Co wchodzi w skład odpadów rolniczych?

odpady rolnicze

Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, którzy generują odpady, muszą pamiętać o tym, aby nimi odpowiednio gospodarować. Mowa tutaj nie tylko o sortowaniu śmieci zgodnie z przeznaczeniem przydomowych pojemników, ale również o oddzielaniu tych, które nie są zaliczane do odpadów komunalnych. Z takim wyzwaniem mierzą się między innymi przedsiębiorcy zajmujący się rolnictwem. Co zaliczamy do odpadów rolniczych i w jaki sposób należy postępować z takimi nieczystościami?

Jakie nieczystości zaliczamy do odpadów rolniczych? 

Osoby, które zajmują się rolnictwem, muszą pamiętać, że nie wszystkie nieczystości, które generują, są zaliczane do odpadów komunalnych. W związku z tym oprócz wynajmu kontenerów powinni też mieć wiedzę dotyczącą gospodarowania nietypowymi śmieciami. Warto wiedzieć przede wszystkim, co dokładnie zaliczamy do odpadów rolniczych. Są to bowiem między innymi środki ochrony roślin i opakowania po nich czy worki po nawozach, które mogą być traktowane jako odpady niebezpieczne.
Oprócz tego do tej grupy zaliczamy też różnego rodzaju skrzynki, folie czy sznurki. Nie sposób nie wspomnieć też o oponach od ciągników, kombajnów czy innych maszyn rolniczych. Mówiąc o pojazdach, dobrze też nadmienić, że do odpadów rolniczych zaliczamy przepracowane oleje silnikowe. Oprócz tego do grupy tego typów nieczystości wchodzą również resztki roślin z upraw.

Jak bezpiecznie postępować z odpadami rolniczymi? 

Rolnicy muszą pamiętać, że nie wszystkie zanieczyszczenia pochodzące z ich działalności mogą trafiać do tradycyjnych kontenerów na odpady komunalne. W związku z tym powinni wiedzieć, w jaki sposób mogą się ich legalnie i bezpiecznie pozbywać. Zwykle odpowiednim rozwiązaniem okazuje się przekazanie ich do firmy, które ma zezwolenie na ich zbieranie i przetwarzanie.

Takie działanie jest poprawne, ponieważ przedsiębiorstwo, które przyjmuje odpady, przejmuje za nie odpowiedzialność. Ponadto zadaniem takich firm jest przekazanie śmieci do dalszego zagospodarowania. Dzięki temu osoba prowadząca działalność rolniczą może mieć pewność, że zostaną odpowiednio zutylizowane lub wykorzystane ponownie.