Jakie odpady należy segregować?

segregacja odpadów

Segregacja śmieci to minimalizowanie wpływu konsekwencji hiperkonsumpcjonizmu społeczeństw, wytwarzających ogromne ilości odpadów zarówno komunalnych, jak i wielkogabarytowych oraz budowalnych. Prawidłowe gospodarowanie odpadami i ich segregacja pozwala na zredukowanie zanieczyszczenia środowiska.

Jakie odpady komunalne podlegają segregacji?

Praktycznie każdy rodzaj odpadów, jaki jest wytwarzany, powinien podlegać segregacji. Wywóz odpadów może być przeprowadzony tylko przez firmę, posiadającą odpowiednie uprawnienia. W wyniku wprowadzenia w 2017 roku Jednolitego Systemu Segregowania Odpadów (JSSO), odpady komunalne należy segregować, dzieląc je na 5 frakcji i umieszczając w odpowiednich pojemnikach:

  • papier – pojemnik niebieski,
  • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty,
  • szklane opakowania – pojemnik zielony, chyba że frakcję dzieli się na szkło bezbarwne i kolorowe, wtedy stosuje się odpowiednio pojemnik biały i zielony,
  • odpady biodegradowalne („BIO”) – pojemnik brązowy
  • odpady zmieszane – pojemnik czarny lub szary

Do odpadów zmieszanych zaliczają się wszystkie rzeczy, których nie można umieścić w pojemnikach do segregacji, np. odpady mięsne, kości, żwirek z kuwety, zużyte ręczniki papierowe, chusteczki, opakowania z resztą tłuszczu, odpady spożywcze, worki z odkurzacza.

Co z pozostałymi odpadami?

W przypadku odpadów wielkogabarytowych należy je umieszczać w przeznaczonych do tego, regularnie podstawianych przez gminę, kontenerach na gabaryty lub zawieźć je osobiście do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie przyjmowane są odpady AGD, RTV, elektrośmieci, meble czy wyposażenie domów. Odpady budowlane i poremontowe muszą być umieszczane w osobnych kontenerach, przy czym można rozróżnić kontenery na gruz czysty i gruz zmieszany oraz odpady poremontowe.