Podstawowe zasady segregacji odpadów budowlanych

segregacja odpadów budowlanych

Statystycznie jeden Polak produkuje nawet 300 kg śmieci w roku – przy czym zaledwie niewielki ich odsetek zostaje poddany utylizacji. Tymczasem segregowanie odpadów – w tym odpadów budowlanych – umożliwia odzyskiwanie materiałów wtórnych, tym samym zaś zmniejsza konieczność eksploatacji surowców naturalnych. Jest to szczególnie ważne w dobie postępującej degradacji środowiska.

Jak należy segregować śmieci z budowy

Sortowanie odpadów służy odzyskaniu jak największej ilości surowców wtórnych, tym samym zaś stanowi jeden z filarów gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. Jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów nienadających się do przetworzenia i wymagających składowania, tym samym zaś pozwala zmniejszyć ryzyko emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

Segregacja odpadów budowlanych wymaga zastosowania specjalistycznych pojemników. Warto uwzględnić ich wykorzystanie już na etapie planowania budowy – umożliwi to bezproblemowe przeprowadzanie segregacji odpadów na bieżąco. Liczba użytkowanych zbiorników powinna być dostosowana do zakresu robót oraz rodzaju generowanych śmieci. Należy również pamiętać o konieczności ich sprawnej i regularnej wymiany po każdym zapełnieniu.

Nasza firma oferuje Państwu możliwość użytkowania 5 rodzajów kontenerów z przeznaczeniem na odpady budowlane. Są to:

  • zbiorniki na papier i karton,
  • zbiorniki na odpady drewniane,
  • zbiorniki na plastik i inne tworzywa sztuczne,
  • zbiorniki na metal,
  • zbiorniki na wiadra PP.

Prawidłowo przeprowadzona selektywna zbiórka pozostałości z budowy umożliwia zmniejszenie negatywnego oddziaływania ludzi na ekosystem, pozwala również na utylizację zgromadzonych materiałów i tym samym zmniejsza konieczność eksploatacji środowiska naturalnego. Również odpady, które nie nadają się już do wykorzystania w charakterze surowca wtórnego, dzięki prawidłowej segregacji wciąż mogą zostać przetworzone – w ten sposób możliwe jest m.in. odzyskiwanie energii i ciepła w procesie spalania.

Co więcej, segregacja odpadów budowlanych umożliwia bieżące porządkowanie placu budowy, tym samym zaś przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa przebywających na jego terenie pracowników.