochodzi na całym świecie, niszcząc uprawy, zabijając zwierzęta, przyczyniając się tym samym do wzmożonej produkcji i konsumpcji, generujących dalsze zniszczenia. Ograniczenie wytwarzania odpadów, których jako ludzie nie jesteśmy w stanie przetworzyć i zutylizować także ma ogromne znaczenie dla przyszłości.