Co grozi za nielegalne składowanie odpadów?

nielegalne wysypisko śmieci

Każdego roku na świecie produkowane są niezliczone ilości odpadów. W ferworze konsumpcji kupujemy wiele, z czego jeszcze więcej ląduje w koszu. Jak wynika z badania HX Study, przeprowadzonego w marcu bieżącego roku, w Polsce ponad 90% społeczeństwa deklaruje, że segreguje śmieci.

Nie wszyscy jednak takie działanie motywują troską o środowisko. Niektórzy twierdzą, że za sortowaniem odpadów przemawiają stawki opłat śmieciowych. Są też tacy, którzy starają się obejść przepisy dotyczące wywożenia śmieci. I choć takich osób jest stosunkowo niewiele, wciąż można trafić na nielegalne składowiska różnego rodzaju zanieczyszczeń. Takie postępowanie jest nie tylko nieekologiczne, ale również niezgodne z prawem. Właściciele takich wysypisk muszą się liczyć z konsekwencjami swojego zachowania, a co za tym idzie również z nakładanymi karami za nieprzepisowe gromadzenie odpadów.

Jakie konsekwencje mogą ponieść właściciele nielegalnych wysypisk śmieci?

W ostatnich latach w ustawie o ochronie środowiska zaostrzono przepisy odnoszące się do nielegalnego składowania odpadów. W świetle prawa przewidziano wiele kar i sankcji dla tych, którzy nie zadbają o odpowiedni wywóz śmieci, gromadząc je na niedozwolonych wysypiskach. Za nieprawidłowe przechowywanie odpadów grozi mandat w wysokości nie mniejszej niż 1000 złotych. Dalej ustawa przewiduje kary pieniężne do minimalnie 10 000 złotych za nielegalne zbieranie i przetwarzanie resztek bez odpowiedniego zezwolenia. Sankcje dotykają również tych, którzy nie prowadzą wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów lub prowadzą go w sposób sprzeczny z prawem. Najwyższa kara pieniężna, która może zostać nałożona na podmiot w nieprzepisowy sposób dysponujący odpadami to 1 000 000 złotych.

Co więcej, grzywny mogą być nakładane kilkukrotnie. Za każdym razem wymierzana jest dwukrotna wysokości poprzedniego mandatu. Na uregulowanie należności podmiot ma dwa tygodnie od dnia wydania ostatecznej decyzji. Zapłacona kara pieniężna trafia na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który później przekazuje ją do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ten sposób wpłacane pieniądze służą w przyszłości ekologicznym przedsięwzięciom.

Jak poradzić sobie z nadprogramowymi odpadami?

W sytuacji, gdy produkcja zanieczyszczeń jest bardzo wysoka, warto skorzystać z dodatkowych usług firm zajmujących się wywozem odpadów. Firmy takie jak Lekaro mają w ofercie odbiór wszelkiego rodzaju nieczystości od wywózki odpadów komunalnych, przez odpady przemysłowe aż po wywóz gruzu i odbiór pozostałości z nieruchomości niezamieszkanych. Oprócz tego szeroki zakres usług obejmuje też wynajem kontenerów oraz segregację odpadów budowlanych. Korzystając z tego rodzaju profesjonalnych świadczeń, mamy pewność, że przestrzegamy obowiązującego prawa dotyczącego ochrony środowiska oraz sami dbamy o ekologię, przekazując śmieci do jednostek zajmujących się ich legalną utylizacją.