Segregacja śmieci – czy warto

odpadów zanieczyszczających środowisko

Segregacja śmieci nie powinna być tylko wymogiem unijnym, ale przede wszystkim osobistym każdego człowieka. Planeta jest naszym domem, który powinien być czysty i zadbany. Nie zawsze się tak dzieje. Recykling daje naprawdę dużo korzyści. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego tematu – poniżej podpowiadamy, dlaczego warto segregować śmieci. 

Ziemia = dom = porządek

Człowiek ma istotny wpływ na otaczające go środowisko – zarówno jeśli chodzi o ten pozytywny, jak i negatywny. Wiele działań prowadzi niestety do jego niszczenia. Jedną z najpopularniejszych form ochrony środowiska jest segregacja śmieci. W 2019 roku wprowadzono nowy podział. Obecnie do pięciu kontenerów wrzucane są oddzielnie: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane.  

Po co segregować śmieci?

Segregacja odpadów pozwala w następnym etapie na przetworzenie ich w procesie recyklingu, by powtórnie wykorzystać je w celu wytworzenia nowego produktu. Wywóz odpadów segregowanych jest więc bardzo ważny i potrzebny. Dzięki pozyskiwaniu surowców wtórnych zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych, co niewątpliwie przynosi korzyść środowisku.

Rozdzielając śmieci w gospodarstwie domowym – ograniczamy tony, które zanieczyściłyby środowisko, co z kolei niesie za sobą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Przykładowo oddzielanie makulatury przyczynia się do ograniczenia zużycia energii, wody i zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenia wycinki drzew. Ze stu ton makulatury można wyprodukować 90 ton papieru do ponownego użytku – a wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew.

To się po prostu opłaca

Nie bez znaczenia jest fakt, że selektywna zbiórka odpadów jest tańsza. Obecnie osoby, które nie segregują śmieci, ponoszą wyższe koszty na ich wywóz. Warto być zatem odpowiedzialnym i świadomym, wyrabiając odpowiednie nawyki oraz dbając o swoje otoczenie i budżet.