Gruz a odpady poremontowe – czy to to samo?

odpady po remoncie

Podczas prac budowlanych, remontowych czy wykończeniowych pojawiają się różne rodzaje odpadów. Często słyszy się terminy takie jak „gruz” i „odpady poremontowe”, które bywają używane zamiennie. Czy rzeczywiście oznaczają to samo?

Różnica w definicji: gruz i odpady poremontowe

Gruz to materiał powstający w wyniku rozbiórki, burzenia lub innych prac budowlanych, w tym renowacji i przebudowy, zawierający głównie fragmenty cegieł, betonu, ceramiki, kamienia czy tynku. Składa się on z połamanych i odłupanych kawałków o wielkości mniejszej niż jeden metr sześcienny.

Z kolei odpady poremontowe obejmują szersze spektrum materiałów niż tylko gruz. Odpady poremontowe to również materiały, które pozostały po zakończeniu prac. Mogą to być opakowania, resztki farb, silikony, kleje, zużyte narzędzia, papier, kartony, plastiki, metale, armatura, płytki i inne rzeczy, wykorzystywane podczas prac budowlanych lub remontowych, w tym stare materiały usunięte z remontowanego obiektu. Odpady poremontowe są zazwyczaj większe. Mogą mieć wielkość od jednego do kilku metrów sześciennych.

Utylizacja gruzu i odpadów poremontowych

Gruz najczęściej jest zbierany do specjalnych kontenerów na gruz i przewożony na przeznaczone  dla niego składowiska lub do zakładów przetwarzających gruz na kruszywo budowlane. Wykorzystywany jest także do produkcji prefabrykatów budowlanych. Stąd konieczność jego segregacji od odpadów poremontowych.

Odpady po remoncie z kolei, w zależności od ich rodzaju, zostają wywiezione na specjalne składowiska lub do punktów, gdzie podlegają segregacji i recyklingowi. Mogą zostać też przekazane do specjalistycznych firm, zajmujących się utylizacją tego rodzaju odpadów. Zużyte narzędzia i sprzęt budowlany również nadają się do odzysku surowców wtórnych i ich ponownego wykorzystania.