Dlaczego warto wywozić gruz w kontenerach?

kontener

Istniejące przepisy nakładają na wszystkich, którzy wytwarzają odpady obowiązek skierowania ich do utylizacji, a także podziału na poszczególne frakcje, co ułatwia ich późniejsze zagospodarowanie i przekazanie do recyklingu. Jest to ważne zarówno w przypadku typowych śmieci komunalnych, jak i elektrośmieci, tzw. gabarytów czy pozostałości po robotach budowlanych. Wszystkie firmy oraz osoby prywatne muszą więc korzystać z pomocy firm, które posiadają zezwolenie na odbiór i utylizację poszczególnych rodzajów odpadów. W przypadku prowadzenia prac remontowo-budowlanych jedynym legalnym rozwiązaniem będzie więc zlecenie podstawienia kontenerów do wywozu gruzu. W Warszawie usługi tego rodzaju świadczy firma LEKARO. Przekonajmy się, dlaczego to dobry sposób na pozbycie się odpadów.

Jak wygląda zamówienie kontenera na gruz?

Zamówienie kontenera na gruz jest bardzo proste. W tym celu wystarczy skontaktować się telefonicznie z firmą udostępniającą kontenery i określić, jaka będzie objętość wytworzonych odpadów oraz podać termin, w jakim pojemnik będzie potrzebny. Jest to istotne z uwagi na dobór kontenera o odpowiedniej pojemności, by wywieźć wszystkie pozostałości przy możliwie małej liczbie kursów, a co za tym idzie najkorzystniejszej stawce. Po zapełnieniu pojemnika należy poprosić o jego zabranie, może to też nastąpić we wcześniej uzgodnionym dniu.

Kontenery na gruz a przepisy

Kontenery na gruz to stalowe pojemniki o wytrzymałej konstrukcji wykonanej z lekkich, lecz odpornych na uszkodzenia profili stalowych oraz grubej blachy. Radzą sobie z obciążeniami związanymi z masą składowanych w nich odpadów budowlanych, a jednocześnie zabezpieczają przed ich wypadnięciem podczas przewozu. Nie ma więc możliwości, by jakiekolwiek umieszczone w nich materiały wydostały się z nich i zanieczyściły chodnik, drogę lub miejsce, gdzie je pozostawiono. Warto pamiętać, że pozbywanie się odpadów w inny sposób niż za pośrednictwem specjalizującej się w tym firmy jest nielegalne i zagrożone mandatemwysoką grzywną, a w niektórych przypadkach nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.