Gdzie wywieźć odpady budowlane?

gruz

Opady, które powstają po remontach czy na placach budów, mogą być szkodliwe dla środowiska, dlatego nie wolno ich wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Za takie postępowanie grozi kara grzywny do 5000 zł, z możliwością podwyższenia jej w uzasadnionych przypadkach. Co zatem można zrobić z odpadami budowlanymi?

Co zalicza się do odpadów budowlanych?

Poremontowe, budowlane odpady różnią się między sobą wielkością i materiałem, z którego są wykonane. Zalicza się do nich kafelki, płytki, panele, styropian, muszle klozetowe, pozostałości po wymienianych oknach, drzwiach, folie, wełnę mineralną, pianki uszczelniające, tapety, skuty tynk, gruz, pręty zbrojeniowe. Słowem, są to wszystkie pozostałości po remontach, modernizacjach, budowach, które muszą zostać właściwie zutylizowane.

Co zrobić z odpadami budowlanymi?

Takie odpady ciężko segregować i umieszczać w różnych pojemnikach. Nie wolno ich również przechowywać luzem na ziemi ani wywozić do lasu. Zazwyczaj konieczne jest zainwestowanie w wynajem kontenera na odpady poremontowe lub wielkogabarytowe. Kontenery do wynajęcia mogą mieć różne pojemności (np. od 2,5m3 do 7m3), w zależności od ilości odpadów do wywozu oraz ich rodzaju. Po wypełnieniu kontenera, jest on odbierany i wywożony do zakładu, gdzie przeprowadzane są odpowiednio kontrolowane procesy utylizacyjne.

Możliwe jest również samodzielne wywiezienie gabarytów i odpadów budowlanych do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jaki znajduje się w każdej gminie. Należy jednak zadbać o właściwe zabezpieczenie transportowanych odpadów i upewnienie się, że odpady, które posiadamy zostaną tam przyjęte. O wiele tańszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest zlecenie wywozu odpadów firmie, która zajmuje się odbiorem i gospodarowaniem odpadami budowlanymi.