Harmonogramy wywożenia śmieci

harmonogram wywozu śmieci

Właściciele domów jedno i wielorodzinnych wiedzą, że śmieci z ich posesji wywożone są zgodnie z harmonogramami. Jednak wielu z nich buntuje się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Woleliby, aby wszystkie rodzaje śmieci były wywożone codziennie, a oni  sami nie musieliby wtedy pamiętać, kiedy należy wystawić worek ze szkłem, a kiedy inne odpady suche. Jednak harmonogram wywozu odpadów ma duży sens. Pomaga zorganizować pracę służb oczyszczania miasta i przyczynia się on do sprawniejszego recyclingu śmieci,  a co najważniejsze, do niższych kosztów odbioru odpadów dla Mieszkańca.

Porządek

Wywożenie jednego dnia danego typu śmieci pozwala na zachowanie porządku. Odebranie z kilkudziesięciu domów samego szkła sprawia, że inne rodzaje śmieci nie pomieszają się z nim, a samochód dostarcza pełny kontener surowca do recyclingu, którego nie trzeba od nowa sortować. Codzienne zbieranie różnych typów śmieci do jednego auta z wielu domów nie miałoby sensu. Okazało by się bowiem, że sortowanie śmieci przez mieszkańców jest zbędne – i tak trzeba by je sortować ponownie po przewiezieniu do zakładu oczyszczania. Po drugie nawet najbardziej nowoczesne sortownie, jak np. RIPOK Lekaro nie zastąpią segregacji „u źródła” tj. w domach.  Pozostaje jeszcze kwestia tempa,  w jakim mieszkańcy domów generują dany rodzaj śmieci. Oczywistym jest, że najszybciej zapełniają się worki z odpadami mieszanymi i trzeba je wywozić najrzadziej co 2 tygodnie. Jednak worki z odpadami suchymi czy szkłem zapełniają się o wiele wolniej, w związku z czym wystarczy wywozić je raz w miesiącu. Dlatego też codzienne zbieranie wszystkich rodzajów śmieci nie zdałoby rezultatu. Co więcej wzmożone, częstsze odbiory odpadów to wyższe kosztów oraz większe obciążenie dla środowiska i otoczenia w postaci spalin emitowanych przez śmieciarki, korków czy blokowania podjazdów pod bloki podczas opróżniania pojemników.

„Dziwne” śmieci

Czasami mieszkańcy domów mają problem, co zrobić z nietypowymi śmieciami takimi jak zepsute AGD czy RTV. To szczególna kategoria śmieci, tzw. elektrośmieci. Pozostawione same sobie na świeżym powietrzu mogą uwalniać np. trujące metale ciężkie. Niektóre firmy  w harmonogramach przewidują dni, w których odbierają te śmieci. Jednak jeśli nie jesteśmy pewni, kiedy wyzbyć się jakiejś nietypowej rzeczy, zawsze warto zadzwonić i poradzić się pracownika firmy, która zajmuje się oczyszczaniem okolic naszego domu.