Wspólny System Segregacji Odpadów. Czym jest WSSO?

segregacja odpadów

Zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 1 lipca 2017 roku dotyczącego zapisu o Wspólnym Systemie Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju obowiązuje obywateli konieczność oddzielania surowców, nadających się do wtórnego przetworzenia od odpadów zmieszanych, które do dalszego przetworzenia się nie nadają. Nowy przepis ma przyczynić się do efektywniejszej niż dotychczas gospodarki segregacją odpadów.

W praktyce oznacza to podział odpadów na cztery różne grupy. Przepis został wprowadzony, ponieważ UE nałożyła na Polskę obowiązek zwiększenia procentowej liczby odpadów poddawanych recyklingowi. Nie zastosowanie się do unijnych regulacji oznaczałoby dla Polski nałożenie na nią ogromnych kar finansowych i utratę funduszy unijnych wspierających polską gospodarkę odpadami wynoszącą ponad 1 mld euro.

Jak wygląda podział odpadów komunalnych według nowych przepisów

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej odpady komunalne ulegają następującemu podziałowi na frakcje: do pojemników w kolorze brązowym trafić powinny odpady BIO, czyli biodegradowalne, zaliczamy do nich części roślin, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, zagrabione liście. Do pojemników żółtych trafić powinny metale i tworzywa sztuczne, takie jak plastiki, styropian. Plastikowe butelki powinny być wrzucane do kontenera po uprzednim zgnieceniu i bez nakrętek. Do niebieskich kontenerów wrzucamy wyłącznie papier, tekturę i makulaturę, a do zielonych szkło, będące pozostałością po słoikach po żywności i kosmetykach oraz puste butelki po napojach, koniecznie bez nakrętek. Piąta, ostatnią frakcją, zazwyczaj oznaczaną kolorem czarnym, są odpady zmieszane, czyli nienadające się do ponownego przetworzenia surowca.

Wyjątki dotyczące segregacji odpadów dla przepisów WSSO

Zadaniem Ministerstwa Środowiska było wskazanie ogólnych wytycznych, które będą rządziły gospodarką odpadów komunalnych w kraju od momentu wejścia w życie przepisów związanych z WSSO. Jak się okazuje, istnieje jednak szereg wyjątków od reguły, wymagających szczegółowego omówienia, aby stało się jasne jak należy postępować z odpadami. Każda gmina ma prawo określić wyjątki we własnym zakresie. Część z nich dotyczy jednak wszystkich i to na nich postanowiliśmy się skupić w niniejszym wpisie.

Brązowy pojemnik BIO

Do pojemnika brązowego z napisem BIO powinny trafiać, jak już wspominaliśmy, między innymi części roślin lub skorupki jajek. Jest to także miejsce, do którego możemy wrzucać owoce, warzywa, słomę, siano i trociny, a także wszelkie nienadające się już do spożycia produkty, które uległy wcześniejszemu zepsuciu. Trafić tu mogą także biodegradowalne odpady, jednak muszą być bez opakowań lub owinięte w papier lub niezadrukowaną tekturę. Brązowe pojemniki oznaczone napisem BIO to nie jest miejsce na składowanie odpadów w rodzaju impregnowanego drewna, płyt wiórowych i pilśniowych, kamieni i żwiru, pozostałości po mięsie, kości ani psich odchodów.

Pojemnik żółty na metale i tworzywa sztuczne

Żółty pojemnik przeznaczony jest na odpady nadające się do ponownego przetworzenia. Powinniśmy pamiętać, że wszelkie pojemniki po żywności lub kosmetykach, które do niego trafią powinny być uprzednio całkowicie opróżnione z zawartości. Nie ma jednak konieczności ich mycia, jeśli gmina, w której zamieszkujemy nie nałożyła na mieszkańców takiej konieczności. Wrzucając odpady do żółtego pojemnika należy pamiętać o wcześniejszym zgniataniu butelek i odkręcaniu nakrętek, to samo dotyczy kosmetyków posiadających zamknięcia aluminiowe, które powinny zostać oddzielone przed wrzuceniem do kontenera. Pojemnik żółty przeznaczony jest na metale i tworzywa sztuczne, przez które rozumie się butelki PET, folię, nakrętki i wieczka aluminiowe, kapsułki i saszetki po kosmetykach, kawie i produktach spożywczych, koperty po folii bąbelkowej (nie ma konieczności oddzielania jej od papieru),  opakowania po produktach mlecznych, kapsle oraz garnki i blachy przeznaczone do pieczenia. Do żółtego pojemnika nie wrzucamy natomiast: plastikowych zabawek, pojemników po tłustych produktach, farbach i lakierach, płyt CD, DVD oraz niesprawnego sprzętu elektronicznego oraz AGD.

Pojemnik niebieski na papier

Pojemnik niebieski przeznaczony jest na papier, makulaturę oraz tekturę, w związku z czym śmiało możemy tu wrzucić stare zeszyty, książki, pojemniki po jajkach i pudełka po pizzy, kartony, pudła, gazety i ulotki.  Wskazane jest usuwanie z kartonów dostawczych wszelkich taśm i folii, a z kalendarzy ramek i spirali łączącej kartki. Do niebieskiego pojemnika nie powinny natomiast trafić: tłuste fragmenty pudełek po pizzy, lakierowany papier, w tym również okładki książek, rachunki za zakupy oraz zużyte ręczniki papierowe. Nie wrzucamy tu także papierowych worków po materiałach budowlanych i chemii.

Zielony pojemnik na szkło

Ostatnim pojemnikiem, który chcemy omówić jest zielony pojemnik przeznaczony na szkło, przez które rozumiemy między innymi szklane butelki po napojach i żywności, słoiki po wcześniejszym odkręceniu nakrętek, opakowania ze szkła po kosmetykach, szkło po zniczach (ale bez zawartości w postaci wosku). Zielone pojemniki to nie jest miejsca na: odpady ceramiczne i porcelanowe, szyby, lustra, opakowania po tłustych substancjach i farbach, szkła z okularów i szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek. Jeżeli gmina, w której mieszkamy nie zarządzi inaczej, nie ma konieczności wcześniejszego mycia szklanych pojemników.

Czarny pojemnik na odpady zmieszane

Do odpadów zmieszanych trafić powinny wszystkie niewymienione wyżej odpady poza: odpadami wielkogabarytowymi, sprzętem elektroniczny oraz AGD, żarówkami i świetlówkami, lekami i środkami ochrony roślin.