Gdzie wyrzucać worki po nawozach?

śmieci

Każdy z nas ma coraz większą świadomość dotyczącą odpowiedzialnego sortowania śmieci. Obowiązek segregacji i edukacja w tym zakresie sprawiają, że recykling może przebiegać na coraz lepszym poziomie. Jednak czasami zdarza się tak, że w firmach czy u osób prywatnych pojawiają się takie odpady, które trudno sklasyfikować. Jednym z problematycznych produktów są niewątpliwie worki po nawozach. Gdzie należy je wyrzucać, aby było to zgodne z prawem i bezpieczne dla środowiska?

Tradycyjne kontenery na odpady a worki po nawozach 

Czasami zdarza się tak, że z naszym punktem odbioru śmieci w Warszawie kontaktują się osoby, które nie mają pewności, do jakiego kontenera wyrzucić dany odpad. Nie ma w tym nic dziwnego – nietypowe śmieci mogą być problematyczne. Jedną z wątpliwości jest na przykład ta, czy omawiane worki po nawozach mogą być zakwalifikowane do odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach. W przypadku, w którym taki worek został wyprodukowany z polipropylenu, a przy tym nie został uznany za niebezpieczny, można go potraktować jako odpad komunalny. Co więcej, w takim przypadku istnieje też możliwość przekazania takich śmieci przez właściciela nieruchomości do PSZOK.

Czy zawsze tak jest? 

Biorąc pod uwagę fakt, jakiego rodzaju substancje mogą się znajdować w workach na nawozy, warto mieć na uwadze, że nie zawsze będą mogły zostać sklasyfikowane jako odpady komunalne. Zdarza się bowiem, że należy je traktować jako odpady niebezpieczne. W tym przypadku dobrze się zapoznać z załącznikiem nr 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 992) i z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923).

Jeśli okaże się, że posiadane worki na nawozy kwalifikują się do odpadów niebezpiecznych, to nie można ich wyrzucić do tradycyjnych kontenerów. Wówczas będą podlegały szczególnemu przetworzeniu, w tym specjalistycznej utylizacji. Zadaniem gminy jest przekazanie do firmy, która się tym zajmuje i wykonuje na przykład procesy dezynfekcji chemicznej czy przetwarzania mikrofalowego.