Segregacja śmieci podczas kwarantanny i izolacji domowej

śmieci podczas pandemii

Wraz z nadejściem COVID-19 i koniecznością nałożenia znacznych ograniczeń na nasze dotychczasowe aktywności problematyczna stała się również segregacja odpadów. Co robić z ze śmieciami w dobie koronawirusa?

Selektywne zbieranie odpadów a COVID-19

Sytuacja pandemiczna zmieniła życie ludzi na całym świecie – zmiany nie ominęły również gospodarki odpadami. By pomóc Polakom odnaleźć się w nowych warunkach, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Klimatu ustanowiły precyzyjne zasady postępowania w warunkach wyjątkowych.

W przypadku osób, którym udało się uniknąć zarażenia się COVID-19 i których nie obowiązuje kwarantanna, sytuacja nie uległa zmianie – wciąż muszą one przestrzegać zasad dotyczących odpadów segregowanych. Również wyrzucanie śmieci ma przebiegać w taki sam sposób, jak przed nastaniem pandemii.

Sytuacja ta stwarza jednak problem dla przedstawicieli firm odbierających odpady – w toku nieustannego obrotu śmieciami pochodzącymi z różnych źródeł są oni bowiem w grupie szczególnie zagrożonej. Z tego względu część przedsiębiorstw postuluje tymczasowe zniesienie obowiązku segregacji w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa swoim pracownikom.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku ludzi, którzy zarazili się COVID-19 lub przebywają na przymusowej kwarantannie z powodu podejrzenia u nich wirusa. Ponieważ obowiązuje ich całkowity zakaz opuszczania domu, nie mają oni możliwości samodzielnego wyrzucania śmieci. W ich przypadku zaleca się więc m.in. korzystanie z pomocy policjantów zajmujących się kontrolą ich kwarantanny. W takiej sytuacji śmieci powinny zostać wystawione za drzwi, następnie zaś wyrzucone z użyciem gumowych rękawiczek, które po zakończeniu czynności również muszą zostać wyrzucone. Osoby, które przebywają na kwarantannie, lecz u których nie stwierdzono objawów choroby, wciąż mają obowiązek segregowania odpadów.

Z kolei osoby chore muszą unikać kontaktu z innymi ludźmi – oznacza to dla nich m.in. zakaz korzystania z tych samych pojemników na odpady, co ich zdrowi domownicy. By ułatwić im konieczność indywidualnego gospodarowania odpadami, w ich przypadku zniesiony został obowiązek segregacji. Śmieci generowane przez chorych powinny więc trafiać do pojemników na odpady zmieszane.