Sortowanie odpadów kiedyś i dziś

Sortownia odpadów

Współczesne sortownie odpadów coraz częściej wyposażone są w automatyczne systemy, które zapewniają zdecydowane zwiększenie efektywności odzysku. Co więcej, są również o wiele ekonomiczniejsze niż sortowanie ręczne, zapewniając m.in. większą ilość odzyskanego surowca. I chociaż obecnie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest segregowanie, sortowanie i przetwarzanie śmieci, w przeszłości nie zawsze tak było.

Sortowanie i składowanie śmieci w przeszłości

Problem sortowania i składowania śmieci dotyczy nie tylko współczesnej cywilizacji, ale już w przeszłości stanowił istotne zagadnienie dla społeczeństwa. Oczywiście w czasach przed rewolucją przemysłową specyfika odpadów była zupełnie inna.

W starożytności ludzie produkowali śmieci, które w zdecydowanej większości miały postać organiczną, więc nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego i bardzo szybko się rozkładały. Istniała jednak konieczność odpowiedniego składowania śmieci, co dotyczyło przede wszystkim ludów osiadłych, gdyż ludy koczownicze zwykle pozostawiały śmieci w miejscu swojej bytności i przemieszczały się na nowe tereny.

Mieszkańcy starożytnych miast wyrzucali śmieci na ulicę. Co ciekawe, takie składowanie odpadów przyczyniło się do stopniowego podnoszenia się gruntów na terenach osiadłych przez ludzi. Przykładowo, grecka Troja w ciągu każdego stulecia „podnosiła się” średnio o ok. 100 cm! Segregacja odpadów nie istniała, chociaż nie oznacza to, że ludzie nie gospodarowali odpowiednio odpadami.

W Atenach w roku 320 p.n.e. wprowadzono rozporządzenie, które zakazało mieszkańcom wyrzucania śmieci na ulicę. Można je było zakopywać w ziemi lub wywozić na specjalne składowiska poza teren miasta. To właśnie Grecy stworzyli pierwsze wysypiska do składowania odpadów. Z kolei Rzymianie rozwiązali ten problem, powołując specjalne służby porządkowe zajmujące się m.in. usuwaniem śmieci z ulicy, co miało miejsce w III w. n.e.

Niestety okres średniowiecza zaprzepaścił rozwiązania w zakresie składowania i oczyszczania miast ze śmieci. Odpady znów rzucane były na ulicę, żywiły się nimi zwierzęta i niestety przyczyniło się to do rozprzestrzeniania się chorób.

Sytuacja zmieniła się dopiero w XIX wieku, ale niestety wówczas wzrosła również produkcja śmieci. Nastąpiła rewolucja przemysłowa, która przyczyniła się do powstania nowych rodzajów odpadów, w tym metalowych i z tworzyw sztucznych, które rozkładają się nawet setki tysięcy lat. Wówczas właśnie pojawiło się zapotrzebowanie na segregację śmieci. Początkowo segregowano je w celu późniejszej sprzedaży, z czasem odkryto, że nadają się do ponownego przetworzenia. W taki oto sposób pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych powstało pierwsze przedsiębiorstwo specjalizujące się w recyklingu.

Ręczne sortowanie kontra automatyczna sortownia

Obecnie świadomość ekologiczna jest bardzo wysoka. Każdy doskonale wie, jak różnego rodzaju odpady wpływają na środowisko. Segregacja jest koniecznością. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz rozwiniętej sieci firm zapewniających wywóz śmieci rola indywidualnego użytkownika sprowadza się do wrzucenia różnych rodzajów odpadów do odpowiednich kontenerów, np. ze szkłem, plastikiem lub makulaturą. Całą resztą zajmują się profesjonalne sortownie odpadów jak np. zakład Lekaro w Woli Duckiej, a następnie przedsiębiorstwa przetwórstwa odpadów.

Automatyczne sortowanie w porównaniu z sortowaniem ręcznym jest zdecydowanie wydajniejsze, efektywniejsze i oszczędniejsze. Dzięki niemu można odzyskać i ponownie wykorzystać większą ilość surowców.